OK18 Krav

Tema: OK18


Offentligt ansatte får ny overenskomst i 2018, og den forventer FOA sig meget af. Lønnen skal have et ordentligt løft, og de lavtlønnede og kvindefagene skal have mest. Men også mere uddannelse til FOAs medlemsgrupper bliver et vigtigt emne.

31. marts 2018 udløber den aftale, FOA har med din arbejdsgiver om, hvilke tal der skal stå på din lønseddel. Derfor skal en ny aftale, gerne være klar 1.april. Læs om kampen for din løn i temaet her. Jørgen Stamp