Annonce

demonstration foran moderniseringsstyrelsen i forbindelse med OK18

Tema: OK18

Sådan vil lockout ramme dig


De sammenbrudte overenskomstforhandlinger står muligvis til at ende ud i en historisk storkonflikt. Læs her, hvad det betyder for dig, hvis der kommer lockout.

Annonce

KL's formand har meddelt, at den varslede lockout ikke kommer til at omfatte ansatte på ældre- og handicapområdet. (Arkivfoto) Jørgen True

Af Ida Østerlund
Journalist

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Lønmodtagernes strejkevarsler er blevet mødt med lockoutvarsler fra arbejdsgivernes side. Hvis lockouten træder i kraft, vil den ramme 70.000 regionalt ansatte, 120.000 statsligt ansatte og 250.000 kommunalt ansatte. Her kan du få svar på, hvordan det berører dig. 

Får jeg fuld løn under lockout?

FOAs hovedbestyrelse har foreløbigt besluttet, at medlemmer, der er omfattet af lockout, får fuld økonomisk dækning for tab af løn, pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Afhængig af lockoutens omfang kan hovedbestyrelsen ændre den beslutning.

"Ja, du får understøttelse af FOA ved både strejke og lockout. Det er FOAs hovedbestyrelse, der fastsætter størrelsen. Beslutningen er aktuelt, at du får en understøttelse svarende til din normale løn. Hvis mange rammes af lockouten og konflikten bliver langvarig, så kan hovedbestyrelsen til enhver tid ændre på satserne," siger faglig chef i FOA, Per Lange.
 
Bemærk, at du skal have være meldt ind i FOAs fagforening senest 1. januar 2018 for at kunne få konfliktunderstøttelse ved strejke eller lockout. Er du meldt ind efter 1. januar 2018, så har du kun ret til konfliktunderstøttelse, hvis du er nyansat på FOAs faglige område.
 

Er vi allerede i konflikt? 

Nej, det er vi ikke. Men forhandlingerne er brudt sammen, og det er nu op til Forligsmanden at se, om der kan findes et kompromis mellem parterne. Men hvis der ikke findes et forlig, bliver der konflikt. 
 
Lønmodtagerne har varslet strejke fra den 4. april, og arbejdsgiverne har varslet lockout fra den 10. april, men forligsmanden har mulighed for at udskyde strejken, så den rammer samtidig med lockouten.
 

Læs også: Dennis Kristensen om lockoutvarsler: Det er total krig fra deres side

Forligsmanden har også mulighed for at udskyde konflikten, hvis hun mener, at der er mulighed for at parterne kan nå til enighed i Forligsinstitutionen. Hun kan udskyde af to omgange i 14 dage ad gangen. Derfor kan det være, at konflikten først rammer i maj måned, hvis den kommer. 
 

Hvad skal jeg gøre under lockouten?

Hvis du er en del af konflikten, skal du forlade din arbejdsplads i det øjeblik, konflikten træder i kraft. Du må ikke være til stede på arbejdspladsen eller udføre arbejde under konflikten, medmindre du er på vagt som en del af et nødberedskab.
 

Bliver jeg lockoutet, selvom mit arbejde redder liv?

KL har meldt ud, at ansatte på ældre- og handicapområdet ikke vil være omfattet af lockouten. I starten af næste uge (uge 11) bliver det meddelt, hvilke konkrete kommunale arbejdspladser der bliver lockoutet, og hvilke der bliver fritaget fra lockouten. 
 
Følg med på FOAs tema om overenskomstforhandlingerne.
 
På arbejdspladser, hvor borgere er afhængig af hjælp fra andre, vil arbejdsgiver skulle aftale nødberedskab med FOA. Der er altså medlemmer, som vil skulle arbejde i nødberedskabet under konflikten.
 

Hvad med elever?

Elever og praktikanter er ikke en del af en eventuel konflikt. Hvis der opstår konflikt, skal der tages stilling til, hvordan elever og praktikanter fortsat kan gennemføre deres uddannelsesforløb.
 

Er tillidsfolk også en del af konflikten?

Ja, både fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) deltager i en eventuel konflikt. Det gør de, fordi der er tale om en såkaldt overenskomstmæssig konflikt. 

Hvis du er tillidsrepræsentant for et område, hvor der skal oprettes nødberedskab, vil du dog fortsat blive betragtet som ansat, være vagtfri og være til rådighed i forhold til opgaver i forbindelse med etablering og afvikling af nødberedskabet. 

Det vil være tillidsrepræsentanten, som står for kontakten til de medlemmer, som skal arbejde i nødberedskabet. Tillidsrepræsentanten skal involveres, hvis der opstår uenigheder om, hvilke opgaver der skal løses i nødberedskab. 
 

Hvordan og hvornår slutter konflikten?

Der er ingen, der ved, hvornår en eventuel konflikt vil slutte. Der er tre udgange på en konflikt. En mulighed er, at parterne indgår et forlig. En anden mulighed er, at regeringen stopper konflikten ved et lovindgreb. Det var for eksempel tilfældet ved lockouten af lærerne i 2013. Den sidste mulighed er, at forligsmanden stiller et mæglingsforslag, som der bliver stemt ja til.
 
Hvis der er et resultat, der skal stemmes om, vil der blive indgået aftale om at suspendere konflikten, mens afstemningen foregår. Ved konfliktens ophør meddeler FOA de konfliktramte medlemmer, at arbejdet skal genoptages efter vagtplanen - også selvom du ikke har haft mulighed for at se vagtplanen fire uger før.
 

Har du spørgsmål?

Hvis en konflikt bliver en realitet, vil fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, FOA-afdelinger og forbund sørge for, at alle spørgsmål under konflikten bliver besvaret.
 
Hvis du vil vide mere om forløbet omkring overenskomstforhandlingerne, kan du klikke ind på temasiden om OK18 på foa.dk. Du kan også besøge Fagbladet FOAs temaside, hvor vi samler alle artikler om forhandlingerne.
 
Kilder: Chefjurist hos FOA Ettie Trier Petersen og chefkonsulent hos FOA Asbjørn Andersen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev