Annonce

lokalløn cases

Tema: Lokalløn

’Nej, slet ikke’: Det overrasker ikke Lena, at mænd får mere i løn end kvinder


Kun 2 ud af 20 ’velfærdsjob’ kan prale af lighed i lokalløn, viser Fagbladet FOAs opgørelse.

Annonce

Fagbladet FOA har blandt andet spurgt sosu-hjælper Tina Gardy Dybro (tv.), sosu-assistent Lena Rasmussen og teknisk servicemedarbejder Sarah Mariager (th.). Anna Cathrine Leth Christiansen / Jørgen True / Tobias Stidsen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Men hvorfor får mænd egentlig mere i lokalløn?

Læs også: De her fem ting kan forbedre dine chancer for mere i løn

Dét spørgsmål har Fagbladet FOA stillet en række medarbejdere, en chef og en direktør. Herunder kan du se deres svar.

Kommer ’slet ikke’ bag på mig

Lena Rasmussen, social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune

Kommer det bag på dig, at mænd får højere lokalløn?

Nej, slet ikke. Jeg har selv været tillidsrepræsentant og set, hvordan mandlige kolleger havde lettere ved at få de tillæg, de krævede. Jeg husker én, der nærmest fik forhandlet alt, hvad han ønskede, og jeg har aldrig oplevet en kvinde få lige så meget. Jeg har også arbejdet på botilbud, og der var forskellene endnu større.

Hvorfor er det sådan?

Der er ikke så mange mænd i faget, og fortællingen er, at mænd er noget så vigtige for samarbejdet. Men det synes jeg jo også, at jeg er. Og så er mange mænd nok bedre til at forhandle løn, for de siger bare, hvad de vil have. Vi damer tænker mere på, at det skal være nemt i forhold til vores børn. Man skal gerne have så lidt weekendarbejde som muligt, og arbejdet skal ligge så tæt på hjem og institution som muligt, og så finder man sig i mere i forhold til lønnen.

Hvad skal ændres?

Vi skal være åbne om vores løn, og jeg siger altid, hvad jeg tjener. Hvis nogen så finder ud af, at de tjener mindre, så kan de bruge det i en forhandling.

lena rasmussen sosu assistent foto jørgen true
Jørgen True

Det overrasker mig

Tina Gardy Dybro, social- og sundhedshjælper og FTR i Roskilde Kommune

Kommer det bag på dig, at mænd får højere lokalløn? 

Ja, det overrasker mig, for jeg oplever ikke, at de mandlige kolleger hos os får mere i løn. Som fællestillidsrepræsentant forhandler jeg for hele hjemmeplejeområdet, 550 medarbejdere, og under sidste lønforhandling var der for eksempel ikke mange mænd, der fik noget. Men der er selvfølgelig heller ikke så mange mænd.

Hvad tror du kan forklare lønforskellen?

Vi startede sidste år med, at man bliver indstillet til lokalløn via mig som fællestillidsrepræsentant. Før det var det medarbejderne selv, der forhandlede med ledelsen. Der har vi nok haft nogle mænd, der generelt har været bedre til at forhandle, fordi de har været dygtigere til at fremhæve særlige kompetencer.

Hvad skal gøres anderledes?

Vi bliver nødt til at have endnu større åbenhed og bevidsthed om lokalløn, så medarbejderne ved, hvad det kræver at få en større del af kagen. De skal ikke bare stille sig tilfredse, for hvis de ikke kommer med de gode argumenter, har jeg heller ikke mulighed for at løfte dem.

tina gardy dybro ftr roskilde
Anna Cathrine Leth Christiansen

Vi kvinder skal bevise vores værd i et mandsdomineret fag

Sarah Mariager, Teknisk servicemedarbejder og tillidsrepræsentant Dokk1, hovedbiblioteket i Aarhus

Kommer det bag på dig, at mænd får højere lokalløn?

Nej, for man har hørt det før. Når det er sagt, synes jeg faktisk, at kommunen er kommet efter det i forhold til vi tre kvinder på dokken. Vi ligger ikke generelt lavere end mændene, men jeg ved jo ikke, hvordan det er med kollegerne i resten af kommunen.

Hvad tror du kan forklare forskellen i lokalløn?

I et mandsdomineret fag kan der være en tendens til, at vi kvinder skal bevise vores værd. Som kvindelig håndværker – det kan man jo godt kalde os – bliver man nok kigget mere over skulderen, fordi folk ikke er vant til at se kvinder i faget. Det er ikke ok, hvis ens køn spiller en rolle for ens løn, men jeg ved også, at mange mænd i faget har en håndværksmæssig baggrund, som de får tillæg for, og det kan måske være med til at forklare noget af forskellen.

Hvad skal ændres?

Mænd er måske bedre til sige, hvad de vil have, hvor vi kvinder kan være lidt mere ydmyge. Det skal vi ikke være, for vi er lige så meget værd, så vi skal på banen med de gode argumenter, for det er vejen frem, hvis man vil have mere i lokalløn.

Sara Mariager teknisk servicemedarbejder foto tobias stidsen
Tobias Stidsen

Chef: Mange faktorer har betydning for løn

Torben Risager, afdelingschef i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune får mandlige tekniske servicemedarbejdere i gennemsnit 5.344 kroner i lokale løntillæg. Det er mere end dobbelt så meget som kvinderne, der i snit må nøjes med 2.330 kroner. Kommunen vil ikke stille op til interview, men svarer i mail.

”Når der forhandles lokalløn, kan både tillidsrepræsentant og leder bringe ansatte i spil. Der tages ikke hensyn til køn. Tekniske servicemedarbejdere spænder over en bred vifte af ansættelser og arbejdsopgaver, og med en population på kun 22 fuldtidsansatte kvinder, mener jeg ikke, man kan konkludere, at køn har betydning for lokalløn i Aalborg Kommune. Der er mange faktorer, som har betydning for lønniveauet. Det kan for eksempel være forskellige jobfunktioner og erfaringsniveau, forskellig baggrund som faglært/ufaglært osv.,” skriver Torben Risager.

Han mener ikke, at større gennemsigtighed om, hvilke funktioner og kompetencer, der honoreres, er nødvendigt.

”Der forhandles lokalløn i fjerde kvartal hvert år. Forud for forhandlingerne stilles oplysninger om løn- og ansættelsesforhold på de enkelte arbejdssteder til rådighed for de faglige organisationer eller tillidsrepræsentanter.”

Kvinder kan være mindst lige så robuste som mænd

Michael Leif Clemmensen, Pædagogisk assistent og tillidsrepræsentant, Bo og Naboskab, Region Sjælland

I Region Sjælland får mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælpere knap 2.000 kroner mere i lokalløn end kvinderne.

Er du overrasket over lønforskellen?

Nej, egentlig ikke. Vi arbejder med brugere i et miljø, hvor der er mange udfordringer og problematikker, og kvinder er generelt mere tilbageholdende med at søge de job. Det er måske med til at skabe en idé om, at robustheden hos mænd er større, men sådan burde det ikke være, for kvinder kan være mindst lige så robuste.

Hvad kan forklare forskellen?

Jeg tror, at mænd generelt er mere tilbøjelige til at tage funktioner, der giver lidt ekstra, og så er mænd måske generelt mindre ydmyge i forhold til at gøre opmærksom på egne kompetencer. Men der er det vigtigt, at alle – uanset køn – får den løn, man fortjener.

Er der noget, der skal ændres?

Som ny tillidsrepræsentant vil jeg arbejde for at gøre folk mere bevidste om, hvad lokalløn rent faktisk er. Er der for eksempel nogle, som har funktioner eller kvalifikationer, som de ikke får tillæg for, selvom de burde? Det er måske især tilfældet for kvinder, så det skal vi bestemt kigge på.

michael leif clemmensen privatfoto
Privatfoto

Direktør: Mænd har i højere grad funktioner, der giver tillæg

Marianne Evers, HR-direktør i Region Sjælland

I Region Sjælland får mandlige omsorgs- og pædagogmedhjælpere knap 2.000 kroner mere i lokalløn end kvinderne.

Hvordan forklarer regionen lønforskellene?

I Region Sjælland har vi en lønpolitik, der beskriver, at der skal være lige løn for lige arbejde. Så min bedste forklaring må være, at mænd i højere grad har funktioner, der giver lokale løntillæg.

Vil I undersøge, om der sker en skævvridning?

Vi kigger hvert år i lønstatistikken i MED-hovedudvalget, og der har hidtil ikke været grund til at tro, at vores lønpolitik ikke blev overholdt.

- Så i din optik er der ikke noget, som er værd at undersøge nærmere?

Nej, vi har ikke haft grund til at tro, at der ikke skulle være lige løn for lige arbejde, og jeg stoler i øvrigt på, at vores lønpolitik bliver fulgt.

En lønpolitik er vel ikke en garanti for, at politikken bliver overholdt?

Nej, men der er naturligvis en ledelseskommunikation og -dialog om lønpolitikken. Men der finder jeg i øvrigt trøst i, at fordelingen af lokale lønmidler beror på en forhandling og aftale mellem to parter, hvor FOA i dette tilfælde er den ene part.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev