Annonce

mona og ziegler

Tema: OK21

Lavtløns- og ligelønspulje forhandlet hjem ved OK21: Se, hvem der får et ekstra lønløft


Er du kommunalt ansat på løntrin 11-21 eller regionalt ansat på løntrin 11-22, kan du se frem til at få del i lavtlønspuljen, der blev forhandlet hjem som en del af den nye overenskomstaftale.

Annonce

Parterne blev ved overenskomstforhandlingerne enige om både en lavtløns- og ligelønspulje på i alt 140 millioner kroner i kommunerne. Tobias Stidsen

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Ekstra lønstigninger til lavtlønnede, social- og sundhedsansatte og til medarbejdere i kvindedominerede fag blev en del af resultatet ved de netop overståede overenskomstforhandlinger. 

den økonomiske ramme i de store forlig på det kommunale og regionale område blev der nemlig afsat ekstra lønkroner til netop de grupper - udover de generelle lønstigninger på 5,02 procent, som alle offentligt ansatte på det kommunale og regionale arbejdsmarked får. 

I kommunerne er der samlet set afsat 140 millioner kroner til en lavtlønspulje og en ligelønspulje og 140 millioner kroner til en rekrutteringspulje, som skal afhjælpe på problemet med at skaffe arbejdskraft i ældreplejen.

På regionens område er der afsat 13,32 millioner kroner til en lavtlønspulje og 19,98 millioner kroner til en ligelønspulje. 

Lavtlønspuljen går til ansatte, der er indplaceret på løntrin 11-21 i kommunerne og løntrin 11-22 i regionerne. I kommunerne kommer det cirka 58.600 FOA-medlemmer til gode og i regionerne cirka 8.000 FOA-medlemmer.

Konkret kan ansatte i kommunen på løntrin 11-21 se frem til en årlig lønstigning på 933 kroner. I regionen kan ansatte på løntrin 11-22 se frem til 653 ekstra kroner om året. De ekstra penge kommer oveni de generelle lønstigninger på 5,02 procent.

Det er ens løntrin og ikke ens faggruppe, der afgør, om man kan få del i lavtlønspuljen. Hvis du er i en af de nedenstående faggrupper i faktaboksen, men på et højere løntrin, får du ikke del i lavtlønspuljen. Timelønnede og elever er også omfattet af lavtlønspuljen, hvis de er indplaceret på de gældende løntrin. 

Faggrupper, der er omfattet af lavtlønspuljen

Social- og sundhedspersonale, KL
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
Dagplejere
Husassistenter, KL
Ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv.
Teknisk Service
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, KL
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., KL
Beredskabs- og ambulancepersonale, KL
Social- og sundhedspersonale, Regioner
Husassistenter, Regioner
Sygehusportører
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., Regioner
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, Regioner

Det er ens løntrin og ikke ens faggruppe, der afgør, om man kan få del af lavtlønspuljen. Hvis du er i en af de ovenstående faggrupper, men på et højere løntrin, får du ikke del i lavtlønspuljen. 
+

Læs også: OK21: Ekstra lønkroner til ansatte på social- og sundhedsområdet

56 millioner kroner til ligelønspulje
Udover lavtlønspuljen er der også afsat penge til ligelønspuljer. Til kommunalt ansatte har FOA fået cirka 15,02 millioner kroner, og til regionalt ansatte har FOA fået cirka 4,25 millioner kroner. 

Pengene i lavtlønspuljen er givet til faggrupper, hvor over 60 procent af de ansatte er kvinder, og hvor lønnen i nettokroner er under gennemsnittet i regioner og kommuner.

Ligelønspuljen fordeles ikke ligesom lavtlønspuljen, hvor hver ansat får et ens årligt beløb. Puljen er i stedet tilføjet organisationsmidlerne, som det enkelte fagforbund fordeler i samarbejde med arbejdsgiverne med formålet om en mere ligeløn på de specifikke faggrupper.

Faggrupper, der er omfattet af ligelønspuljen

Dagplejere
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., KL
Handicapledsagere
Husassistenter, KL
Ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv.
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, KL
Pædagogisk personale, daginstitution/klub/skolefritidsordning
Pædagogisk personale, særlige stillinger
Pædagogisk personale ved kommunale legepladser
Pædagogisk personale i dagplejeordninger
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
Social- og sundhedspersonale, KL
Pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner, mv.
Erhvervsuddannede serviceassistenter mv., Regioner
Husassistenter, Regioner
Neurofysiologiassistenter og -elever
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, Regioner
Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse
Social- og sundhedspersonale, Regioner
+

FOA: Et skridt på vejen

Formand for FOA, Mona Striib, er glad for, at hun sammen med Forhandlingsfællesskabet fik forhandlet puljerne til lavtløn og ligeløn hjem ligesom ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

”Både vores lavtlønspulje og vores ligelønspulje har til formål at give mere til dem, der sakker bagud. Det betyder jo, at vi rykker lidt mere på de lavere løntrin, end vi gør på de høje. Det er et led i strategien om, at vi gerne vil have langt flere til at sige ja til, at vi skal forhandle løn i kroner og øre og ikke i procentvise stigninger,” siger Mona Striib.
 
Hun medgiver, at puljernes størrelse ikke er prangende, men understreger, at de er et skridt på vejen mod en mere retfærdig løn på det offentlige arbejdsmarked.
 
”Puljerne er jo ikke kæmpehøje, men det er den ubehagelige balance i, at vi ikke har fået overbevist alle de andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet om, at det er den vej, vi skal gå. Men med denne overenskomstfornyelse har vi aftalt, at vi alle har en forpligtelse til at gå ombord i snakken om retfærdig løndannelse og analysere og diskutere det her efter OK21,” siger hun.
 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev