Annonce

De fire forbundsformænd for Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL, FOA og Dansk Sygeplejeråd

Tema: OK18

Kommunerne vil give sosu’er mere i løn


FOA og de øvrige fagforeninger for ansatte i kommunerne kræver ekstra lønstigninger til kvindefagene og de lavtlønnede. Kommunerne mener, at en særlig pulje penge kun skal bruges på ældre- og sundhedsområdet.

Annonce

De fire forbundsformænd for Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL, FOA og Dansk Sygeplejeråd er gået sammen om at stille et krav om en særlig pulje til at skabe mere ligeløn. Fra venstre mod højre: Benny Andersen (SL), Elisa Bergmann (BUPL), Dennis Kristensen (FOA) og Grete Christensen (DSR). Jørgen True

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Forhandlingerne om de nye overenskomster for offentligt ansatte er skudt i gang. Arbejdsgivere og fagforeninger har udvekslet deres krav, og alt tegner til en hård armlægning mellem parterne.

”Forhandlingsfællesskabet”, som FOA er en del af, kræver forbedringer af reallønnen for alle ansatte, ekstra lønstigninger til lavtlønnede og en særlig ligeløns-pulje til kvindefagene.

Det sidste krav har FOA stillet sammen med BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet, og formændene for de fire organisationer, herunder FOAs Dennis Kristensen, udtrykker stor glæde over, at det er blevet et fælles krav for alle de ansatte i kommunerne.

”Solidariteten er historisk høj ved disse overenskomstforhandlinger, for at øremærke en pulje til nogen, betyder jo, at andre får mindre. Alligevel er der enighed om, at vi gerne vil bidrage til at udligne skævheden på tværs af køn,” siger de fire formænd i en fælles udtalelse. De håber, at også arbejdsgiverne vil bakke op om ligelønskravet.

Mangel på sosu’er

Men for Kommunernes Landsforening (KL) er det vigtigste krav, at der skal gives ekstra lønkroner til de faggrupper, der er mangel på. KL peger på, at der især på social- og sundhedsområdet er brug for lønstigninger for at kunne rekruttere flere ansatte.

”Et stærkt stigende antal plejekrævende ældre og færre sosu-uddannede betyder allerede i dag stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor stiller vi et konkret overenskomstkrav om højere løn til nogle faggrupper – først og fremmest sosu-personalet,” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og dermed KL’s chefforhandler ved forhandlingerne.

Han mener, at bedre løn til sosu’erne vil betyde flere i faget. KL vil endvidere arbejde for at få flere sosu’er på fuldtid og for, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet.

KL tror på forlig

For stort set alle andre faggrupper kræver KL en ’afdæmpet’ lønudvikling. Arbejdsgiverne mener nemlig, at lønnen er steget for meget i kommunerne i forhold til lønnen på det private arbejdsmarked, og dette ’løngab’ vil de have lukket.

”Forhandlingsfællesskabet” afviser kommunernes beregninger og har fremlagt regnestykker, der viser en anden udvikling.

Dermed er scenen sat for, at af de største slagsmål ved de kommende forhandlinger, og der er allerede lagt op til flere andre. Alligevel forventer KL, at et forlig kan indgås som planlagt i løbet af februar måned.

”Jeg er et optimistisk menneske,” svarede chefforhandler Michael Ziegler, da Fagbladet FOA bad ham uddybe denne vurdering.

Se alle FOAs krav til OK18

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev