Annonce

Handicappede Mathias med sine forældre.

Tema: Profit på velfærd

Autistiske Mathias blev lam af selvskade: I fire år førte ingen tilsyn med ham

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Et forældrepar har i årevis råbt op om deres handikappede søns mistrivsel på hans dagtilbud. Nu viser en aktindsigt, at kommunen i fire år undlod at føre tilsyn med dagtilbuddet.

Annonce

28-årige Mathias er autist og udviklingshæmmet. Han er anbragt på et af de dagtilbud, bostedskæden Habitus driver. Han er blevet lam af alvorlig selvskade, og hans forældre Linda (tv) og Frank (th) kæmper hårdt for at få pladsen, som kommunen betaler 128.000 kroner for om måneden, opsagt. Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

I mere end fire år har Køge Kommune undladt at føre tilsyn med autistiske og udviklingshæmmede Mathias Poulsen, på hans dagtilbud i Brøndby, der er drevet af den private bostedskæde Habitus.

"Vi er totalt rystede over, at der ikke har været tilsyn med Mathias. Det kunne måske have forhindret vores søns lammelse. Igennem årene har vi flere gange henvendt os til kommunen med vores bekymringer over dagtilbuddet. Nu viser det sig så, at de ikke en eneste gang har undersøgt, om der var noget om det, vi sagde," siger Frank Poulsen.
 

Læs også: Kommuner undlader tilsyn med anbragte handikappede

Han og hustruen Linda Dahl er frustrerede over kommunens manglende tilsyn med deres søn.
 
"Hvis bare kommunen havde ført tilsyn, ville de jo kunne se, at vores søn var frustreret, ikke trivedes derude og kom hjem med bidemærker og sår i hovedet," siger Frank Poulsen.
 

Selvskade tæt på at koste Mathias livet

Mathias pådrog sig skaderne i hovedet, fordi han kan blive selvskadende, når han bliver frustreret. Engang var sønnens selvskadende adfærd tæt på at koste ham livet. Den 28-årige autist bankede hovedet så hårdt imod bussens inderside under transporten med firmaet Autismekonsulenterne, som efterfølgende skiftede navn til Habitus, at han blev halvsides lam.
 
Efter lammelsen lovede ledelsen af virksomheden, at der ville sidde personale sammen med Mathias, når de kørte med ham. Men uden at oplyse forældrene om det, droppede Habitus denne ordning i begyndelsen af 2018, viser dokumenter fra Mathias' sag, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.
 

Læs også: Bosteder for autistiske børn og voksne har været i kontakt med politiet 130 gange

"Hvis en bager har dårlig hygiejne, så øges tilsynet. Sådan burde det også være, hvis de svageste i samfundet udsættes for svigt. Med alle de svigt, der er sket på Habitus, burde der jo være daglige tilsyn. Især når man ser på, hvor mange penge kommunerne betaler til Habitus," siger Frank Poulsen.

Han henviser til, at den månedlige pris, som Køge Kommune betaler for at have Mathias anbragt hos Habitus i dagtimerne, er 128.514 kroner - en pris Fagbladet FOA har fået bekræftet af Køge Kommune.
 

Slinger i valsen hos kommune

Mathias’ dagtilbud, Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, ligger i Brøndby Kommune. Det betyder, at Brøndby Kommune har ansvaret for at føre tilsyn med dagtilbuddet og sikre, at de handikappede borgere trives. Da Mathias' forældre henvendte sig til Brøndby Kommune i foråret 2018, kom kommunens svar bag på dem.
 

Læs også: Handikappet blev glemt i to døgn uden mad og drikke

"Dagtilbuddet er ikke et Brøndby Kommune-tilbud, selv om det er beliggende i Brøndby Kommune. Da Brøndby Kommune dermed ikke er driftsherre, har vi ikke det driftsorienterede tilsyn på stedet,” skrev en afdelingsleder i Brøndby Kommune til forældrene.
 
Det svar var forkert, og det gjorde forældrene Brøndby Kommune opmærksom på. Kort efter modtog de en ny mail:
 

Læs også: Bostedskæde kritiseres for at låse handikappede inde

"Det beklager jeg, jeg svarede jer for hurtigt. Brøndby Kommune har tilsynet," skrev afdelingslederen og fortsatte: 
 
"Det har blot været anden afdeling, der har ført tilsynet. Brøndby Kommune vil på baggrund af jeres henvendelse foretage et ekstra tilsyn allerede i morgen."
 

Chef: Dokumenter er slettet

Fagbladet FOA søgte efterfølgende aktindsigt i samtlige driftsorienterede tilsyn, Brøndby Kommune har ført med Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven siden 2013. I afgørelsen på aktindsigten skriver Tine Larting, sektorchef i social- og sundhedsfovaltningen i Brøndby Kommune, at der er blevet ført tilsyn med driften på dagtilbuddet siden 2013. 
Tine Larting skriver i et svar på en aktindsigt fra august 2018, at Brøndby Kommune har ført tilsyn med Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven siden 2013, men dokumenterne fra tilsynsbesøget er enten slettet eller gemt på fortrolige personsager. Da Fagbladet FOA klager over denne afgørelse ændrer hun forklaring og erkender, at Brøndby Kommune slet ikke har ført tilsyn med de stærkt handikappede borgere i Habitus' varetægt i perioden fra 2013 til 2016.
Brøndby Kommune skriver i et svar på en aktindsigt fra Fagbladet FOA fra august 2018, at Brøndby Kommune har ført tilsyn med Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven lige siden 2013, men dokumenterne fra tilsynsbesøget er enten slettet eller gemt på fortrolige personsager. Kommunen har efter denne mail erkendt, at de ikke har ført tilsyn med dagtilbuddet efter lovens foreskrifter i perioden fra 2013 til 2016. Skærmdump af mail fra sektorchef Tine Larting fra Brøndby Kommune. 

Hun skriver videre, at hun ikke kan udlevere oplysningerne fra tilsynet med driften, da de ifølge hende enten er slettet eller journaliseret på fortrolige personsager.

Læs også: Privat bostedskæde bruger millioner af skattekroner på at købe ydelser af sig selv

Fagbladet FOA har klaget over afgørelsen. Kort efter klagen sender Tine Larting en opfølgende mail med dokumenter fra Habitus, der ifølge hende stammer fra kommunens driftorienterede tilsyn fra 2017. Tine Larting har ikke sendt nogen form for dokumentation fra tilsynsbesøg før 2017, som Fagbladet FOA også efterspurgte i aktindsigten.

Kommune: Vi ændrer praksis

Fagbladet FOA har efterfølgende modtaget et brev fra Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby Kommune, der har set på sagen. Han slår fast, at forvaltningens tilsynspraksis har været 'utilstrækkelig':

Læs også: Tilsyn undlod kontrol af vikarpriser til millioner

"Som det fremgår af den politiske redegørelse og flere af svarene til dig, er der på forskellig vis ført tilsyn med dagtilbuddet, men opgaveløsningen må samlet set anses for utilstrækkelig, særligt frem til 2017. Dette erkendte forvaltningen allerede i juni 2018 og ændrede praksis, hvorefter der blev udført et egentligt generelt driftsorienteret tilsyn med selvstændig tilsynsrapport."

Fagbladet FOA har spurgt sektorchef Tine Larting, om Brøndby Kommune har ført driftsorienteret tilsyn med dagtilbuddet efter lovens forskrifter.

Læs også: Privat bosted lukker efter alvorlige overgreb mod autistiske børn og voksne

"Der er tale om et spørgsmål, som jeg både kan svare ja og nej til," skriver Tine Larting i en mail og fortsætter:

"Svaret er nej for årene 2013-2016. I den periode har tilsynet alene bestået af de løbende godkendelser af forhold og ændringer omkring tilbuddets personale, bygninger og økonomi ift. Tilbudsportalen."

Tine Larting fastholder dog, at kommunen i 2017 og 2018 kan svare ja til, at kommunen har levet op til sin tilsynsforpligtigelse. Hun forklarer dog, at sagen om Mathias har betydet, at Brøndby Kommune har ændret praksis og nu udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn.

"Jeg kan desuden oplyse, at Brøndby Kommune er i færd med at indgå aftale med Socialtilsyn Hovedstaden om, at de fremover varetager tilsynsopgaven på kommunens vegne," skriver Tine Larting.

Tilliden er væk

Forældrenes tålmodighed med begge involverede kommuner og med bostedskæden Habitus er for længst brugt op. Allerede i juni 2018 tog de sønnen ud af Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, som Køge Kommune i 2014 visiterede ham til.

"Habitus er en stor pengemaskine. Vi har ikke tillid til, at de kan passe ordentligt på vores søn. Vores tillid til Køge Kommune ligger også på et meget lille sted," siger Frank Poulsen.

Læs også: Pårørende og tilsyn: Ledelsen på privat bostedskæde har svigtet

Frank Poulsen er selvstændig, og hustruen Linda Dahl har fuldtidsarbejde som sygehjælper. De er derfor pressede af, at de nu har deres voksne søn hjemme i dagtimerne.

"Det er hårdt, men man bliver samtidig også stærk, for det kan bare ikke være rigtigt. Vi kæmper for retfærdighed og for, at det her skal lykkes, så Mathias fremadrettet kan få et godt og trygt dagtilbud, med de rammer, han har behov for,” siger Linda Dahl.

Læs også: FOA: Umoralsk at private bostedsejere tjener millionbeløb mens borgerne svigtes

Selvom Mathias ikke længere går på dagtilbuddet, har Køge Kommune siden juni 2018 betalt over 30.000 kroner hver måned til Habitus-koncernen. Pengene går til at holde Mathias’ plads åben. Samtidig har forældrene for nylig fået besked fra Køge Kommune om, at kommunen vil skære 68,9 procent i hjælpen om aftenen, natten og weekenderne i forældrenes hjem, hvor Mathias bor. Det svarer til 5.699,7 timer om året, fremgår det af en bevillingsbestemmelse fra Mathias' sag. Nedskæringen i hjælpen til Mathias sker, selvom han ikke har fået det bedre.

"Mathias er stadig den samme, men alligevel skærer de det meste af hjælpen til ham væk. Vi føler, at kommunen forsøger at presse os til at opgive vores søn og aflevere ham til Habitus. Hvis det ikke er deres intention, giver det jo ikke nogen mening, at de fortsat betaler for at holde hans tomme plads åben," siger Frank Poulsen.

Køge Kommune: Vi har strammet op

Køge Kommune oplyser, at årsagen til, at de betaler over 30.000 kroner om måneden til Habitus, er, at de har en forsyningspligt. Det betyder, at de skal have et tilbud klar, hvis forældrene ikke længere ønsker at have Mathias hjemme, skriver de i en mail.

Læs også: Handikappede låser sig inde af frygt for overgreb

Lissie Kirk (S) er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune. Hun er ikke tilfreds med Køge Kommunes tilsyn med Mathias:

"Jeg kunne godt ønske, at der tidligere var ført et personrettet tilsyn med Mathias," skriver hun til Fagbladet FOA.

Hun afviser dog, at kommunen forsøger at presse Mathias’ forældre til at sende deres søn tilbage til Habitus.

Læs også: Minister: Private må gerne tjene penge på handel med velfærd

"Naturligvis er der intet pres i forhold til at sende Mathias et sted hen, hans forældre ikke ønsker. Jeg ved, at forvaltningen er i gang med at finde et nyt tilbud, der lever op til de behov, som Mathias har – og så snart det er fundet, bliver familien naturligvis tilbudt det," skriver Lissie Kirk.

Selvom Køge Kommune har haft langt over et halvt år - siden juni 2018 - er det endnu ikke lykkedes dem at finde et nyt dagtilbud til Mathias.


Habitus: Ingen kommentarer

Fagbladet FOA har i forbindelse med denne og en række andre artikler om kommunernes manglende tilsyn på Habitus' dagtilbud og bosteder spurgt Martin Godske, der er direktør for Habitus, om han har kommentarer til sagen.


I en mail skriver direktøren, at han ingen kommentarer har.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies