Annonce

Tema: Coronavirus

Her er corona-anbefalingerne i dagtilbud – hvis smitten er høj


Opdateret 20. december 2021

Mens skoler, SFO’er og fritidstilbud går på tidlig juleferie, anbefales der i dagtilbud for eksempel udendørs aflevering og hentning af børn, hvis smitten i kommunen er høj. Det er den lige nu i 73 kommuner.

Annonce

Det er kommunen, der fastsætter, hvordan du i dagtilbud skal håndtere coronasituationen. For eksempel om kommunen vil indføre, at stuer ikke skal blandes og at forældre henter og bringer deres børn ved lågen, på grund af høj lokal smitte. Iben Gad

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Skal man modtage et barn i børnehave, vuggestue eller dagpleje, hvis man har mistanke om, at det er smittet med corona? Skal man gøre ekstra rent i dagtilbud? Og må man blande børnegrupper?

Der er mange spørgsmål, men knapt så mange klare svar på dagtilbudsområdet, hvor man fra de centrale myndigheders side er gået fra krav og retningslinjer til anbefalinger.

Altså ud over det klare og landsdækkende krav, statsminister Mette Frederiksen på pressemøde 8. december stillede til skoler, SFO’er og andre fritidstilbud om at gå på tidlig juleferie fra den 15. december til og med den 4. januar for at forsøge at holde coronasmitten i Danmark i skak.

Læs også: Stigende smitte presser børnefamilier: Kend din ret til fravær

For det er i den kommune, man som dagplejer eller pædagogisk medarbejder er ansat i, man skal orientere sig efter. Det er nemlig den enkelte kommune, der afgør, om man vil implementere de anbefalinger ved høj smitte i en kommune, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen. Lige som Aarhus Kommune gjorde det i sidste uge, da kommunen overskred grænsen for høj smitte og dermed havde 400 coronasmittede pr. 100.000 indbyggere – et tal 73 ud af de 98 kommuner nu har overskredet.

Derfor forsøger Fagbladet FOA ved hjælp af oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen her at gøre dig klogere på, hvordan du skal agere. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere en situation, gå til din ledelse eller opsøg din tillidsrepræsentant.

Hvornår kategoriseres smitten i min kommune som høj?

I et sogn er smitten høj, hvis der er 800 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvis der er er mindst 20 smittetilfælde i løbet af de seneste syv dage og der er en smitteprocent på tre procent.

I en kommune er smitten høj, hvis der er 400 smittede pr. 100.000 indbyggere og der har været mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

Se, hvordan situationen ser ud i din kommune på dette link fra Statens Serum Institut.

Hvordan lyder anbefalingerne ved høj lokal smitte?

Ved høj lokal smitte i et sogn eller en kommune, anbefales kommunen at iværksætte følgende tiltag:

  • At dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • At aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
  • Og at Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19 bliver efterlevet. Det er for eksempel at lufte ud ved hjælp af gennemtræk en gang i timen, at der er opmærksomhed på god håndhygiejne og at der bliver gjort rent på kontaktpunkter.

Kan man i forbindelse med ferie eller i ydertimer samle børn på tværs af stuer?

Opfordringen til at opdele børn i stuer eller tilsvarende gruppeinddeling i områder med høj lokal smitte, anbefales opretholdt så vidt muligt. Så vidt muligt betyder altså, at det for eksempel af personalehensyn i forbindelse med ferie og/eller ydertimer kan være i orden at samle børn på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddeling.

Det kan også være i orden at samle på tværs af dagtilbud eller på tværs af SFO/fritidstilbud. I tilfælde af, at børnene samles, opfordres der til ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag.

Kan dagtilbud bede forældre til et barn eller en ansat eller besøgende om oplysninger om, hvorvidt vedkommende er tidligere smittet, vaccinereret eller er testet?

Ja, dagtilbuddet eller skolen kan spørge om, hvorvidt et barn, elev, ansat eller besøgende er enten tidligere smittet, vaccineret eller kan forevise en negativ coronatest.

Der kan derimod ikke spørges specifikt om, hvorvidt vedkommende er tidligere smittet.

Dagtilbud eller skolen kan ikke stille krav om, at status for tidligere smitte, vaccination eller test bliver oplyst.

I tilfælde af et positivt testresultat skal dagtilbud, skolen eller uddannelsesinstitutionen orienteres, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler. Undtagelsesvist, kan der være grund til at få et negativt covid-19-resultat dokumenteret. For eksempel, hvis et barn, elev, ansat eller besøgende på trods af oplysning om at have modtaget et negativt testresultat har symptomer på coronasmitte.

Er der krav om gyldigt coronapas for personalet?

Nej, dagtilbud er ikke, lige som statslige arbejdspladser, omfattet af regler, der betyder, at arbejdsgiverne skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser. Hvorvidt, der skal fremvises coronapas eller ej, er et lokalt anliggende.

For kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje gælder det, at kommunen kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas. For selvejende daginstitutioner, privat dagpleje og puljeordninger, der har driftsaftale med kommunen, gælder det, at kommunen som driftsaftalepart kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas.

For privatinstitutioner gælder det, at den private leverandør af privatinstitutionen kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas. For private pasningsordninger kan ejeren af ordningen fastsætte krav om gyldigt coronapas.

Skal jeg som personale i dagtilbud testes?

Personale i dagtilbud, der ikke er vaccineret mod covid-19, opfordres til at lade sig teste én gang ugentligt. Opfordringen gælder ikke-vaccineret personale i både offentlige og private dagtilbud. Opfordring til test gælder ikke personale, der er vaccineret, tidligere smittet eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Skal jeg bruge mundbind eller visir?

19. december er der kommet nye retningslinjer for mundbind og visir:

  • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.
  • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler samt ret til at bære visir eller mundbind for medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser.

Skal vi stadig gøre ekstra rent?

Der opfordres til at følge anbefalingerne i sundhedsstyrelsens anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejledning til covid-19: Forebyggelse af smittespredning.

Skal vi stadig holde afstand?

Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling. Men hold dig orienteret løbende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for information om opdateringer.

Kan man i dagtilbud hjemsende børn, unge og voksne, der er nær kontakt eller er smittede?

Der kan kun hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Man kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger.

Hvis barnet eller den ansatte til gengæld er smittet covid-19 eller har symptomer på corona, kan vedkommende sendes hjem. Her gælder de samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

Punkt nummer 7 vedr. mundbind og visir er blevet opdateret efter der kom nye retningslinjer 19. december

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev