Annonce

Tegning af tre mennesker, der forlader et sygehus

Tema: OK18

Se hvem kommuner og regioner - vistnok - vil sende hjem


Lockout-varslerne fra regioner og kommuner er svære at blive kloge på, mener FOA. Forbundet kan ikke på alle områder se, hvilke arbejdspladser, det præcist drejer sig om. Derfor overvejer FOA at trække arbejdsgiverne i Arbejdsretten.  

Annonce

Hvem bliver lockoutet - og hvem bliver ikke. Selv om kommuner og regioner nu har fremsendt deres varsler til FOA, kan spørgsmålet ikke besvares helt præcist. FOA trækker arbejdsgiverne i Arbejdsretten for at får klarhed.  Illustration: Jørgen Stamp

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Kommuner og regioner har udsendt lockout-varsler for mere end 300.000 ansatte.

Cirka 50.000 af dem er FOA-medlemmer, anslår FOA. Men antallet er vanskeligt at fastsætte præcist, fordi lockout-varslerne er upræcise.

”Det er meget svært for os at se, hvem der faktisk er omfattet af arbejdsgivernes varsler. For eksempel har regionerne undtaget ”psykiatrien” uden en nærmere afgrænsning. Og det kan vi jo ikke rådgive vores medlemmer ud fra,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Storlockout på det pædagogiske område

Mens FOAs strejke-varsler til kommuner og regioner for 16.000 medlemmer meget præcist udpeger de arbejdspladser, der skal strejke, er kommunernes og regionernes lockout-varsler formuleret i mere overordnede vendinger.

Læs også: Sådan vil lockout ramme dig

For eksempel henviser kommunerne typisk til ansatte på overenskomstområder og/eller med arbejde inden for Servicelovens forskellige paragraffer. 

Kommunerne har sendt lockout-varsler for stort set alle ansatte i dagplejen og i daginstitutionerne. Specialskoler og specialinstitutioner er dog undtaget. 

På kost- og serviceområdet er medarbejdere ansat inden for ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet undtaget. Resten er som udgangspunkt omfattet af lockouten.

På teknik- og serviceområdet er ansatte ved forsyningsaktiviteter, kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber undtaget.

Ingen lockout for sosu’er

FOA har slet ikke modtaget lockout-varsler på sosu-området.

”Vi er meget optaget af, at vi ikke lockouter ansatte, der arbejder med svage og sårbare borgere. Lockouten vil derfor ikke ramme for eksempel plejen af de ældre, hjælp til handicappede og psykisk syge eller undervisning og pasning af børn med særlige vanskeligheder,” forklarer Steen Christiansen, der er næstformand i Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

I regionerne er det især sygehusene, der rammes af lockout, og det betyder, at i omegnen af 10.000 FOA-medlemmer kan blive sendt hjem. 

”Alle de kontroller og behandlinger, hospitalerne burde udføre i en periode med strejke, forsvinder jo ikke op i den blå luft - de skal udføres senere. Derfor kan vi ikke forsvare at bruge skattekronerne på, at de resterende medarbejdere ikke kan udføre deres arbejde,” siger Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN).

Lockout-varsler ryger i Arbejdsretten

FOA er så utilfreds med de upræcise lockout-varsler fra regioner og kommuner, at forbundet overvejer at trække arbejdsgiverne i Arbejdsretten.

FOA har begæret et såkaldt ’fællesmøde’ om sagen for at få afklaret, hvem lockout-varslerne helt præcist omfatter.

Strejke-varslerne for cirka 16.000 FOA-medlemmer kan træde i kraft den 4. april. Lockouten i kommuner og regioner kan starte den 10. april. Forligsmanden kan dog udsætte konflikten.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev