Annonce

240516_Louise_Balle-02

’Bunduretfærdigt’: Sygeplejersker på sygehusafdeling får bonus – sosu-assistenter gør ikke


Sygeplejerskerne på to afdelinger på Holbæk Sygehus får til og med september et løntillæg for ’den ekstra indsats i perioden’ på grund af overbelægning. Social- og sundhedsassistenterne på samme afdelinger får ikke noget. Selv sygeplejerskerne kan se det urimelige og forsøger at råbe ledelsen op.

Annonce

I forbindelse med at sygeplejerskerne har fået en bonus, som social- og sundhedsassistenterne ikke har, er social- og sundhedsassistent Louise Balle blevet valgt som tillidsrepræsentant. Rasmus Hargaard Breum

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

”Vi har det ad helvedes til. Vi føler os mindre værd, og vi føler os ikke anerkendt i det kæmpe stykke arbejde, vi gør.”

Sådan fortæller social- og sundhedsassistent på Kirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus, Louise Balle.

Hun var midt i sin træning, da hun på Facebook fik en besked i en kollegagruppe om, at sygeplejerskerne på hendes afdeling og på Ortopædkirurgisk Afdeling ville få en lønbonus for ’den ekstra indsats i perioden’ på grund af overbelægning af medicinske patienter.

Bonussen lyder på 12.069 kroner årligt. Men Louise og hendes social- og sundhedsassistentkolleger får ikke en rød reje.

”Da jeg får det at vide, går det hele lidt i stå for mig, for jeg synes, det er bunduretfærdigt. Jeg synes ikke, at man kan vælge den ene faggruppe over den anden her, for vi laver også et rigtig stort stykke arbejde. Vi har lige så meget med de medicinske patienter at gøre,” siger Louise.

Læs også: Kommune giver sygeplejersker 25.557 kroner i særligt tillæg – se, hvad sosu-ansatte må nøjes med

Mere kendskab til den slags patienter
Faktisk, nævner Louise, har mange af social- og sundhedsassistenterne tidligere haft job på plejehjem eller i hjemmeplejen, hvor de medicinske patienter i overvejende grad kommer fra, når de bliver indlagt på sygehuset.

”Vi kender til alle de sygdomme, som medicinske patienter kommer ind med, fordi vi har været mere i primærsektoren, end sygeplejerskerne har. Vi har også masser erfaring med, hvordan man håndterer demensramte patienter og patienter med en apopleksi. Sygeplejerskerne kender heller ikke til de hjælpemidler, man bruger i primærsektoren som ’vendlet’ og ’Doff N' Donner’, som patienterne er vant til at bruge. Der har vi assistenter en anden styrke,” siger hun.

Opråb fra 30 sygeplejersker

Og det er ikke kun Louise og de andre social- og sundhedsassistenter, der kan se det urimelige i situationen. Faktisk har 30 sygeplejersker skrevet under på en underskriftindsamling til ledelsen, som er lavet for at gøre op med forskelsbehandlingen mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

I skrivelsen, som Fagbladet FOA har fået refereret fra flere kilder, står, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter varetager samme opgaver i langt de fleste tilfælde i forhold til de medicinske patienter.

Sygeplejerskerne skriver, at de støtter op om deres kolleger af en faggruppe, som gør et lige så stort stykke arbejde, og at forskelsbehandlingen skaber et usundt og dårligt arbejdsmiljø.

FOA: Helt hovedløs beslutning

Hos FOA Vestsjælland har man indkaldt ledelsen til forhandlinger og arrangeret en demonstration foran sygehuset for at vise utilfredshed. Men uden held.

Alt, de får at vide, er, at man ikke har prioriteret en bonus til social- og sundhedsassistenterne, fortæller afdelingssektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Vestsjælland, Jørn Thor Nielsen. Han kalder ledelsens beslutning ’helt hovedløs’.

”Vi sidder tilbage med nogle medlemmer, der er decideret kede af det, frustrerede, som ikke forstår, og som har en følelse af, at ledelsen ikke ser dem og ikke kan se, hvad de bidrager med,” siger han.

Men det er ikke nyt, at man på Holbæk Sygehus ikke i lige så høj grad værdsætter social- og sundhedsassistenters faglighed, mener Jørn Thor Nielsen.

”I en årrække har vi haft en følelse af, at man på Holbæk Sygehus ikke kigger lige så positivt på social- og sundhedsassistenter, som man gør på for eksempel Slagelse Sygehus. Eksempelvis er der på Holbæk Sygehus omkring tre social- og sundhedsassistenter på akutafdelingen. På Slagelse Sygehus er der 9 gange så mange, og de har akutassistentuddannelse med høj faglig og med høj grad af opgavevaretagelse. Den kontrast reagerer man på,” siger han.

”Så som medarbejder sidder man og tænker, at hvis man var på et andet sygehus, var tilgangen til ens faglighed nok en anden. Og det er jo en grim følelse at sidde med.”

Læs også: Sosu'er blev tilbudt 6.000 kroner mindre i coronabonus end sygeplejersker

Sygehus: To forskellige fagligheder
Vicedirektør fra Holbæk Sygehus Dan Brun Petersen skriver i en mail til Fagbladet FOA, at ’det kan opleves som svært, at en kollega får et midlertidigt tillæg’. Men at:

”Der er tale om to faggrupper med hver deres kompetencer og faglighed i forhold til patienterne. Og det er årsagen til beslutningen.”

”De medicinske patienter kan have komplekse problemstillinger, som kræver sygeplejefaglige kompetencer og som har en anden karakter end de kirurgiske patienter, som de normalt varetager plejen af. Social- og sundhedsassistenterne har et eget, selvstændigt ansvar for deres arbejde, men de specifikke opgaver med den medicinske patient ligger primært hos sygeplejerskerne,” skriver Dan Brun Petersen blandt andet.

Læs hele vicedirektørens svar her

Vicedirektør for Holbæk Sygehus Dan Brun Petersen har skrevet en lang mail til Fagbladet FOA. Fagbladet har derfor valgt at bringe pointerne i mailen her:

 • Sygehuset har midlertidigt flyttet medicinske patienter til Ortopædkirurgisk og Kirurgisk Afdeling. Det skyldes, at der er mange patienter og overbelægning på flere afsnit på de medicinske afdelinger. Når de medicinske patienter bliver indlagt på de kirurgiske afdelinger skyldes det, at man her har plads eller har kunnet skabe plads til patienterne og som situationen er lige nu, kan sikre en tilstrækkelig balance mellem patienter og sygeplejersker.
 • Vi ved, at der på de to afdelinger er et tæt samarbejde i dagligdagen mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med gensidig respekt for hinandens kompetencer.
 • Derfor kan det måske for nogle opleves som svært, at en kollega får et midlertidigt tillæg, når man også selv er med til at pleje de medicinske patienter på afdelingen.
 • Når vi har besluttet at give sygeplejerskerne på de to afdelinger et midlertidigt funktionstillæg skyldes det det faglige ansvar de står med i forhold til en ny patientgruppe, som kræver overblik og faglige prioriteringer.  Opgaver der ligger indenfor sygeplejerskernes kompetenceområde.
 • Der er tale om to faggrupper med hver deres kompetencer og faglighed i forhold til patienterne. Og det er årsagen til beslutningen. Social- og sundhedsassistenterne yder pleje indenfor deres eget ansvarsområde. Og selvom det er den samme patient man plejer, er der tale om forskellige opgaver.
 • Kirurgisk Gynækologisk Sengeafsnit er fx et akutafsnit, hvor der er en stor andel af patienter med stor eller meget stor kompleksitet, ustabilitet og uforudsigelighed. Der arbejdes i teams for at sikre, at ingen kommer til at stå med et for stort ansvar. En social – og sundhedsassistent vil altid være i team med en sygeplejerske. Det endelige sygeplejefaglige ansvar ligger hos sygeplejersken.
 • De medicinske patienter kan have komplekse problemstillinger, som kræver sygeplejefaglige kompetencer og som har en anden karakter end de kirurgiske patienter, som de normalt varetager plejen af.  Social- og sundhedsassistenterne har et eget, selvstændigt ansvar for deres arbejde, men de specifikke opgaver med den medicinske patient ligger primært hos sygeplejerskerne.
 • Der kan være enkelte patientgrupper, hvor forløbet er stabilt og forudsigeligt, som kan varetages af en erfaren social – og sundhedsassistent.
 • Social- og sundhedsassistenterne er en vigtig medarbejdergruppe for os som sygehus og vi anerkender fuldt ud, at nogle social- og sundhedsassistenter ønsker at udvikle deres kompetencer. Vi er i gang med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for Social- og sundhedsassistenterne, som bliver et tilbud senere på året. Vi vil inkludere sygehusets social- og sundhedsassistenter i arbejdet.
 • Kompetenceudviklingen er også allerede i gang på sygehuset. Fx har social- og sundhedsassistenter på vores Apopleksiafsnit fået udviklet deres kompetencer, så de bl.a. kan give intravenøs medicin på de mest bruge antibiotika og Panodil, og derover er de blevet oplært i at lægge perifert vene kateter (PVK). Det er en udvikling, som vi ønsker, skal fortsætte.
 • Det er ikke en optimal situation at have medicinske patienter liggende på de kirurgiske afdelinger, og derfor har vi også et arbejde i gang på tværs af de involverede afdelinger, der skal løse situationen. Til gavn for både patienter og flere medarbejdergrupper. Når vi har medicinske patienter liggende på vores ortopædkirurgiske og kirurgiske afdelinger påvirker det flere faggrupper. Det er fx fortsat de medicinske læger, der har behandlingsansvaret for de medicinske patienter og derfor skal dække flere afdelinger.
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev