Annonce

hjemmepleje forsøg faxe foto per rasmussen

Selvstyrende teams

Fra 100 til 25 ansatte i et team: Forsøg i hjemmeplejen er en succes


I Faxe er hjemmeplejegrupperne blevet slanket gevaldigt, mens der gradvist skrues op for selvstyring og tværfaglighed.

Annonce

Fællestillidsrepræsentant Lene Hansen og social- og sundhedsassistent Louise Plesner har fået bedre arbejdsforhold, efter deres teams blev mindre, fortæller de. Per Rasmussen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

For to år siden var hjemmeplejen i Faxe Kommune lidt af en rodebutik. Den var organiseret i to store teams med omkring 100 medarbejdere i hver. Det var langt fra tilfredsstillende, fortæller fællestillidsrepræsentant Lene Hansen.

”Man anede ikke, hvem ens kolleger var. Man vidste ikke, om folk var syge, og kom der en ny, vidste man ikke, om det var en vikar eller en ny fast kollega,” siger hun og bliver suppleret af social- og sundhedsassistent Louise Plesner.

”Vi havde nærmest intet kollegialt fællesskab, hvor man kunne sparre og udnytte hinandens kompetencer.”

På medarbejdernes opfordring blev der nikket til, at der var behov for grundlæggende forandringer. Der blev oprettet to nye distrikter og flere teams, så der nu var fire distrikter med to teams i hvert.

Stærkere fællesskab

”I dag er vi omkring 25 i hvert team. Det giver et stærkere fællesskab, hvor man tager ansvar og drager omsorg for hinanden,” siger Louise Plesner.

Hun er ansat som planlægger, men også hendes rolle har ændret sig. Nu har hun også vagter som udekørende, og det har flere fordele, fortæller hun:

”Det er ikke bare et navn og en adresse, jeg flytter rundt, for nu har jeg også en relation til borgeren og ved, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der vil være uhensigtsmæssigt. Det optimerer planlægningen og gør også, at jeg og de udekørende har en større respekt og forståelse for hinanden.”

Læs også: Mindre teams i hjemmeplejen har stort potentiale – men sygeplejerskerne er svære at få med

I 2021 fik kommunen del i Socialstyrelsens pulje til at udvikle selvstyrende teams. Den proces er undervejs, og der er blandt andet afsat en halv time om morgenen, hvor gruppen vurderer om nogle besøg med fordel kan byttes rundt. På sigt er det meningen, at grupperne suverænt selv planlægger sine ruter, fortæller Louise Plesner.

Desuden er der indført faste, ugentlige møder, hvor social- og sundhedsmedarbejderne taler om borgerne med andre faggrupper som sygeplejersker og fysioterapeut.

Ønske om endnu tættere samarbejde

Selvom det er betydelige forbedringer, er der fortsat meget på ønskelisten hos både Lene Hansen og Louise Plesner. For eksempel ser de gerne, at andre fagligheder bliver ansat som faste kolleger i hvert team, så det tværfaglige fokus til fordel for borgerne bliver en naturlig del af hverdagen. Samtidig vil det skabe mulighed for at aflaste hinanden.

”Ofte skal sygeplejersker og assistenter besøge de samme borgere, hvor man med fordel kunne hjælpe hinanden. For eksempel kunne en sosu-assistent sagtens lave en blodtryksmåling for en sygeplejerske, når man alligevel var ved borgeren,” siger Louise Plesner.

Et andet ønske er, at visitationen rykker tættere på de medarbejdere, der hver dag besøger borgerne og kender deres skiftende behov.

”Selvom man bruger mindre tid hos en borger i en periode, er man som medarbejder bange for at afvisitere den tid. For hvad hvis der er behov for tiden igen en uge efter? Det ville være rigtig godt, hvis medarbejderne selv kunne skrue op og ned for tiden inden for en ramme,” siger Lene Hansen.

Nye rapporter viser resultater fra 28 kommuner

I to store rapporter har VIVE evalueret indsatsen med at etablere faste, tværfaglige og selvstyrende teams i hjemmeplejen i sammenlagt 28 kommuner.

Evalueringerne viser, at kommunerne har ’nogenlunde’ de samme forventninger til, at forsøgene på sigt vil styrke kvaliteten for borgeren, medarbejderens faglige stolthed og det tværfaglige samarbejde – men også at kommunerne arbejder med meget forskellige tilgange og virkemidler.

En af rapporterne viser blandt andet, at:

  • størrelsen på de faste teams svinger fra 8 til 26 medarbejdere,
  • i 13 ud af de 25 kommuner er en eller flere sygeplejersker fuldt integrerede i teamet, mens sygeplejen i de resterende kommuner er organiseret for sig selv,
  • 21 kommuner har – eller arbejder med at sikre – en fast tilknytning af terapeuter for at styrke samarbejdet og
  • alle 25 samtlige kommuner arbejder med at øge medarbejdernes ansvar for selv at planlægge for eksempel ruter og vagter, men VIVE konstaterer samtidig, at det ansvar ”kræver tilvænning og kulturforandringer, hvor tryghed og erfaring opbygges over tid.”

Du finder midtvejsrapporten med resultater fra 25 kommuner her.

Her kan du læse evalueringen fra 6 kommuner, der løbende sparrer med hinanden.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev