Annonce

Social- og sundhedsassistent på plejehjem i samtale med dame i kørestol foto: Jørgen True

Tema: OK18

Lønstigninger på vej: Sosu-assistenter, sosu-hjælpere og elever belønnes i ny aftale


Både elever, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter kan over de næste år se frem til lønstigninger efter ny aftale, som FOA og KL har indgået.

Annonce

Udover at alle får lønstigninger, som en del af overenskomstaftalerne, er kommunernes rekrutteringspulje nu udmøntet. Den kommer især social- og sundhedsassistenterne til gavn med en ny lønmodel og en højere slutløn. Jørgen True (arkivfoto)

Af Mette Boysen
Nyhedsredaktør

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

 

Opdateret 4.9.2018: Der er mærkbare  lønstigninger i vente for FOAs medlemmer, der arbejder på social- og sundhedsområdet i kommunerne.  Det sker som resultat af den aftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og FOA, og som onsdag blev præsenteret foran KL.

Der har været meget fokus på netop denne aftale, fordi den vedrører over 50.000 af FOAs medlemmer, og fordi en stor del af aftalen omhandler den såkaldte rekrutteringspulje. 
Sammen med de generelle lønstigninger på 6,82 procent samt penge fra ligeløns- og lavtlønspuljen betyder aftalen et lønhop for både elever, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

 

“Jeg er glad for aftalen. Især social- og sundhedsassistenterne, som kommunerne i høj grad efterspørger, får en pæn lønforhøjelse. Social-og sundhedshjælperne får også noget, men de får ikke helt det, som jeg synes, de havde fortjent,” siger Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Nyt sluttrin 
Helt konkret betyder aftalen, at social- og sundhedsassistenter fremover bliver indplaceret på løntrin 22, når de er uddannet og ikke 21 som i dag. Samtidig vil de allerede efter fire års ansættelse nå løntrin 26. I dag er de på løntrin 22 efter fire års ansættelse. Og efter 10 år kommer de på løntrin 30, hvor de i dag slutter på løntrin 29.

For en social- og sundhedsassistent med fire års anciennitet, der arbejder 37 timer om ugen, vil aftalen betyde en lønstigning på 4.035 kroner om måneden inklusiv pension og særydelser ved overenskomstperiodens afslutning. 

Beregningerne er foretaget for en ansat i område 2. Langt størstedelen af lønhoppet kommer dog fra de generelle lønstigninger, som alle får glæde af uanset anciennitet.

Læs også: Kommunerne vil give sosu’er mere i løn

Fokus på hjælperne

For FOA har det været vigtigt at få social- og sundhedshjælperne med i ordningen. Det lykkedes at få tilgodeset social- og sundhedshjælperne i form af højere tillæg om natten og om lørdagen. Ligesom pensionstillægget på arbejde i weekenden og om natten også bliver hævet. 

Det estimeres, at en social- og sundhedshjælper, der arbejder 37 timer om ugen, med forliget, puljerne og de generelle lønstigninger vil få en stigning på 2.430 kroner mere i løn om måneden inklusiv pension og særydelser ved overenskomstperiodens afslutning.

“Jeg havde gerne set, at vi havde fået noget mere til social- og sundhedshjælperne. Men jeg er rigtigt glad for, at de får et helt løntrin mere, og de også får del i lavtlønspuljen,” siger Karen Stæhr. 

Lønhop til elever

Også eleverne får et betydeligt løft i lønnen efter aftalen. Således stiger lønnen til 13.372 kroner for en social- og sundhedsassistent-elev uanset alder. Det er 2.100 kroner mere om måneden end i dag for en social- og sundhedsassistent-elev over 18 år på første år af uddannelsen. 

Social og sundhedshjælper-elevers løn stiger over de næste tre år med 1.518 kroner om måneden, og ender på  12.128 kroner i oktober 2020, når den sidste stigning er nået.

“Jeg er meget glad for, at vi har sikret eleverne højere løn. Selvom vores uddannelser er ungdomsuddannelser, så er der rigtigt mange voksne, der tager uddannelsen. De har etableret sig og har faste udgifter. Jeg tror, at stigningen i elevløn vil gøre det lettere at rekruttere fra denne gruppe,” siger Karen Stæhr.

 Anerkendelse af FOA-medlemmer

Karen Stæhr påpeger, at de store lønstigninger er et skulderklap til det arbejde, som social- og sundhedshjælpere og -assistenter udfører for ældre, svage og handicappede borgere i landet kommuner.

“Det her er en anerkendelse af den værdi, vores medlemmer har for samfundet. Det er en cadeau til dem, og det er også en cadeau fra kommunerne om, at man ønsker at rekruttere dem og fastholde dem, fordi de har nogle kompetencer og fagligheder, der er brug for," siger Karen Stæhr. 

Hun roser kommunerne for den imødekommenhed, de har vist i forhold til FOAs krav. 

“I virkeligheden er det godt set af KL, at de afsætter så mange penge til at ansætte de medarbejdere, der er brug for. Det kunne vi ikke have ønsket os bedre,” siger Karen Stæhr.

I teksten er der præciseret, hvornår social- og sundhedshjælperelevers løn er fuldt udfaset.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev