Mens de spiser med kniv og gaffel på direktionsgangene, må vi andre nøjes med sparekniven.

Jytte Madsen, social- og sundhedsassistent