Annonce

To mennesker cykler i en park

Tidlig tilbagetrækning: Her er reglerne regeringen vil ændre


Den nye regering vil samle muligheden for seniorpension og tidlig pension i én ny ordning, som den populært kalder ’Arne Plus’. Her fortæller vi, hvad det kan betyde for dig.

Annonce

Den pensionsmodel som regeringen har præsenteret som en Plus-model, rummer også minusser for dem, der vil på tidlig pension. Colourbox

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Hvordan skal du forholde dig, hvis du er 62 år og nedslidt og gerne vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet?

I dag kan du, hvis din arbejdsevne er mindre end 15 timer om ugen, søge om seniorpension. Men det forholder sig anderledes, hvis regeringen gennemfører sit forslag om at sammenlægge arne- og seniorpensionen til ’en ordning med to indgange’, som det formuleres i regeringsgrundlaget. Så kan du – afhængigt af hvordan ordningen strikkes sammen – tidligst trække dig tilbage tre år før, du kan gå på folkepension.

Det er dog ikke sikkert, at regeringens forslag bliver til noget. Nogle af de partier, der står uden for regeringen, men var med til at stemme for arne-pensionen, overvejer nemlig at blokere for ændringer i denne valgperiode.

Læs også: Fingrene væk fra tidlig pension, Mette

Her er en gennemgang af de nuværende muligheder og en beskrivelse af regeringens forslag.

Seniorpension

Du kan få en seniorpension, hvis du:

har seks år eller mindre til folkepensionen,
har arbejdet 20-25 år på fuld tid og 
kun kan arbejde højest 15 timer ugentligt vurderet ud fra dit nuværende job.

Ydelse: 

Hvis du er enlig, får du 19.738 kroner om måneden (før skat) i seniorpension. Hvis du er gift eller samlevende, er den månedlige ydelse 16.778 kroner (før skat).

Hvis myndighederne er i gang med at behandle din ansøgning om seniorpension nu – eller du søger inden et nyt lovgrundlag eventuelt træder i kraft – gælder de nuværende regler.
Du søger seniorpension på www.borger.dk. Du kan også få hjælp i din FOA-afdeling.

Kilder: foa.dk

Arne-pension (tidlig pension)

Du kan gå på arne-pension – eller tidlig pension – op til tre år, før du når din folkepensionsalder. Retten til tidlig pension afhænger af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Din anciennitet opgøres seks år før din folkepensionsalder. Indtil udgangen af 2025 gælder der følgende for personer født før 1965:

• 42 års anciennitet inden du fylder 61 år giver ret til et års tidligere pension 
• 43 års anciennitet inden du fylder 61 år giver ret til to års tidligere pension 
• 44 års anciennitet inden du fylder 61 år giver ret til tre års tidligere pension

Ydelse:

Ydelsen for tidlig pension er fastsat til 14.008 kroner om måneden (før skat). Hvis du har en pensionsformue, der overstiger to mio. kroner, vil den månedlige ydelse dog blive trappet gradvist ned. Du kan tjekke din pensionsformue på pensionsinfo.dk.

Du søger seniorpension på www.borger.dk. Du kan også få hjælp i din FOA-afdeling.

Bemærk:

Tidspunktet for opgørelse hæves løbende i takt med, at folkepensionsalderen stiger.

Kilder: foa.dk

Efterløn

Du kan gå på efterløn, hvis du:

• er medlem af en a-kasse og har nået efterlønsalderen (hvis du er født i 1959 eller senere, er det typisk tre år inden din pensionsalder. Hvis du er født før 1959, er det 4-5 år før pension),

• har betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest begyndte at betale ind til ordningen, da du fyldte 30 år (hvis du er født før 1978, er betingelserne lidt mere lempelige) eller

• har ret til dagpenge (du må altså ikke være syg eller ude af stand til at arbejde), når du går på efterløn.

Økonomi

For at gå på efterløn skal du som udgangspunkt opfylde et særligt indkomstkrav. Som fuldtidsforsikret skal du inden for en treårig periode have tjent mindst 254.328 kroner om året, og som deltidsforsikret skal du have tjent mindst 169.458 kroner om året.
 
Der kan højst medregnes 21.194 kroner om måneden som fuldtidsforsikret og 14.129 kroner om måneden som deltidsforsikret.

Hvis du er født før 1. juli 1959 er efterlønssatsen op til 91 procent af din tidligere indtægt – dog ikke mere end den højeste dagpengesats.

Kilde: Seniorhåndbogen.dk

Seniorjob

Du har ret til et seniorjob, hvis du:

• opfylder anciennitetskravet for at få efterløn eller
• har opbrugt din dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen.

Et seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. For mange ældre betyder et seniorjob bedre tryghed i overgangen fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension.

Du har kun ret til seniorjob, hvis du betaler til efterlønsordningen. Hvis du stopper i efterlønsordningen, mister du retten til at få et seniorjob.

Kilde: Seniorhåndbogen.dk

Det vil regeringen

Den nye SVM-regering (Socialdemokraterne, Venstre, Moderaterne) skriver i det regeringsgrundlag, der blev præsenteret kort før jul:

”Fremadrettet vil regeringen afskaffe seniorjobordningen og sammenlægge seniorpension og retten til tidlig pension til én ny ordning med to indgange: En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel, der begge kan opnås op til tre år før folkepensionsalderen, med mulighed for tildeling af pension i halve år og med et månedligt ydelsesniveau på ca. 15.000 kroner.”

Med andre ord 
Det betyder, at regeringen vil prøve at lade reglerne for arne-pension være gældende. Dog med den vigtige ændring, at nedslidte kan visiteres til tidlig pension, selv om de ikke opfylder arne-pensionens krav om anciennitet. Regeringens forslag omfatter altså både en rettighed og en mulighed.

Men umiddelbart får ingen – som i dag – mulighed for at forlade arbejdsmarkedet med en seniorpension seks år før, man når pensionsalderen, medmindre man får tilkendt førtidspension. Til gengæld bliver det muligt at tage hul på arne-pensionen 1,5 eller 2,5 år før pension, hvor arne-pensionen i dag tælles i hele år og gælder 1, 2 eller 3 år.

Sammenlignet med arne-pensionen i dag ligger ydelsen til at blive knap 1.000 kroner mere om måneden. Men sammenlignet med seniorpensionen i dag bliver ydelsen op til 4.700 kroner mindre om måneden.

Endelig har regeringen planer om at afskaffe muligheden for seniorjob. 
Det er uvist, hvornår regeringen tager initiativ til at indlede lovarbejdet. De nuværende regler gælder, indtil de eventuelt nye regler træder i kraft.

Kilder: stm.dk og FOA

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev