Annonce

pia vennike husassistent hvidovre hospital foto rasmus breum

Tema: Lokalløn

Mænd får mere i løn end deres kvindelige kolleger – men husassistenter gør sig bemærket


I de fleste ’velfærdsjob’ scorer mænd flere lokale lønkroner end kvinderne. Sådan er det også for serviceassistenter, men ikke husassistenter.

Annonce

Husassistent Pia Niemann Vennike, der er tillidsrepræsentant for kollegerne i køkkenet på Hvidovre Hospital, er glad for, at mandlige og kvindelige husassistenter stort set får det samme i lokalløn. Rasmus Breum

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Hvis du er kvinde og arbejder på et sygehus får du med en vis sandsynlighed mindre i løn end dine mandlige kolleger. Og der er en god chance for, at lønforskellene vokser i løbet af din ansættelse.

En mandlig serviceassistent med mindst 10 års anciennitet får eksempelvis i gennemsnit næsten 900 kroner mere i løn end sin kvindelige kollega med samme erfaring. Den primære forklaring er, at mændene får mere i lokalløn. Det viser en opgørelse, som Fagbladet FOA har lavet på baggrund af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Lønforskellene overrasker ikke Helle Holt, seniorforsker i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Allerede for 11 år siden lavede hun en undersøgelse, der viste, at mænd i en række job fik lokale løntillæg, der ifølge forskeren dybest set kunne karakterises som ’mandetillæg’, der bunder i en stereotyp opfattelse af køn.

”Intet tyder på, at der er sket en disse på området. Der er en tilbøjelighed til, at funktioner, som mænd typisk varetager, giver et tillæg, mens funktioner, som kvinder typisk varetager, er gratis,” siger Helle Holt.

Her er forskellen størst

Serviceassistenters lønforskel er størst i Region Midtjylland, hvor knap 1.000 kroner adskiller kønnene.

I en mail forklarer regionen forskellen med, at man har 'udbredt serviceassistent-konceptet' ved løbende at erstatte portører, rengøringsassistenter og husassistenter med erhvervsuddannede serviceassistenter.

”I den forbindelse kom portørerne, der hovedsageligt er mænd, og rengøringsassistenter, der hovedsageligt er kvinder, over med deres eksisterende lønniveau, og forskellene afspejlede sig i en indplacering med forskellig størrelse på lokalløns-tillæg. Den forskel tager lang tid at udligne, men vi er nået halvvejs i forhold til overgangen,” lyder det fra Region Midtjylland.

Åbenhed om løn er vejen frem

I Fagbladet FOAs opgørelse er det blot 2 ud af 20 ’velfærdsjob’ i kommuner og regioner, der kan prale af lighed i lokalløn. Ét af de to job er regionalt ansatte husassistenter, hvor kvinderne i gennemsnit får 127 kroner mere end mændene.

Læs også: I det her fag er alle ydmyge – og det har ført noget godt med sig: ”Dejligt at tilhøre en gruppe, hvor kvinderne ikke får mindre”

Hvis andre fag også skal opnå ligeløn, er den hurtigste vej ifølge Helle Holt åbne lønlister på arbejdspladsen. På den måde vil den enkelte medarbejder se, hvis én får tillæg for en kvalifikation eller funktion, man selv har uden at blive honoreret.

”I det tilfælde må man gå til sin leder og spørge, hvorfor man ikke får samme tillæg. Det er jo ledelsens ansvar at sikre, at der er legitimitet bag fordelingen af de lokale lønmidler. Alternativet er utilfredshed og mistrivsel på nogle arbejdspladser, hvor man i forvejen kæmper med at fastholde og rekruttere,” siger Helle Holt.

I FOA lægger næstformand Thomas Enghausen ikke skjul på, at lønforskellene kommer bag på ham. Han er enig i, at større åbenhed er én af vejene til større lighed.

”I FOA har vi sat spot på ulige løn i en række andre sammenhænge, men de her tal viser, at vi også har noget at løse i vores eget fællesskab. Det duer ikke, at vi har sådan en skævvridning i lokalløn, men mit ærlige svar er, at jeg ikke kan gennemskue baggrunden. Derfor skal vi have en grundlæggende diskussion af, hvordan lønmidlerne fordeles, og om der sker en kønsmæssig skævvridning ude på den enkelte arbejdsplads. Det må også være i arbejdsgivernes interesse,” siger Thomas Enghausen.

Sådan gjorde vi

Fagbladet FOAs opgørelse er lavet på baggrund af løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) for april 2023.

Kun faggrupper ansat i kommune og region med mindst 100 mandlige og 100 kvindelige medarbejdere (omregnet til fuldtid) i de 2 ydergrupper (0-4 års anciennitet og +10 års anciennitet) indgår i opgørelsen. Af den årsag er der flere af FOAs faggrupper, der ikke er med i opgørelsen.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev