En medarbejder i en daginstitution krammer et barn på en legeplads.

Tema: Løn som fortjent


Mange FOA-faggrupper oplever, at de ikke får den løn, de fortjener. Stort ansvar og vigtige opgaver bliver ikke anerkendt på lønsedlen.

Pædagogisk assistent Majbritt Himmelstrup mener som mange andre i velfærdsfag ikke, at hun får en løn, der svarer til det ansvar, hun har. Find artiklen med Majbritt på temasiden her. Heidi Lundsgaard
Næsten to tredjedele (64 %) af FOAs medlemmer mener, at deres løn er uretfærdig i forhold til de opgaver og det ansvar, de har. Dermed er utilfredsheden med lønnen markant større blandt FOAs faggrupper end i befolkningen generelt, hvor "kun" 38 % finder lønnen inden for deres eget fagområde uretfærdig.