Annonce

Thomas Brücker skriver under på den nye overenskomst for dem, der er ansat i en kommune. (Foto: Rasmus Breum)

Tema: OK24

Højere grundløn for alle: Her er slutresultatet for medlemmer i Teknik- og Servicesektoren 


Opdateret 05. marts 2024

”Vi kan være meget tilfredse med resultatet,” siger sektorformand Thomas Brücker. Stort set alle de penge, der var reserveret til forhandlinger for de enkelte faggrupper, går til lønforhøjelser og bedre pension.

Annonce

Blandt flere gode elementer i den nye overenskomstaftale glæder Thomas Brücker, formand for Teknik- og Servicesektoren i FOA, sig ikke mindst over lønstigningerne. ”Det er glædeligt, at de fleste af de penge kommer til udbetaling allerede i år,” siger han. Rasmus Breum

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Opdateret 5. marts: Artiklen er nu blevet opdateret, således at det regionale forlig også er med. Det betyder, at hvis du er ansat på en vagtcentral eller som regions- og skolebetjent, så skal du ned i bunden af artiklen.  

Vi skal have en højere grundløn.

Sådan lød det vigtigste krav fra blandt andet parkeringsvagter, idrætsassistenter og rådhusbetjente, da Teknik- og Servicesektorens formand Thomas Brücker gik ind til de afsluttende forhandlinger om nye overenskomster for de ansatte i kommunerne.

Nu er forhandlingerne slut, og Thomas Brücker er mere end tilfreds med resultatet.

”Alle får hævet deres grundløn, samtidig med at de også får forhøjet indbetalinger til deres pensioner. Det er de punkter, de fleste medlemmer har prioriteret højest, så jeg er glad,” siger han.

Væsentligt med den forhøjelse

Forhandlingerne drejede sig om de to procent af den samlede ramme på 8,8 procent, som var øremærket de enkelte faggrupper. Afhængigt af fag og anciennitet kan der være forskel på, hvor stor en del af de to procent, der går til mere løn, og hvor meget der går til mere pension.

”Mange aftaler i øvrigt deres løn lokalt og ligger derfor ofte et godt stykke over grundlønnen. Alligevel har de nye satser betydning, fordi stigninger i grundløn og tillæg slår igennem og derfor også giver flere penge til dem på de højere løntrin. Derfor er det ikke uvæsentligt at hæve grundlønnen,” siger Thomas Brücker.

Samlet løft på mere end 8 procent

I langt de fleste af weekendens forlig går størstedelen af pengene til løn og pension, som skal lægges til de samlede lønstigninger på 6,5 procent, alle ansatte i kommunerne er garanteret gennem det generelle forlig – uanset fag og funktion.

I de næste to år kan langt hovedparten af medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren derfor se frem til samlede lønforhøjelser på mere end otte procent.

”Det er positivt, at størstedelen af lønstigningerne kommer til udbetaling allerede i år. Og så er det godt at vide, at de offentligt ansatte er garanteret en ekstra lønforhøjelse til november næste år, hvis det viser sig, at udviklingen i de private lønninger bliver meget bedre end forventet,” siger Thomas Brücker med henvisning til den generelle overenskomstaftale.

Ny vigtig aftale om frit valg

Derudover fremhæver sektorformanden en detalje fra det generelle forlig, som i virkeligheden ikke er på plads endnu. Det drejer sig om den nye fritvalgsordning, der skal udvikles i løbet af de næste to år og indgå som en del af overenskomstforhandlingerne i 2026.

Tanken bag det er, at den enkelte lønmodtager får større direkte indflydelse på dele af lønnens sammensætning – og at man på den måde i højere grad kan tage hensyn til sin egen aktuelle livssituation.

”Det er et kæmpestort ønske blandt Teknik- og Servicesektorens medlemmer med nye fritvalgsordninger. Vi har presset på for, at FOA skulle løfte den dagsorden, og vi har meget store forventninger til, at der lander noget godt, vi kan bruge om to år,” sige Thomas Brücker.

Næste etape i køreplanen for OK24 er, at alle de mange aftaler om nye overenskomster afleveres til forligsmanden. Her bliver de samlet og sendt til afstemning.

Herunder følger en række særlige resultater inden for Teknik- og Servicesektorens område (senere følger resultater for de ansatte i regionerne.

Løn – fælles for alle på det kommunale område

- Det generelle forlig landede på en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent, hvoraf to procent blev afsat til forhandlinger med de enkelte organisationer og faggrupper

- Alle ansatte i kommunerne er garanteret en samlet lønstigning på 6,5 procent over de næste to år, hvor langt størstedelen får virkning i år: 1. april stiger lønnen fire procent, og 1. oktober forventes den at stige med yderligere 1,74 procent via reguleringsordningen

- Med den supplerende aftale for Teknik- og Servicesektorens kommunalt ansatte medlemmer kan langt hovedparten af dem se frem til en samlet lønstigning på mindst otte procent de næste to år

- Pensionsbidraget hæves et sted mellem 0,4 og 1 procent afhængigt af den enkelte faggruppe og overenskomst 

 

Beredskabet

- Den betyder blandt andet, at lønningerne nu harmoniseres, så dem, der løser samme opgaver, også er sikret samme grundløn og grundlønsforløb.

- Som noget nyt er man også sikret en højere løn, når man avancerer fra beredskabsassistent på slutløn til et job som brandmester.

- Endvidere harmoniseres antallet af grundlønsindplaceringer til 3.

- Endelig hæves grundlønnen til lønramme 21 for beredskabsassistenter og vagtcentralpersonale, til løntrin 30 for underbrandmestre og brandmestre, samt løntrin 34 for viceberedskabsmestre og beredskabsmestre.

Teknik- og serviceoverenskomsten

- Løntrin 16 bliver i fremtiden det laveste løntrin for alle.

- De såkaldte erfaringstrin er flyttet og får nu virkning to år tidligere, end det er er tilfældet i dag. Det betyder, at anciennitet honoreres bedre.

Ejendomsserviceteknikere

- Efter ønske fra FOA er der rettet op en række uhensigtsmæssige forhold i overenskomsten. Det betyder blandt andet, at tekniske servicemedarbejdere ikke risikerer at gå ned i løn, hvis de skifter til et job som ejendomsservicetekniker.

- Ejendomsserviceteknikerne bliver omfattet af sammen obligatoriske funktionstillæg som øvrige grupper.

- FOA ønsker også mere opmærksomhed på den uddannelse, fordi området er vigtigt for kommunernes arbejde imod grøn omstilling.

Færgepersonale

- Medlemmer af FOA Søfart får fjernet den såkaldte pensionskarens. 

- Det har betydning for blandt andet nyansatte på kommunale småfærger, der ofte har en fortid i private rederier.

Regionalt ansatte regions- og skolebetjente

Regionsbetjente: Med virkning fra 1. april 2025 hæves grundløn fra løntrin 18 + 6.709 til løntrin 21

Ejendomsserviceteknikere: Med virkning fra 1. april 2025 hæves grundløn fra løntrin 22 + 6.709 til løntrin 25

Skolebetjente: Med virkning fra 1. april 2025 hæves grundløn fra løntrin 20 + 6.709 kr. til løntrin 22 

Pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre: med virkning fra 1. april 2025 hæves grundløn fra løntrin 18 + 6.709 kr. til løntrin 21

For alle grupper: alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer

Med virkning fra 1. april 2025 hæves pensionsbidraget med 0,32 procent til 13,32 procent

Alderskarens på 21 år for pensionsindbetaling fjernes

Pensionskarens fjernes for timelønnede

Regionalt ansatte på vagtcentraler

Med virkning fra 1. april 
- hæves alle et løntrin
- stiger grundlønstillæg med cirka 2.000 kr. årligt for alle
- øges pensionsbidrag med 0,3 procent til 15 procent

Som noget nyt indføres supplerende seniorbonus, der fordeles således:
60 år: 1,2 procent af den sædvanlige løn
61 år: 0,8 procent af den sædvanlige løn
62 år: 0,4 procent af den sædvanlige løn
Disse beløb supplerer de kendte seniorordninger, så der samlet er 2 procent fra 60 år.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev