Annonce

penge foto iben gad

Tema: Lokalløn

De her fem ting kan forbedre dine chancer for mere i løn


En række forhold har betydning for størrelsen af din lokalløn, men der er flere ting, du selv kan gøre for at øge dine chancer for mere i lønposen.

Annonce

Selvom lokalløn kun udgør en relativt lille del af den samlede løn, bør du være opmærksom på, om du får som fortjent. Iben Gad

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Har du kompetencer, funktioner eller ansvarsområder, som burde give lidt ekstra i lønposen? Det er vigtige spørgsmål at stille, hvis du vil øge chancerne for at få at stige i løn – og her er det vigtigt at huske, at alle offentligt ansatte har krav på én årlig lønforhandling.

Læs også: Forstå din løn: Sådan er den skruet sammen

Herunder har vi samlet fem ting, du med fordel kan være opmærksom på i forhandlingerne om de lokale løntillæg.

Husk, at du har krav på en årlig lønforhandling

Som offentligt ansat har du krav på én årlig lønforhandling, som varetages af din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling.

Tænk over, hvilke af dine arbejdsopgaver der måske kan udløse et tillæg. Rådfør dig gerne med din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling.

3 situationer, hvor lønforhandling er ekstra vigtig for dig

I disse tre situationer er en lønforhandling særligt vigtig for dig. Brug din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling i alle tre situationer.

  • Ved jobskifte: Sørg for, at løn bliver en del af ansættelsessamtalen – også selvom din leder ikke bringer det på banen. Stil også gerne konkrete krav. Du kan eksempelvis nævne, at du i dit nuværende job ligger på et samlet løntrin 24, og at du forventer at stige minimum to løntrin i forbindelse med jobskifte.
  • Hvis du har været på efteruddannelse og dermed fået nye kompetencer.
  • Hvis dit job forandrer sig på grund af nye opgaver og ansvarsområder.

Vær opmærksom på forhåndsaftaler

På mange offentlige arbejdspladser er der lokale forhåndsaftaler, som udløser lokalløn. Det kan for eksempel være et tillæg til praktik- og forflytningsvejledere eller en fastholdelsesbonus til medarbejdere, der har været ansat i et givent antal år.

Din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling kan fortælle dig, om der er en forhåndsaftale på din arbejdsplads, og hvad den i så fald indeholder.

Det kan være, at du allerede har løst en opgave, som efter aftalen skal eller kan give dig et tillæg? Eller måske du har lyst til at påtage en funktion eller komme på kursus, som udløser et ekstra tillæg?

Hvordan ser jeg, om jeg får lokalløn?

Det kan du se på din lønseddel. Her vil der stå ’Decentralt aftalt tillæg’, hvis der er tale om lokalløn, der stammer fra en forhåndsaftale.

Og hvis det er lokalløn, der er aftalt for den enkelte, vil der stå ’Individuel aftale’. Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvad, hvis vi ikke bliver enige?

Ikke alle lønforhandlinger ender med enighed. I de tilfælde har man nogle steder gode erfaringer med at lave et uenighedsreferat. Det går ud på, at begge parter – den tillidsvalgte og arbejdsgiveren – underskriver et stykke papir, der erklærer en uenighed, og hvad den handler om. Derefter overgår sagen til den lokale afdeling, der forhandler videre.

Hvor kommer pengene fra til lokalløn?

For snart 30 år siden besluttede man, at en mindre del af offentligt ansattes løn skulle forhandles lokalt. De enkelte faggrupper finansierede selv ordningen ved at give afkald på midler fra de centralt aftalte overenskomster.

Nogle faggrupper skød flere penge ind til lokalløn end andre – særligt mandsdominerede faglærte grupper som tekniske servicemedarbejdere lagde meget, mens for eksempel social- og sundhedsmedarbejdere lagde lidt under syv procent ind samlet.

Hvordan får man lokalløn?
Lokalløn er den del af din løn, som forhandles lokalt mellem FOA og kommunen eller regionen. Lokalløn kan gives som tillæg for særlige kompetencer eller funktioner eller som et engangsbeløb (bonus).

I en række kommuner og regioner er der forhåndsaftaler, som er forhandlet mellem FOA og arbejdsgiverne.

Forhåndsaftalerne giver ekstra tillæg for særlige funktioner og/eller kompetencer. Det kan for eksempel være tillæg til praktik- og forflytningsvejledere og fastholdelsesbonus til medarbejdere, der har været ansat i et givent antal år.

Lokale tillæg og engangsbeløb kan også gives efter individuelle forhandlinger ved den årlige lønforhandling. Det kan være til medarbejdere, der har fået nye kompetencer efter videreuddannelse, eller hvis man har fået nye opgaver og ansvarsområder.

Kilde: FOA Overenskomst
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev