Annonce

pressebillede

44 organisationer står sammen om samlet psykiatriløfte

For første gang nogensinde står 44 organisationer sammen om et samlet PsykiatriLøfte med otte afgørende punkter for  fremtidens psykiatri. Formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA tøver ikke med at kalde udspillet 'historisk'. 

Annonce

"Psykiatrien er vores akilleshæl både økonomisk og fagligt," siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Men det skal slutte nu. Derfor er FOA gået sammen med 43 andre organisationer, foreninger,  arbejdsgiverorganisationer og fagfolk om et samlet udspil forud for regeringens arbejde med en 10-års plan for psykiatrien.  Malte Kristiansen

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Psykiatrien er en af de største udfordringer i det danske sundhedssystem. For på trods af, at psykiske lidelser står for den største sygdomsbyrde med en fjerdedel af det samlede sygdomsbillede, har psykiatrien i årevis været både underfinansieret og underprioriteret.

Derfor er 44 organisationer, der både repræsenterer arbejdsgivere, personalegrupper, patienter, brugere og pårørende inden for psykiatrien nu for første gang samlet i PsykiatriLøftet, hvor de er blevet enige om, hvilke indsatsområder der skal fokuseres på for at løfte psykiatrien i fremtiden. 

”FOA har taget et historisk ansvar. Vi har samlet 44 organisationer på tværs af psykiatrien med PsykiatriLøftet, og det kan regeringen ikke sidde overhørigt,” siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA om udspillet, der skal gøde jorden for regeringens arbejde med en langsigtet 10-årsplan for det psykiatriske område.

Læs også: FOA og SIND: 600 millioner til psykiatrien er en god start

Vi står bare og kigger

PsykiatriLøftets otte forslag til en psykiatri, der hænger bedre sammen og forbedrer vilkårene for både de psykiatriske patienter og deres pårørende, er et vink med en vognstang til regeringen om, at psykiatrien endelig skal have de ressourcer, den har brug for, mener sektorformanden. For sådan er det ikke nu. 

”Psykiatrien er vores akilleshæl, både økonomisk og fagligt. Alle siger, de vil gøre noget, men der sker ikke noget. Det er ikke moderne eller populært, og de psykiatriske patienter brokker sig ikke. De har bare dårlige liv, og det står vi alle sammen og kigger på uden at gøre noget. Vi kan ikke være det bekendt.” 

Læs også: 600 millioner kroner til psykiatrien betyder flere hænder og senge

De har det dårligste liv

Og det skal der nu laves om på. Første skridt er socialpsykiatrien. 

”Socialpsykiatrien er FOAs helt store satsning. Det er de socialpsykiatriske patienter, der har de dårligste liv, de dør 15-20 år før alle andre, fordi der er mange fejl i medicineringen, der er mange ufaglærte og for lidt fokus på kerneopgaven,” siger Torben Hollmann og peger på, at fem procent af de psykiatriske brugere står for 49 procent af ressourcerne. Derfor vil et løft af socialpsykiatrien ikke kun give et bedre forløb for de allermest belastede psykiatriske patienter, men ville også kunne frigøre ressourcer til andre dele af psykiatrien. 

Derudover skal der fokus på behandlingspsykiatrien. Der skal oprettes afdelinger til de langtidssyge, hvor man ikke bare bliver udskrevet med det samme, men får tid til at komme sig. Der skal være mulighed for langtidsplanlægning. 

Læs også: 4 ud af 10 skifter job på psykiatrisk afdeling

Arbejdet starter nu

Og så skal der oprettes afdelinger, hvor alt ikke handler om sygdom, men hvor der også er plads til livet.

”Det er ikke alene pengene, det kommer an på. Det handler også om måden, der bliver arbejdet på og den måde, arbejdsopgaverne bliver fordelt mellem regioner og kommuner på. Vi skal have fokus på patientens oplevelse af at gå fra patient til borger,” siger han.

Lige netop derfor er det samlede og samlende udspil, PsykiatriLøftet nu kommer med, så afgørende.

”Jeg tror, at grunden til, at vi ikke er kommet længere, er, fordi der er rigtig mange organisationer omkring psykiatrien, der har haft hver deres interesser. Nu står vi sammen, og vi står fast. Psykiatrien skal tænkes forfra, og det arbejde starter nu.”  

Læs hele udspillet her

PsykiatriLøftets 8 punkter

44 organisationer, foreninger, fagpersoner og arbejdsgiverorganisationer  er gået sammen om PsykiatriLøftet med otte forsalg til fremtidens psykiatri. Udspillet varmer op omkring Regeringens kommende arbejde med en 10-årsplan for mennesker ramt af psykisk sygdom og deres pårørende. Her i august begynder arbejdet med at kortlægge området, det så kaldte status- og udfordringsbillede på tværs af sundheds- og socialområdet, der skal hjælpe til i prioriteringen af løftet, og resultaterne af kortlægningen bliver fremlagt i begyndelsen af 2021. 
 
1. Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats.
2. Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt. 
3. Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.
4. Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer.
5. Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom. 
6. Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom. 
7. Et løft, så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats.
8. Løft mulighederne for psykiatrisk forskning. 
Kilde: PsykiatriLøftet, Danmarks løfte til mennesker ramt af psykisk sygdom og deres pårørende samt FOA.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev