Det går ikke, at de pædagogiske vagter sover om natten. Dem, der krænker, skal jo ikke være sammen med de andre børn og unge på tilbuddet uden opsyn. Det lyder som en ressourceproblematik, som nogle uskyldige kommer til at betale en pris for, fordi bemandingen er for dårlig

Ask Elklit, professor på Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet