Annonce

Tegning af tre mennesker, der forlader et sygehus

Tema: OK18

Alle lockoutvarsler på det offentlige område er nu på plads


Der er skabt klarhed over, hvilke medarbejdere der bliver ramt af lockout i både regioner og kommuner.

Annonce

Arbejdsgiverne i regioner og kommuner har sendt massive lockoutvarsler til FOA og de øvrige forbund på det offentlige område. Varslerne vil lockoute 250.000 ansatte i kommunerne og 80.000 i regionerne. Illustration: Jørgen Stamp

Af Linda Hansen
Journalist

Annonce

Opdateret 21.03.18 
Usikkerheden om lockoutvarslerne på det kommunale område er netop ryddet af vejen, så det er muligt for FOA at fortælle alle berørte medlemmer, om de skal blive hjemme eller tage på arbejde i tilfælde af, en konflikt træder i kraft. 

Mandag faldt forhandlingerne om regionernes lockoutvarsel på plads og med klarheden om kommunernes varsel, er der ikke længere udsigt til, at sagen ender i Arbejdsretten, for at FOA kan få præciseret varslerne.
 

Læs også: Sådan vil lockout ramme dig

Det skyldes, at der gennem de seneste dage har været møder og dialog mellem FOA og arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), hvor de afgivne varsler er blevet præciseret af arbejdsgiverne.
 

Tilstrækkelig klarhed

”Kommunernes Landsforening har nu svaret på vores indsigelser mod deres lockoutvarsel, og forbundets jurister har gennemgået svarene. Det ser ud til, at svarene skaber tilstrækkelig klarhed over, hvem og hvad, der er omfattet af lockouten, så vi kan informere  medlemmerne, som arbejdsgiverne udelukker, fra og med en eventuel lockout kan træde i kraft den 10. april ”, siger FOAs formand Dennis Kristensen til Fagbladet FOA.

Usikkerhed om varsler

Uklarhederne i forhold til kommunernes lockoutvarsler har eksempelvis været i forhold til de medarbejdere, som arbejder i servicefunktioner for kommunernes ældrecentre, som er undtaget af lockout.
 
I forhold til teknisk servicepersonale har kommunerne indrettet sig lidt forskelligt. Efter dialogen med kommunerne ligger det nu klart, at i kommuner, hvor de tekniske servicemedarbejdere er ansat direkte på ældrecentret, er de undtaget fra lockouten, hvis ældrecentret er undtaget.
 

Læs også: Dennis Kristensen om lockoutvarsler: Det er total krig fra deres side

Men hvis det tekniske servicepersonale tager ud fra et centralt korps for at lave vedligeholdelsesopgaver på ældrecentrene, så er servicepersonalet omfattet af lockouten.
 
I forhold til levering af mad til ældrecentre har KL valgt en anden model. Centrale køkkener, som leverer mad til ældrecentre, der er undtaget af lockouten, er også undtaget i sin helhed.
 
Onsdag orienterede FOA de lokale afdelinger om præciseringerne i lockoutvarslerne, så er du i tvivl, om du er omfattet af arbejdsgivernes lockoutvarsler, eller har du andre spørgsmål i forbindelse med en eventuel konflikt, så find din lokale FOA-afdeling her.


 
Dialog om psykiatri

 

Ud over usikkerheden om kommunernes lockoutvarsler, skabte regionernes varsler ligeledes uklarhed, blandt andet i forhold til psykiatrien. For regionerne har i udgangspunktet undtaget psykiatrien fra at blive ramt af lockout.
 
Alligevel har RLTN valgt en måde at lockoute på, som betyder, at det er den enkelte medarbejders ansættelsesbevis, der på visse områder afgør, om han eller hun er omfattet af lockouten. Dette blev opklaret i dialogen med regionerne.

Læs også: Se hvem kommuner og regioner - vistnok - vil sende hjem

Af dialogen mellem FOA og regionerne blev det kort fortalt slået fast, at hvis det fremgår af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er ansat på et psykiatrisk hospital, en psykiatrisk afdeling eller en institution, der er underlagt regionens psykiatriledelse, så er den pågældende ikke omfattet af lockouten, men skal almindeligt på arbejde.
 
Hvis medarbejderen derimod er ansat ved tværgående serviceafdelinger eller eksterne serviceenheder, som udfører opgaver for psykiatrien og uden ansættelsesbrev i psykiatrien, så rammes han eller hun af lockouten.
 

Med klarheden over arbejdsgivernes lockoutvarsler, kan parterne nu komme videre med blandt andet at forhandle nødberedskab for de steder, som rammes af konflikten, hvis den bryder ud. 

Lønmodtagerne har varslet strejke fra den 4. april, og arbejdsgiverne har varslet lockout fra den 10. april, men forligsmanden har mulighed for at udskyde konflikten af to omgange i 14 dage ad gangen. Derfor kan det være, at den først rammer i maj måned - hvis den kommer.

Følg med på FOAs tema om overenskomstforhandlingerne.

Læs også: Højere grundløn for alle: Her er slutresultatet for medlemmer i Teknik- og Servicesektoren 

I forhold til en lockout har FOAs hovedbestyrelse foreløbig besluttet, at medlemmer, der er omfattet af lockout, får fuld økonomisk dækning for tab af løn, pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag. Afhængig af lockoutens omfang kan hovedbestyrelsen ændre den beslutning.

Er du i tvivl, om du er omfattet af arbejdsgivernes lockoutvarsler, eller har du andre spørgsmål i forbindelse med en eventuel konflikt, så find din lokale FOA-afdeling her. 
 
Teksten er opdateret med eksempler på de lockoutvarsler i både kommuner og regioner, der blev mere klare og tydelige efter dialog mellem FOA og arbejdsgiverne.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev