Annonce

sosu personale med ældre kvinde foto niels aage skovbo

Tema: OK21

Nye stillinger i ældreplejen skaber nye karriereveje og større anerkendelse


Med overenskomstfornyelsen oprettes en ny specialist-stilling, der skal være med til at udvikle social- og sundhedsfaget. Og så kan ufaglærte fremover ikke længere få titel af social- og sundhedshjælper.

Annonce

Den nye overenskomst åbner nye udviklingsmuligheder og karriereveje for social- og sundhedspersonale. Niels Aage Skovbo // Arkivfoto

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen skal for fremtiden vænne sig til kolleger, der er ansat i en 'praksisnær udviklingsstilling' eller som 'plejemedhjælper'.

Det er et af resultaterne af FOAs overenskomstforhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) på social- og sundhedsområdet.

I FOA fremhæver sektorformand Torben Hollmann først og fremmest den nye praksisnære udviklingsstilling.

"Det er en kæmpe sejr og nok det, vi er allermest glade for. Nu får medarbejdere, der er enormt dygtige og har specielle opgaver i for eksempel demens, tidlig opsporing og kvalitetsarbejde en stillingskategori, hvor de får løn og anerkendelse efter det," siger Torben Hollmann.

Bidrager til at fastholde dygtige medarbejdere

Et centralt formål med den nye stillingsbetegnelse er at tilføre social- og sundhedsfaget nye udviklingsmuligheder og karriereveje, ligesom sygeplejerskerne har haft i en række år.

"Det vil betyde en ekstra anerkendelse af faget, og at vi kan fastholde flere af de dygtigste medarbejdere," siger Torben Hollmann.

Læs også: 10 ting du skal vide om de nye sosu-overenskomster

Det er uvist, hvor mange der bliver ansat i en praksisnær udviklingsstilling, da det er op til arbejdsgiverne at vurdere, hvor mange praksisnære udviklingsstillinger de vil slå op. Torben Hollmann håber, at ledere i hjemmeplejen og på plejehjem hurtigt vil se værdien af nyskabelsen.

"Det handler jo om at højne den faglige kvalitet og skabe faglig udvikling, så vi vil gerne have, at så mange som muligt bliver ansat i den nye stilling. Og mange steder er der jo allerede dygtige medarbejdere, der har et særligt ansvarsområde, og som derfor kan ansættes i den nye stilling," siger Torben Hollmann.

Den nye stilling kan besættes af enten nuværende medarbejdere eller folk udefra. Hvis man bliver ansat i en praksisnær udviklingsstilling, bliver man lønindplaceret på ny. Lønnen bygges op med udgangspunkt i løntrin 34 som grundløn.

Det vil også være med til at talentudvikle og fastholde dygtige medarbejdere, hvor mange i dag vælger at læse videre til sygeplejerske.

Carina Holst-Christensen, områdeleder af hjemme- og sygeplejen i Furesø Kommune

Leder: Det giver rigtig god mening

I Furesø Kommune kan Carina Holst-Christensen, der er områdeleder af hjemme- og sygeplejen, sagtens se, at den nye stillingskategori kan skabe værdi for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

“Det giver rigtig god mening. Vi har allerede meget social- og sundhedspersonale, især social- og sundhedsassistenter, som er meget udviklingsorienterede i deres arbejde,” siger områdelederen og peger på, at stillingen lyder som en pendant til udviklingssygeplejerskerne.

“Men hvorfor skulle social- og sundhedsassistenter ikke også kunne varetage den type arbejde,” spørger hun.

“Og vi har jo allerede medarbejdere, som har et særligt ansvar inden for forskellige kompetenceområder. Jeg kan godt se for mig, at de bliver ansat i den nye stilling. Det vil også være med til at talentudvikle og fastholde dygtige medarbejdere, hvor mange i dag vælger at læse videre til sygeplejerske,” siger Carina Holst-Christensen.

Eksempler på praksisnær udviklingsstilling

I den nye overenskomst er der givet en række eksempler på, hvornår man kan få en praksisnær udviklingsstilling.

Listen er vejledende og ikke udtømmende, ligesom alle, der udpeges i en praksisnær udviklingsstilling, er uden ledelsesansvar.

- Tovholder-/koordinationsfunktioner uden ledelsesansvar

- Faglig nøglemedarbejder

- Særlige lærings- og udviklingsfunktioner

- Særligt fokus på komplekse plejeforløb

- Særligt fokus på sundhedsrelaterede funktioner, fx inden for opsøgende og forebyggende arbejde

- Medarbejder med tværgående funktioner i kommunen

- Særligt ansvarsområde

Hvis man bliver ansat i en praksisnær udviklingsstilling bliver man lønindplaceret på ny. Lønnen bygges op med udgangspunkt i løntrin 34 som grundløn.

+

Ny titel til ufaglærte 

Forud for forhandlingerne havde Torben Hollmann en ambition om at øge anerkendelsen af social- og sundhedshjælperne ved at få ændret et stykke tekst i overenskomsten, så ufaglærte ikke længere kan opnå ansættelse som social- og sundhedshjælper.

Målet lykkedes, og ændringen betyder, at ufaglærte med relevante kompetencer men uden en social- og sundhedshjælperuddannelse for fremtiden får titlen 'plejemedhjælper'.

"På den måde sikrer vi, at det kræver, at du tager uddannelsen som social- og sundhedshjælper, hvis du skal være social- og sundhedshjælper. Samtidig har vi fået skærpet muligheden at blive uddannet, hvis du er ufaglært. Det betyder, at du efter to års ansættelse skal tilbydes enten en hjælper- eller assistent-uddannelse," siger Torben Hollmann.

Læs også: FOAs hovedbestyrelse siger ja til OK21: Nu er det op til medlemmerne

Allerede ansatte uden social- og sundhedshjælper-uddannelsen vil ikke miste deres titel som social- og sundhedshjælper. Det er dermed kun medarbejdere, der ansættes efter den nye overenskomst er trådt i kraft, der vil få titlen plejemedhjælper.

Snart skal der stemmes om resultatet

De nye stillingsbetegnelser bliver en realitet, hvis et flertal af FOAs medlemmer stemmer ja til OK-resultaterne ved den kommende urafstemning. FOAs hovedbestyrelse har stemt ja til at anbefale overenskomstaftalerne. Urafstemningen begynder 23. marts og slutter 19. april. Du vil som medlem få tilsendt materiale omkring afstemningen.

Du kan deltage i digitale stormøder, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til overenskomsterne. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her.

Hvis FOAs medlemmer stemmer ja til overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021 og løber til 31. marts 2024.

Du kan blive opdateret om de nye overenskomster på Fagbladet FOAs temaside, hvor vi løbende udgiver artikler om indholdet i de aftaler, der falder på plads. Du kan også læse mere på FOAs egen hjemmeside om OK21.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev