Annonce

Jørgen True

Tema: Profit på velfærd

Forældres opråb var forgæves: Autistisk pige blev udsat for overgreb

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

En mor og far advarede Københavns Kommune om svigt af deres autistiske datter på et privat bosted. Alligevel undlod kommunen i strid med loven at føre tilsyn med pigen.

Annonce

Sofie og Claus er forældre til en stærkt autistisk og udviklingshæmmet pige, der er anbragt på et bosted under den private bostedskæde Habitus. Selvom de advarede kommunen om datterens mistrivsel, undlod Københavns Kommune i strid med loven at føre tilsyn med pigen. Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Selvom Københavns Kommune alene i 2016 betalte 4,7 millioner kroner for anbringelsen af en dengang 15-årig autistisk pige på et bosted under den private bostedskæde Habitus, førte kommunen ikke tilsyn med pigen en eneste gang det år.

Læs også: Handikappet blev glemt i to døgn uden mad og drikke

Kommunens fraværende tilsyn med pigen, der i løbet af 20 måneder på Habitus-bostedet Danshøj blev spyttet i hovedet og udsat for 125 magtanvendelser, er i klar strid med loven.
 
"Kommunen har meget klart tilsidesat de minimumskrav, der er fastsat i loven. I serviceloven står der, at tilsynet skal omfatte mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet," siger John Klausen, lektor i Socialret på Aalborg Universitet. 
 
Socialministeriets hjemmeside står der da også, at det personrettede tilsyn med børn og unge 'skal foretages minimum 2 gange årligt og gælder uanset, hvilken type anbringelsessted barnet eller den unge er anbragt på.'
 

Kommunen blev advaret

Fagbladet FOA har både søgt aktindsigt i en lang række dokumenter om magtanvendelser hos Socialtilsyn Hovedstaden og i de indrapporterede magtanvendelser fra Habitus til Københavns Kommune. Aktindsigterne viser, at Københavns Kommune fik indberetninger om de mange magtanvendelser, som pigen blev udsat for.
 

Læs også: Tilsyn undlod kontrol af vikarpriser til millioner

Kort efter at pigen blev anbragt hos Habitus i sommeren 2016, forsøgte hun første gang at begå selvmord, viser en aktindsigt i pigens sygehusjournal. Alarmklokkerne ringede altså lige fra begyndelsen af pigens ophold. Alligevel undlod kommunen at handle. 

"Hvis man bruger magtanvendelse i det omfang, så blinker alle lamper rødt. Magtanvendelser skal indberettes til kommunen. Der var dermed grundlag for, at kommunen omgående skulle vurdere, om der var behov for at yde andre former for hjælp eller finde et andet anbringelsessted. Det skulle ikke afvente de to årlige tilsynsbesøg, som så i øvrigt heller ikke blev gennemført," siger John Klausen.
 

Mor: "Jeg er dybt rystet"

Fagbladet FOA har fået aktindsigt i pigens journaler fra psykiatrien og politiet. Her kan man læse, at pigen flere gange stak af og forsøgte at tage sit eget liv, mens hun var anbragt på Danshøj. Til sidst blev hun så syg, at hun blev svingdørspatient i psykiatrien med gentagne indlæggelser. 
 

Læs også: Handikaporganisation: Bosteds vikar-fidus skader borgernes trivsel

Kommunens manglende tilsyn forarger Claus og Sofie, der er forældre til pigen. De har advaret kommunen flere gange om deres datters mistrivsel.
 
"Jeg er dybt rystet. Der har været utroligt mange henvendelser fra os til kommunen om, hvor dårligt det gik. Alligevel fulgte de det ikke op med et tilsyn. Det er ubegribeligt," siger Sofie.
 
Claus undrer sig over, at kommunen ikke har gjort mere for at undersøge, hvad de fik for de penge, de betalte til Habitus-koncernen for datterens anbringelse på Danshøj.
 
"Jeg vil mene, at ud fra så mange penge der bruges, så burde der komme væsentligt mere værdi ud af det. De her børn og voksne har ingen stemme. De kan ikke selv råbe op, så det er let for kommunen at parkere dem et sted som Habitus og kigge den anden vej," siger han. 
 

Læs også: Forældres nødråb: Privat botilbud gambler med vores barns liv

Sofie og Claus er skilt, men kæmper en fælles kamp for deres datter. Fagbladet FOA har efter deres ønske undladt at bringe deres efternavne, da man derigennem kan identificere datteren, som de ønsker at skærme.
 

Betalte 39 millioner men undlod årligt tilsyn

Det er ikke kun Københavns Kommunes tilsyn med den mindreårige pige, der ser ud til at have været mangelfuldt. Kommunen har i alt haft otte handikappede børn og voksne anbragt hos Habitus-koncernen siden 1. januar 2015. 
 

Læs også: Handikappede låser sig inde af frygt for overgreb

Kommunen har ikke ikke ført et årligt tilsyn med nogen af de otte borgere, selvom der på flere af Habitus bosteder er sket flere alvorlige overgreb mod de autistiske beboere. En del af borgerne er voksne. På voksenområdet er der ikke indskrevet krav til tilsynsfrekvensen i lovgivningen. Alligevel er tilsyn med flere års mellemrum et problem.
 
"I almindelighed må det antages, at opfølgningen skal ske mindst en gang om året, eller når der i øvrigt sker væsentlige ændringer i pågældendes situation og behov, hvis det skal leve op til lovens krav om, at kommunen 'løbende skal følge de enkelte sager'," skriver John Klausen, lektor i socialret på Aalborg Universitet, i et tidligere svar til Fagbladet FOA.
 

Læs også: Handikappet pige lagde sig på togskinner efter flere overgreb på bosted

Ifølge et udtræk i betalingerne fra Københavns Kommune til Habitus, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i, har kommunen i perioden 2015 til 2017 betalt 39 millioner skattekroner til Habitus-koncernen for anbringelserne af syv af de otte borgere. Prisen på den sidste borger kender Fagbladet FOA ikke.
 

Borgmester: Socialtilsynet har også et ansvar

Hos Københavns Kommune erkender socialborgmester Mia Nyegaard (R), at kommunens personrettede tilsyn med den autistiske pige  ikke har været i orden. 
 
"Det er ikke godt nok, og den praksis bliver der rettet op på. Og selvom det er Socialtilsynet, der som myndighed fører tilsyn med botilbuddene, så skal Københavns personrettede tilsyn alligevel strammes op," skriver Mia Nyegaard.
 

Læs også: Ansat på bosted havde sex og tog nøgenbilleder af handikappet kvinde

Mia Nyegaard har ikke ønsket at stille op i et mundtligt interview i sagen. 
 
- Der er flere eksempler på anbringelser hos Habitus, hvor Københavns Kommune har betalt tre til fem millioner kroner om året. Hvordan kan det være, I betaler store millionbeløb for anbringelserne uden at undersøge, hvad I får for pengene?

"Det er Socialtilsynet, der har tilsynet med botilbuddene. Udgangspunktet er derfor altid, at der er styr på tingene. Kommunen køber tilbud, når der ikke er andre muligheder og ofte er der ganske få alternativer at vælge i mellem til de borgere, hvor kommunen ikke selv har rammen og kompetencerne."
 
Fagbladet FOA  har tidligere afdækket, at socialforvaltningen i Københavns Kommune  ikke har indhentet tilsynsrapporterne fra Socialtilsynets seneste besøg på de Habitus' bosteder, hvor kommunen har anbragt udsatte borgere. 
 

- Vil Københavns Kommune revurdere frekvensen af de personrettede tilsyn med anbragte børn og voksne, så det sker hyppigere end hvert 2-3 år på voksenområdet og i overensstemmelse med loven på børneområdet? 

"Ja, der bliver naturligvis strammet op på det personrettede tilsyn," skriver Mia Nyegaard.

Ingen kommentarer

Fagbladet FOA har i forbindelse med denne og en række andre artikler om kommunernes manglende tilsyn på Habitus' bosteder spurgt Martin Godske, der er direktør for Habitus-koncernen, om han har kommentarer til sagen.

I en mail skriver han, at han ingen kommentarer har.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies