Annonce

syg mand i seng med arme om hovedet

Tema: Profit på velfærd

Handicappet blev glemt i to døgn uden mad og drikke

To handicappede er blevet glemt på privat bostedskæde. Den ene blev fundet med trykmærker i sin seng efter to døgn. Fagfolk er bekymrede over, at forglemmelsen kan ske to gange i træk.

Annonce

En handicappet mand blev glemt på sit værelse i to døgn. Da han blev fundet, havde han røde trykmærker på overkroppen af at ligge ned. Colourbox

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Kender du noget til HabitusHusene og kædens underliggende botilbud, kontakt da gerne Fagbladet FOAs journalist på anee@foa.dk

To handicappede beboere er blevet glemt i henholdsvis to døgn og otte timer på bosteder under den private bostedskæde Habitus. I tiden, hvor de var alene, fik de ikke mad og medicin, skriver Socialtilsyn Hovedstaden i en rapport, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. 
 
Forglemmelsen af beboerne, der mentalt beskrives som værende på et tidligt udviklingstrin og derfor har svært ved at tage vare på sig selv, er alvorlig, påpeger Eva Naur, lektor i socialret på Aarhus Universitet, 
 

Læs også: Bostedskæde kritiseres for at låse handicappede inde

“Det er simpelthen så groft et svigt, at jeg har svært ved at finde ord for det. Det er klart, at det er fuldstændigt i strid med omsorgspligten at have beboere, man glemmer, og som er helt uden for kontakt med medarbejderne i flere timer og dage uden at få mad eller medicin. Det er helt uhørt. Her er vi langt, langt uden for lovens rammer for acceptabel adfærd i pleje- og omsorgssektoren,” siger hun.
 
Røde mærker

Fagbladet FOA har fået aktindsigt i redegørelsen for forglemmelserne til de to anbringende kommuner, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune. 

I redegørelsen fra ledelsen på HabitusHuset Danshøj til Lyngby-Taarbæk Kommune står der, at de ansatte på grund af en “intern kommunikationsfejl” antog, at den handicappede mandlige beboere var på weekendbesøg hos sine forældre. Derfor fik han lov til at ligge alene i sin seng fra fredag aften kl. 21:15 til søndag.
 

Læs også: Ansat på bosted havde sex og tog nøgenbilleder af handicappet kvinde

Søndag morgen opdagede beboerens faste personale, at beboeren lå i sin seng. Han blev efterfølgende tilset af en sygeplejerske, der fandt røde mærker på hans overkrop, som hun vurderede skyldtes tryk, fordi han havde ligget længe på samme side. 
 

Troede medarbejder var mødt ind

I redegørelsen fra HabitusHuset Ny Mårumvej til Gladsaxe Kommune står der, at borgeren har været alene fra morgenen og frem til slutningen af eftermiddagen. Bostedet forklarer til kommunen, at de troede, der var en medarbejder hos beboeren. Først klokken 17:30 opdagede de, at det ikke var tilfældet. 

Læs også: Handicappet fundet grædende og nøgen bag låst dør

Begge forglemmelserne er sket i sommeren 2017. De to handicappede, der er blevet glemt, har ifølge tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Hovedstaden en personalenormering på en til en. Det vil sige, at der på nær om natten altid skal være en ansat hos dem.

Angstprovokerende 

Fagbladet FOA har forelagt tilsynsrapporten og de to redegørelser om forglemmelserne fra Habitus for Landsforeningen LEV, der er talerør for de udviklingshæmmede og deres pårørende. Her undrer man sig over, hvordan det kunne lade sig gøre at glemme borgere to gange inden for kort tid.

”Det er bekymrende, at de har glemt beboere to gange, og det altså ikke bare er et enkeltstående tilfælde,” siger Thomas Gruber, der er politisk konsulent i LEV.

Særligt forglemmelsen over to døgn er alvorlig, da det skete i sommerperioden, hvor det er varmt, og beboeren har et større behov for væske.

”Borgeren her har tydeligvis været udsat for et voldsomt svigt, der har givet ham fysiske skader og udsat ham for væskemangel. Det må have været virkelig angstprovokerende for ham at være efterladt i den form for hjælpeløshed i to døgn,” siger Thomas Gruber. 
 

Kommune: Vi har tillid til kommunen

I en mail fra en pressemedarbejder fra Lyngby-Taarbæk Kommune står der, at man i kommunen tager hændelsen meget alvorligt.

”Som det også fremgår af aktindsigten, finder vi, at der er tale om en alvorlig episode. Derfor anmodede vi også straks om en uddybende redegørelse, etablerede et møde med Habitus og foretog pligtig indberetning til Socialtilsynet,” skriver pressemedarbejderen, der understreger, han sender mailen på vegne af Center for Social Indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Selvom Habitus-kæden, udover de to forglemmelser, også får en hård kritik af Socialtilsyn Hovedstaden for flere andre svigt, har Lyngby-Taarbæk stadig tillid til bostedskæden.

”Forvaltningen har hverken mere eller mindre tillid til Habitus end til andre botilbud. Samarbejdet med botilbud, såvel Habitus som andre, bygger i mindre grad på tillid, men mere på opfølgning og personrettet tilsyn i forhold til de konkrete borgere samt på, at de er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet,” skriver pressemedarbejderen. 

Læste ikke tilsynsrapporter 

Fagbladet FOA har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at få indsigt i de tilsynsrapporter, som Socialtilsyn Hovedstaden har udarbejdet om HabitusHuset Danshøj, hvor de har tre handicappede borgere anbragt. Kommunen har svaret, at de ikke har indhentet rapporterne.
 

Læs også: Leder: Forkasteligt at tjene penge på at svigte handicappede og udsatte borgere

I stedet oplyser Lyngby Taarbæk Kommune, at de orienterer sig gennem Tilbudsportalen, men her kan man kun læse et referat af tilsynsrapporten. Fagbladet FOA har fået aktindsigt i tilsynets seneste rapporter fra HabitusHuset Danshøj. De indeholder en række oplysninger om svigt, som ikke er nævnt på Tilbudsportalen.

Fagbladet FOA har modtaget en aktindsigt, der viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune siden udgangen af 2014 har brugt over 20 millioner på at have tre borgere anbragt på Habitus’ afdelinger i Nordsjælland. Alle beboere koster lidt under tre millioner årligt at have anbragt på HabitusHuset Danshøj.

FOA: Kommunerne har et ansvar

Hos FOA påpeger formand Mona Striib, at landets kommuner har et stort ansvar for at følge op på, hvordan deres udsatte borgere har det i dagligdagen. 

Særligt når bostederne, som i Habitus' tilfælde, har fået kritik af Socialtilsynet.

”Det undrer mig, at man som kommune ikke går i dybden og undersøger tilstanden på et tilbud, når man på Tilbudsportalen kan se, at der er alvorlig kritik fra Socialtilsynet. Man kan ikke nøjes med at læse en begrænset del. Man går selvfølgelig ind og følger det nøje. Det er en forpligtigelse, man har,” siger hun. 
 

Kommune: Vi har tillid til Habitus

Hos Gladsaxe Kommune skriver Birgitte Hebo Schmidt, leder af Handicaprådgivningen, at kommunen har tillid til at Habitus-kæden. Hun skriver, at hun er klar over, at kommunen “har med tilbud at gøre, hvor der kan ske hændelser, som ikke er tilsigtede og som ikke burde ske”. 
 

Læs også: Bosted undlod at fortælle om angiveligt sexovergreb på barn

“Når det så alligevel ind imellem uheldigvis sker, er vi meget opmærksomme på, om tilbuddene gør alt, hvad de kan for at sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig. Det har Habitus gjort i dette tilfælde, og derfor har vi godkendt det,” skriver hun i en mail.

Bosted: Et alvorligt svigt

Direktør i Habitus, Martin Godske, ønsker ikke at lave et mundtligt interview med Fagbladet FOA. I stedet sender han en række svar på mail.

”Det var et alvorligt svigt, der skete for cirka et år siden, og konsekvenserne blev draget på ledelsesniveauet. Vi har beklaget over for de to beboere og deres pårørende,” skriver han. 

Læs også: To kommuner vil ikke længere anbringe børn på udskældt bosted

Begge beboere, der blev glemt, har ifølge Socialtilsyn Hovedstaden en til en normering i dagtimerne. Fagbladet FOA ville gerne have svar på, hvordan det kan lade sig gøre at glemme handicappede, der skulle have konstant personalekontakt.
 
- Hvordan kan det lade sig gøre at glemme en handicappet beboer, som har 1:1 personalekontakt?
 
”Sagen er et år gammel, og jeg er blevet oplyst om, at der var tale om fejl og misforståelser i forbindelse med vagtskifte-aftaler blandt ledere og ansatte. Det pædagogiske personale var overbevist om, at den ene beboer var hjemme hos sine forældre, som han ofte var,” skriver Martin Godske i en mail til Fagbladet FOA.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev