Annonce

27-årige autistiske Mathias mistede førligheden, efter han i 2011 i frustration blev alvorligt selvskadende. Nu oplever hans forældre, at det private dagtilbud, han går på, øger risikoen for at sønnen igen skader sig selv.

Tema: Profit på velfærd

Forældres nødråb: Privat botilbud gambler med vores barns liv

Forældre til handikappet tør ikke anbringe deres søn hos privat dagtilbud. Alligevel betaler kommune fortsat over 30.000 kroner om måneden til tilbuddets ejere for en tom plads.

Annonce

27-årige autistiske Mathias mistede førligheden, efter at han gjorde skade på sig selv. Nu oplever hans forældre, at det private dagtilbud, han går på, er med til at øge risikoen for, at Mathias igen skader sig selv. Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Kender du noget til HabitusHusene og kædens underliggende botilbud, kontakt da gerne Fagbladet FOAs journalist på anee@foa.dk
 
Frank Poulsen og Linda Dahl har mistet tilliden til den private botilbudskæde Habitus. 
 
Ledelsen på Habitus har nemlig besluttet, at der ikke længere skal sidde ansatte sammen med deres 27-årige søn Mathias, der er autist og udviklingshæmmet, i transporten mellem hjemmet i Borup og sønnens dagtilbud i Brøndby. 

Læs også: Leder: Forkasteligt at tjene penge på at svigte handicappede og udsatte borgere

Problemet er bare, at Mathias kan blive alvorligt selvskadende.
 Forældrene frygter, at det kan koste hans liv, hvis ikke der er personale omkring ham under transporten. Personale, som kan gribe ind, når den selvskadende adfærd begynder. 
 
“Jeg føler mig så magtesløs. Vores retssikkerhed som forældre er sat fuldstændig ud af drift i den her sag, som jo handler om Mathias’ liv,” siger Frank Poulsen, far til og værge for Mathias.
 
Blev lammet efter hovedskade
Forældrenes frygt er ikke ubegrundet. I 2011 havde Mathias flere episoder, hvor han var alvorligt selvskadende. Han bankede blandt andet sit hoved så hårdt mod transportbilen på vej mod Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, at der kom store buler i den, fortæller Mathias' mor Linda Dahl.
 
“Dengang råbte vi både op til dagtilbud og kommunen om, at de skulle gribe ind. Men der blev først handlet, da det var for sent. I ugerne efter selvskaden mistede Mathias gradvist sin bevægelsesevne, og halvanden måned efter var han blevet lam i højre side af kroppen,” siger Linda.
 

Læs også: Kommuner undlader at indhente vigtige oplysninger om anbragte borgere

Lægerne fandt aldrig frem til årsagen til lammelsen. Men i et journalnotat fra Neurologisk Ambulatorium på sygehuset i Roskilde skriver en læge, at han mistænker, at der kan være en sammenhæng mellem den selvskadende adfærd og Mathias' traumer. 
 
Ifølge læger, som forældrene talte med i forbindelse med undersøgelserne, ville Mathias miste livet, hvis han fortsatte med at slå hovedet. Og det gjorde han desværreDerfor aftalte forældrene med Køge Kommune og ledelsen på dagtilbuddet, at der skulle sidde en ansat sammen med deres søn under køreturene. Dengang gik Mathias i et dagtilbud drevet af virksomheden Autismekonsulenterne. De har siden skiftet navn til Habitus.
  

Fulgte ikke aftale

I begyndelsen af 2018 begyndte Mathias ifølge forældrene oftere at komme hjem med sår i hovedet og bidemærker i armene. Samtidig fik Frank og Linda henvendelser fra bekendte i byen, der havde set de ansatte fra Habitus køre 500 meter ned ad vejen, hoppe ud og sætte sig foran i bussen.
 

Læs også: Bostedskæde kritiseres for at låse handikappede inde

Frank og Linda begyndte derfor at holde øje med personalet fra Habitus, efter at de havde hentet deres søn i hjemmet i Borup.
 
“Linda begyndte at følge efter personalet, når de hentede Mathias. Hun kunne se, at de kort efter, at de havde hentet Mathias, holdt ind til siden og satte sig foran,” siger Frank.
 
Spytter på ansatte
Den 16. april 2018 holdt Frank og Linda møde med Habitus om sagen. De var vrede og frustrererede over, at Habitus ikke overholdt aftalen om kørslen. I referatet fra mødet, som Habitus har sendt til forældrene, skriver ledelsen, at der er fordele ved at sidde foran Mathias under kørslen.
 

Læs også: 16-årig handikappet pige blev fastholdt og spyttet i hovedet på bosted

I referatet har Habitus også skrevet, at Mathias spytter på deres ansatte. Spytteriet bliver af de ansatte på Habitus registreret som vold til Arbejdstilsynet. Lederen af dagtilbuddet oplyser, at hun er “forpligtet til at iværksætte tiltag for at nedbringe antallet af voldsregistreringer.” 
 
I referatet gør både Frank og Linda klart, at de er imod at ændre rammerne for kørslen af deres søn, da de frygter for hans liv. 
 

Informerede ikke forældrene

Godt to uger efter mødet sender ledelsen fra Habitus en kørsels-handleplan til Køge Kommune. Men de undlader at informere Frank og Linda om den. Til kommunen skriver de, at den nuværende kørselsform stresser Mathias, og at de vil derfor undersøge, om der er andre måder, der fungerer bedre. Habitus skriver, at de vil begynde deres “faglige evidensarbejde” den 7. maj.
 

Læs også: Handikappede låser sig inde af frygt for overgreb

I svaret fra Køge Kommune til Habitus skriver en sagsbehandler:
 
“I skal have fri og fuld adgang til at afprøve forskellige metoder og arbejdsgange for at finde frem til det mest optimale.”
 
Sagsbehandleren afslutter med at spørge ledelsen på Habitus:
 
“Skal jeg orientere værge om ovenstående, eller har I planlagt møde eller andet med dem.” 
 

Det er forrykt

Hverken Køge Kommune eller Habitus oplyste altså forældrene om, at der var givet grønt lys til at ændre rammerne for kørslen af deres søn. Den 15. maj blev forældrene indkaldt til et møde hos Habitus.
 

Læs også: Handikappet blev glemt i to døgn uden mad og drikke

“Vi er tidligere blevet lovet af ledelsen, at alt, der blev sendt til kommunen, først ville komme forbi forældrene. Den her beslutning kan have kæmpe indflydelse på Mathias’ helbred, og alligevel sender de ikke kørsels-handleplanen til os. Det er så forrykt, som noget kan være,” siger Linda.
 
Både Frank og Linda protesterede mod at ændre rammerne af kørslen og den manglede information af dem som forældre. 
 
Botilbud: Forældre bruger alternative metoder 
Den 19. juni sendte administrerende direktør i Habitus Martin Godske sammen med den daglige leder af Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven et nyt brev til Køge Kommune uden om Frank og Linda.
 

Læs også: Ansat på bosted havde sex og tog nøgenbilleder af handikappet kvinde

I brevet, som forældrene tilfældigt opdagede flere uger senere gennem en aktindsigt, skriver direktør Martin Godske, at Frank i to omgange har besøgt sin søns dagtilbud “hvor vi formoder, at han filmer og lydoptager personalet.”
 
“Mathias har en kompleks funktionsnedsættelse, som vi vurderer, kræver en særlig professionel indsats. Frank har tidligere udtalt sig om de alternative metoder, der anvendes i hjemmet og aflastningen. Dette er på ingen måde metoder, som Habitus kan tiltræde som anvendelige overfor mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser,” skriver Martin Godske videre i brevet til Køge Kommune. 
 
Forældre: Bosted lyver
Både Frank og Linda føler sig krænket af brevet. Dels fordi de ikke blev oplyst om det. Dels er de vrede over påstandene i brevet, som de opfatter som værende injurierende.
 
“Jeg har aldrig filmet eller lydoptaget på Brøndbyskoven. Det er simpelthen en løgn. Jeg opfatter brevet som en måde at miskreditere os som forældre, så de kan køre os ud på et sidespor. Jeg vil nu overveje en injuriesag mod Habitus,” siger Frank.
 

Læs også: Privat bostedskæde får kritik for brug af magt mod handikappede

Han fortæller, at han håber, at brevet fra Habitus bliver det sidste, som de hører fra den private bostedskæde.
 
“Mathias kommer aldrig ud til Habitus igen. Det er slut efter det brev. Det er utilgiveligt. Især når vi nu også kender til de andre ting, der foregår i Habitus,” siger Frank. 
 

Læs også: Handikappet fundet grædende og nøgen bag låst dør

Han henviser til, at Fagbladet FOA har afsløret, hvordan en nu tidligere ansat hos Habitus’ har haft sex med en ung udviklingshæmmet kvinde, som Køge Kommune har anbragt på et bostedskædens opholdssteder. Derudover har fagbladet afdækket en række andre overgreb mod de handikappede beboere i Habitus varetægt.
 
Sandheden bliver fordrejet
Efter brevet fra Habitus bad Frank og Linda om et møde med Bjarne Andersen, der er konstitueret velfærdsdirektør i Køge Kommune. Med som bisiddere havde de Paul Christensen, byrådsmedlem for Venstre i Køge Kommune og Franks revisor Jan Winther. 
 
“Til mødet blev vi lovet af velfærdsdirektør Bjarne Andersen, at det var slut med Habitus,” siger Frank.
 

Læs også: Cookie Policy

Fagbladet FOA har været i kontakt med begge bisiddere. De bekræfter, at de hørte den konstituerede velfærdsdirektør oplyse, at samarbejdet med Habitus skulle ophøre straks.
 
Men på trods af direktør Bjarne Andersens angivelige løfte oplyser forvaltningen i efterfølgende mails til Frank og Linda, at Køge Kommunes samarbejde med Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven fortsætter.
 
“De møder, vi har haft med Køge Kommune, bliver fuldstændig fordrejet af forvaltningen. Det er virkeligt for meget, at en kommune, der har magt og skal sørge for de svage, vil være det her bekendt,” siger Frank.
 
Kommune betaler for tom plads
Fagbladet FOA er efterfølgende kommet i besiddelse af en kontrakt mellem Køge Kommune og Habitus, som Køge Kommune har underskrevet den 11. juli 2018.
 

Læs også: Dagplejere får ny inspiration til udeleg

I kontrakten skriver Køge Kommune, at de ved, at Mathias i øjeblikket ikke benytter dagtilbuddet. På trods af, at Mathias’ forældre aldrig ønsker, at deres søn skal tilbage til Habitus, skriver kommunen, at de fortsat ønsker at holde Mathias’ plads ledig, så han med 14 dages varsel kan starte hos Habitus igen.
 
Prisen for den ledige stand-by-plads er 30.352 kroner, som Køge Kommune ifølge kontrakten skal betale Habitus hver måned på trods af, at den private bostedskæde ikke leverer nogen reel ydelse til kommunen. 
 
Forældre sættes under pres
Køge Kommune bevilligede dagen forinden, den 10. juli, 15 timers hjælp i hjemmet om ugen til forældrene som kompensation for dagtilbuddet, som de ikke ønsker at benytte. Det fremgår af en afgørelse fra kommunen.
 

Læs også: Åbenhed overvandt tabuet

Her står der, at Mathias har en fuldtidsplads hos Habitus, der kan benyttes mellem 9-15 mandag til fredag. De 15 timer dækker altså ikke den tid, som Mathias tidligere brugte i dagtilbuddet. Det sætter forældrenes arbejdsliv under pres. 
 
Frank har sin egen virksomhed, og Linda arbejder på fuld tid som sygehjælper i ældreplejen.
 
“Jeg opfatter det som afpresning, når kommunen kun dækker halvdelen af tiden, som Mathias brugte på Habitus. Det betyder, at vi nu får meget svært ved at få vores liv til at hænge sammen. Kommunen gør alt, hvad de kan, for at presse os til at gå tilbage til Habitus,” siger Frank.
 
Kommune: Vi er forpligtiget til at betale til Habitus
Fagbladet FOA har spurgt Køge Kommune, hvorfor de ikke har orienteret forældrene om kommunens godkendelse af den ændrede kørsel. Selvom Køge Kommune har fået samtykke til at udtale sig om sagen af Frank og Linda, ønsker de ikke at svare.
 
“Al dialog med borgeren og dennes familie tages direkte eller på møder og ikke gennem medierne,” skriver Bjarne Andersen, konstitueret velfærdsdirektør i Køge Kommune, til Fagbladet FOA.
 

Læs også: 5 gode råd mod depression

Bjarne Andersen skriver videre, at forvaltningen lige nu arbejder på at finde et nyt tilbud til Mathias, og at de i mellemtiden fortsat betaler Habitus, fordi de er forpligtiget til det.
 
“Vi har som kommune en forsyningsforpligtelse og skal derfor altid have et åbent tilbud for at sikre, at der er et tilbud til borgeren på alle tidspunkter,” skriver Bjarne Andersen.
 

Bosted: Vi har informeret forældrene

Direktør i Habitus Martin Godske ønsker ikke at give et mundtligt interview til Fagbladet FOA, men i en mail sender han skriftligte svar på en række spørgsmål.
 
- Hvorfor har Habitus besluttet ændringer i Mathias' kørsel mellem hjemmet i Borup og dagtilbuddet i Brøndby uden at informere Mathias forældre herom?
 

Læs også: Depression fylder på jobbet

"Vores kørsel skal altid tage udgangspunkt i, hvad der ud fra et omsorgsmæssigt synspunkt er bedst for den enkelte borger. Det er også gældende i dette tilfælde. Derudover har vi haft op til flere møder med Mathias’ forældre og Køge Kommune om, hvordan vi kan køre med Mathias, så Mathias har det bedst muligt," skriver Martin Godske i en mail.
 
- Hvorfor mente Habitus kun, at det var tilstrækkeligt at informere Køge Kommune om ændringerne i transporten af Mathias?
 
"Vi har både informeret Mathias’ forældre samt haft flere møder med forældrene og Køge Kommune om kørslen af Mathias," skriver han.
 
- Frank og Linda oplever, at du som repræsentant for Habitus begynder at sagsbehandle med dit brev. Hvad tænker du om deres oplevelse? 
 

Læs også: Kravlenisser og pebernødder mod ulighed

"Jeg har orienteret vores samarbejdspartner - Køge Kommune - om en række bekymringer for, om Habitus er i stand til at levere den lovede og ønskede kvalitet i forhold til Mathias. Hvis der er tvivl om, at vi kan levere den ønskede kvalitet, skal Køge Kommune jo have mulighed for at vælge et andet tilbud til Mathias. Det må være i alles interesse," skriver Martin Godske.

Profit på velfærd

Fagbladet FOA afdækker i en artikelserie, hvordan en række private bosteder svigter psykisk sårbare børn, unge og voksne, samtidig med at de tjener mange penge på det. Private bosteder modtager hvert år over to milliarder kroner fra kommunerne, viser tal fra Udbudsvagten. 

Fagbladet FOA ser på de menneskelige og økonomiske konsekvenser af, at udsatte og svage borgeres velfærd bliver til en vare, man kan handle med. 

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev