Hjemmehjælper støvsuger i ældre dames hjem.

Tema: Fusk i hjemmeplejen


Fagbladet FOA stiller skarpt på fritvalgsfirmaerne, der leverer personlig pleje og praktisk bistand for kommunerne.

Læs om hvordan medarbejderne ofte betaler prisen, når kommunerne udliciterer den borgernære velfærd, og når de private firmaers bud bliver for lave. Det kan være i form af fx:
  • Forbud mod graviditet
  • Ingen løn under sygdom
  • Manglende pension