Tema: Vejen til mit fag


Hvordan endte du i dit fag? Det spørger vi om i en ny serie, hvor vi beder FOA-medlemmer fortælle om baggrunden for deres valg.

Fra venstre: Ole Bruun Clausen, Sisse Strange Sejer, Steffen Goldschmidt, Jytte Dahl og Tina Wilsdahl fortæller alle om vejen til deres fag i vores nye temaserie. Claus Bonnerup, Jan Sommer og Niels Åge Skovbo. Grafik: FOA Kommunikation.