Annonce

Em masse kvinder demonstrerer på en plads med skilt for højere løn

Tema: OK18

Konflikt rykker tættere på: Det betyder det for dig


Får du fuld løn under konflikt? Hvad er et nødberedskab? Få svar på dine spørgsmål i tilfælde af konflikt her.

Annonce

FOA-medlemmer i aktion i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008. Forhandlingerne brød sammen, hvilket betød, at flere tusinde offentligt ansatte strejkede. Arkivfoto. Jørgen True

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

FOA forbereder sig på konflikt. I øjeblikket bliver der i de lokale afdelinger arbejdet på at udvælge, hvilke arbejdspladser der kan blive deltagere i en strejke.
 

Læs også: FOA ruster sig til konflikt

Men hvad betyder det for dig, hvis forhandlingerne om de nye overenskomster ender i konflikt? Herunder har vi samlet svar på en række centrale spørgsmål.
 

Fra hvornår kan en konflikt blive aktuel?

En konflikt kan tidligst varsles med start fra 1. april. Det er dagen, efter de nuværende overenskomster udløber.
 

Strejke eller lockout?

Begge parter i forhandlingerne kan starte en konflikt i et forsøg på at gennemtrumfe deres krav. FOA kan varsle strejke, mens arbejdsgiverne kan varsle lockout. Ved lockout er det arbejdsgiver, der udelukker FOAs medlemmer fra at arbejde.
 

Får jeg fuld løn ved konflikt?

Det forventes, at FOAs hovedbestyrelse ligesom tidligere år vil beslutte, at medlemmer, der varsles i strejke, får fuld økonomisk dækning for tab af løn, pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Hvis arbejdsgiverne varsler lockout, vil hovedbestyrelsen tage stilling til, hvordan der skal ydes konfliktunderstøttelse.

Hvem bliver ramt af konflikt?

Det er FOAs hovedbestyrelse, som beslutter, hvilke arbejdspladser der udtages til strejke. På samme måde er det ved lockout arbejdsgiver, som bestemmer, hvem og hvor mange der er omfattet af en eventuel lockout. 

Ved den seneste konflikt i 2008 var 21 procent af FOAs medlemmer en del af strejken, da den var på sit højeste, og i alt strejkede 23.000 af FOAs medlemmer.
 

Hvad med elever?

Elever og praktikanter er ikke en del af en eventuel konflikt. Hvis der opstår konflikt, skal der tages stilling til, hvordan elever og praktikanter fortsat kan gennemføre deres uddannelsesforløb.
 

Hvad hvis min arbejdsplads ikke bliver ramt af konflikt?

Så skal du passe dit arbejde, præcis som du plejer. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke må begynde at udføre arbejdsopgaver, som er ramt af konflikt.
 

Hvad med de syge og ældre?

Parterne i forhandlingerne har aftalt at oprette et nødberedskab. Nødberedskabet skal udføre livsvigtigt og nødvendigt arbejde for at undgå helbredstruende følger for borgere og patienter. Det er tillidsrepræsentanternes opgave at udpege, hvilke medarbejdere der skal være en del af et eventuelt nødberedskab. Medarbejderne i nødberedskabet bliver aflønnet af arbejdsgiver efter aftale med FOA.
 

Er tillidsfolk også en del af konflikten?

Ja, både FTR'ere, TR'ere og AMR'ere deltager i en eventuel konflikt. Det gør de, fordi der er tale om en såkaldt overenskomstmæssig konflikt. Hvis du er tillidsrepræsentant for et område, hvor der skal oprettes nødberedskab, vil du dog fortsat blive betragtet som ansat, være vagtfri og være til rådighed til at udpege medarbejdere til nødberedskabet.
 

Hvordan slutter konflikten?

Der er tre udgange på en konflikt. En mulighed er, at parterne indgår et forlig. En anden mulighed er, at regeringen stopper konflikten ved et lovindgreb. Det var for eksempel tilfældet ved lockouten af lærerne i 2013. Den sidste mulighed er, at forligsmanden stiller et mæglingsforslag, som ikke bliver stemt ned.

Når en eventuel konflikt slutter, er din arbejdssituation den samme, uanset hvilken udgang konflikten får. Ved konfliktens ophør meddeler FOA de konfliktramte medlemmer, at arbejdet skal genoptages efter vagtplanen - også selvom du ikke har haft mulighed for at se vagtplanen fire uger før.
 

Har du spørgsmål?

Hvis en konflikt bliver en realitet, vil fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, lokale afdelinger og forbund sørge for, at alle spørgsmål under konflikten bliver besvaret.
 
Hvis du vil vide mere om forløbet omkring overenskomstforhandlingerne, kan du klikke ind på temasiden om OK18 på foa.dk. Du kan også besøge Fagbladet FOAs temaside, hvor vi samler alle artikler om forhandlingerne.

Kilde: Chefjurist hos FOA, Ettie Trier Petersen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev