Annonce

Portør på Slagelse Sygehus Jens Dahl foto: Claus Bech

Region Sjælland lemper krav om tvungen uddannelse

Det skal være muligt for portører og rengøringspersonale at blive fritaget fra kravet om at uddanne sig til serviceassistent. Det vedtog Region Sjælland på et møde mandag 23. april. 

Annonce

Jens Dahl er tillidsrepræsentant for portørerne på Slagelse Sygehus. Han glæder sig på sine medlemmers vegne over, at regionsrådet er blødt en smule op i forhold til at tvinge personale til at tage en erhvervsuddannelse som serviceassistent. Claus Bech

Af Mette Boysen
Journalist

Annonce

Portørerne i Region Sjælland jubler, efter at regionsrådet mandag 23. april vedtog nogle ændringer i serviceassistentkonceptet. 

Ændringerne giver mulighed for, at portører og rengøringspersonale af individuelle hensyn vil kunne blive fritaget fra at uddanne sig til serviceassistent. Det er ellers regionens mål, at alle portører og rengøringspersonale skal gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) sagde på mødet mandag, at regionen fortsat ønsker at fastholde serviceassistentkonceptet, men med visse lempelser.

“Der skal i videst muligt omfang tages individuelle hensyn til den enkelte medarbejder i planlægning af, hvem der uddannes.”

Heino Knudsen tilføjede, at de individuelle hensyn ikke kun gør sig gældende for portører:  
“Jeg vil gerne præcisere, at det naturligvis gælder både rengøringsassistenter og portører.”

Oprettelse af portørteams

Desuden blev det vedtaget, at der skal oprettes logistikportørteams, som løser rene portøropgaver. 

“De portører, som ikke ønsker at uddanne sig til serviceassistenter, vil kunne søge disse team,” hedder det i sagsfremstillingen fra regionen.

Den mulighed mener Jens Dahl, tillidsrepræsentant for portørerne på Slagelse Sygehus, at hans kolleger vil gøre stor brug af.

“Alle dem, der er vagtportører i dag, vil helt sikkert søge over i det team. Og så bliver man fritaget fra at tage uddannelsen,” siger Jens Dahl.

Uddannelsen er ikke frivillig

Heino Knudsen understreger i et interview efter mødet, at lempelserne i serviceassistentkonceptet ikke skal opfattes, som om det er blevet frivilligt at tage uddannelsen:

“Vi fastholder serviceassistentkonceptet. Hvis det var fuldstændig frivilligt, ville vi ikke kunne fastholde konceptet. Men vi forsøger med disse justeringer at imødekomme de udfordringer, der har været, og samtidig at skabe en så smidig implementering som muligt,” siger Heino Knudsen. 

Han tilføjer, at ikke alle portører skal regne med at få plads i de nye portørteams. Endnu er det ikke vedtaget, hvor store de skal være, og hvor mange der skal være af dem. 

Portører har forladt regionens hospitaler

Region Sjællands serviceassistentkoncept har givet anledning til store protester især fra portørerne. I juni sidste år blev de første portører varslet i uddannelse, og hvis de ikke sagde ja til at tage uddannelsen, kunne de lede efter et andet job. 

Læs også: Tommy bliver tvunget til uddannelse som serviceassistent

FOA mente, at det var i strid med overenskomsten, men det afgjorde Arbejdsretten, at det ikke var.

Det har medført, at en række portører har forladt hospitalerne i regionen, fordi de ikke
ønskede at uddanne sig som serviceassistenter.


Glæde over opblødning

Formanden for Social- og Sundhedssektoren i FOA Sjælland, Ann Søgaard, er tilfreds med regionsrådets beslutning:

“Det er positivt, at regionen har åbnet for at se på, om alle skal tvinges i uddannelse. Nu vil vi i samarbejde med regionen se på det videre forløb,” siger Ann Søgaard.

Også hos FOAs Kost- og Servicesektor, der repræsenterer serviceassistenterne og rengøringspersonalet, er formand Gina Liisberg tilfreds.

“Jeg kan kun være glad for, at man tager højde for individuelle hensyn, som ikke kun gælder for en bestemt faggruppe. Det er en god ting.”

Sagen kort

I 2013 besluttede Region Sjælland, at alle portører, rengøringsassistenter og AMU-uddannede serviceassistenter skulle gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Tanken med det var blandt andet, at medarbejderne med den uddannelse ville kunne løse flere forskellige opgaver.
Det ønskede portørerne ikke, og ingen af dem meldte sig frivilligt til at tage uddannelsen. Derfor blev flere af dem varslet i uddannelse sidste forår.
Det resulterede i strejker, og FOA anlagde en sag mod Region Sjælland. Den tabte FOA, fordi Arbejdsretten ikke vurderede, at det var i strid med overenskomsten at tvinge portørerne i uddannelse.
Siden har regionen fået nye formand, Heino Knudsen (S), og blandt andet på baggrund af møder med de faglige organisationer er serviceassistent-konceptet nu blevet lempet en smule.
 Kilde: FOA og Region Sjælland

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev