Annonce

FOA-medlemmer under strejken i 2008.

Tema: OK18

Historisk storkonflikt lurer: Det betyder det for dig


FOAs hovedbestyrelse har vedtaget at sende strejkevarsel, så en strejke kan begynde tidligst 4. april. Dermed er en storkonflikt rykket tættere på. Fagbladet FOA giver svar på, hvad en konflikt betyder for dig.

Annonce

Ved den seneste konflikt i 2008 strejkede omkring 23.000 af FOAs medlemmer. Arkivfoto. Morten Andersen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Opdateret 2.3.2018 og 6.3.2018

Efter forhandlingerne på både det regionale, det kommunale og det statslige område er brudt sammen, har FOAs hovedbestyrelse vedtaget at udsende strejkevarsel.
Strejkevarslerne vil blive sendt, så en strejke kan begynde tidligst 4. april.

Dermed er en historisk storkonflikt på hele det offentlige område rykket endnu et skridt tættere på. Men hvad betyder det for dig, hvis forhandlingerne om de nye overenskomster ender i konflikt? Herunder har vi samlet svar på en række centrale spørgsmål.

Læs også: Forlis i regionerne lægger OK18 helt i ruiner

Er vi allerede i konflikt?

Nej, det er vi ikke. En konflikt skal varsles 30 dage før, den kan træde i kraft og kan tidligst varsles med start fra 1. april. Det er dagen, efter de nuværende overenskomster udløber.
 
I og med at strejkevarslet først afsendes i næste uge, kan en konflikt tidligst træde i kraft fra 4. april. Men forligsmanden kan udsætte konflikten to gange to uger, så en konflikt først starter omkring maj. Forligsmanden fungerer som mægler mellem parterne i et forsøg på at opnå enighed.
 

Strejke eller lockout?

Begge parter i forhandlingerne kan starte en konflikt i et forsøg på at gennemtrumfe deres krav. FOA kan varsle strejke, mens arbejdsgiverne kan varsle lockout. Ved lockout er det arbejdsgiver, der udelukker FOAs medlemmer fra at arbejde. En konflikt skal varsles en måned før, den kan træde i kraft.
 
FOA har udpeget omkring 10 procent af medlemmerne til at strejke. Konkret er det 13.700 medlemmer på den kommunale område og 2.200 i regionerne. Det betyder, at næsten 16.000 af FOAs erhvervsaktive offentligt ansatte medlemmer vil blive omfattet af en eventuel strejke. Endnu flere kan dog blive en del af konflikten, hvis arbejdsgiverne vælger at lockoute nogle ekstra. 
 
 

Får jeg fuld løn ved konflikt?

FOAs hovedbestyrelse har ligesom tidligere år besluttet, at medlemmer, der varsles i strejke, får fuld økonomisk dækning for tab af løn, pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Hvis arbejdsgiverne varsler lockout, vil hovedbestyrelsen tage stilling til, hvordan der skal ydes konfliktunderstøttelse.

Bemærk, at du skal have være meldt ind i FOAs fagforening senest 1. januar 2018 for at kunne få konfliktunderstøttelse ved strejke eller lockout. Er du meldt ind efter 1. januar 2018, så har du kun ret til konfliktunderstøttelse, hvis du er nyansat på FOAs faglige område.
 

Hvad skal jeg gøre under konflikten?

Hvis du er en del af konflikten, skal du forlade din arbejdsplads i det øjeblik, konflikten træder i kraft. Du må ikke være til stede på arbejdspladsen eller udføre arbejde under konflikten, medmindre du er på vagt som en del af et nødberedskab.
 

Hvordan fungerer nødberedskabet?

Parterne i konflikten er efter hovedaftalen forpligtet til at etablere et nødberedskab. Nødberedskabet skal udføre livsvigtigt og nødvendigt arbejde for at undgå helbredstruende følger for borgere og patienter. 
 
Det er tillidsrepræsentanternes opgave at udpege, hvilke medarbejdere der skal være en del af et eventuelt nødberedskab. Medarbejderne i nødberedskabet bliver aflønnet af arbejdsgiver efter aftale med FOA.
 

Hvad hvis min arbejdsplads ikke bliver ramt af konflikt?

Så skal du passe dit arbejde, præcis som du plejer. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke må begynde at udføre arbejdsopgaver, som er ramt af konflikt.

Elever og praktikanter er ikke en del af en eventuel konflikt. Hvis der opstår konflikt, skal der tages stilling til, hvordan elever og praktikanter fortsat kan gennemføre deres uddannelsesforløb.
 

Er tillidsfolk også en del af konflikten?

Ja, både fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) deltager i en eventuel konflikt. Det gør de, fordi der er tale om en såkaldt overenskomstmæssig konflikt. Hvis du er tillidsrepræsentant for et område, hvor der skal oprettes nødberedskab, vil du dog fortsat blive betragtet som ansat, være vagtfri og være til rådighed til at udpege medarbejdere til nødberedskabet.
 

Hvordan slutter konflikten?

Der er tre udgange på en konflikt. En mulighed er, at parterne indgår et forlig. En anden mulighed er, at regeringen stopper konflikten ved et lovindgreb. Det var for eksempel tilfældet ved lockouten af lærerne i 2013. Den sidste mulighed er, at forligsmanden stiller et mæglingsforslag, som ikke bliver stemt ned.
 
Når en eventuel konflikt slutter, er din arbejdssituation den samme, uanset hvilken udgang konflikten får. Ved konfliktens ophør meddeler FOA de konfliktramte medlemmer, at arbejdet skal genoptages efter vagtplanen - også selvom du ikke har haft mulighed for at se vagtplanen fire uger før.
 

Må jeg holde ferie under en konflikt?

Du må gerne holde ferie, hvis den er gået i gang – senest samtidig med, at konflikten begynder. Du kan ikke påbegynde en ny ferie, efter at konflikten er gået i gang.
 
Det gælder også, selvom ferien er planlagt og aftalt på forhånd. Du kan ikke få erstatning for eventuelt tab, hvis din ferie bliver suspenderet på grund af konflikt.
 

Har du spørgsmål?

Hvis en konflikt bliver en realitet, vil fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, FOA-afdelinger og forbund sørge for, at alle spørgsmål under konflikten bliver besvaret.
 
Hvis du vil vide mere om forløbet omkring overenskomstforhandlingerne, kan du klikke ind på temasiden om OK18 på foa.dk. Du kan også besøge Fagbladet FOAs temaside, hvor vi samler alle artikler om forhandlingerne.

Opdatering: Artiklen er opdateret med et link til listen over områder, FOA har varslet i konflikt samt med oplysning om, hvornår du senest skulle være meldt ind i FOA for at kunne få konfliktunderstøttelse.

Kilde: Chefjurist hos FOA, Ettie Trier Petersen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev