Annonce

Colourbox arkivfoto

Kend din ret til plejeorlov

Et familiemedlem er døende, og du vil gerne passe den syge derhjemme. Men har du egentlig ret til plejeorlov? Læs her, i hvilke situationer, du kan få fri med økonomisk kompensation. 

Annonce

Der er flere situationer, hvor du kan få plejeorlov med økonomisk kompensation for at passe dine nære. Hvor meget og hvor længe er afhængigt af situationen. Derfor er det altid en god idé at tale med din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling for at få vejledning i en svær tid.  Colourbox 

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Opdateret 14.02.2019

Alvorlig sygdom rammer familien, og du vil passe den syge i dit eget hjem. En nær ven har været ude for en ulykke, og du vil sammen med andre nærtstående deles om pasningen, så den syge kan blive derhjemme. Eller du har et barn med en kronisk lidelse, der kræver, at du er der for barnet.  

Læs også: 5 gode råd ved langvarig sygdom

Det kan være svært at overskue at forholde sig til reglerne, når ulykken rammer. For hvornår har du egentlig ret til plejeorlov? Hvem kan du passe? Og hvor længe kan du passe den syge derhjemme med økonomisk kompensation. 

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når dine nærtstående er ramt af sygdom og du vil være der for dem i en svært tid.

1. Hvis en nærtstående er døende

Hvis du er ansat i stat, region eller kommune, har du ret til orlov med fuld løn, hvis du vil pleje en nærtstående, der er døende. Det behøver ikke at være et familiemedlem, det kan også være, at en nabo eller en nær ven er ramt af alvorlig sygdom og er i terminalfasen. Den syge og de nærtstående skal være enige i ordningen, og en læge skal have vurderet, at det er muligt og hensigtsmæssigt, at den døende bliver plejet i sit eget hjem.

Læs også: 6 råd og rettigheder, hvis du oplever en ulykke på jobbet

Hvis du er i arbejde, får din arbejdsgiver et plejevederlag, der er halvanden gang det dagpengebeløb, du havde haft ret til, hvis du selv havde været syg. Hvis du er ledig, er det dig, der modtager plejevederlaget. Og hvis du ikke har ret til sygedagpenge eller lignende, har du ret til 15.802 kroner om måneden.

Hvis du er i arbejde, skal du give din arbejdsgiver besked hurtigst muligt, når plejeforholdet slutter. Du har ret til fravær med løn i op til 14 dage, efter at den syge dør eller plejeforholdet sluttes, men i kan aftale yderligere. Både du og den syge kan opsige aftalen uden varsel. 

Hvis du er privatansat, har du ikke nødvendigvis ret til ret til orlov med løn, hvis du vil pleje en nærtstående, der er døende. Det afhænger af kontrakt og eventuelt overenskomst, så spørg din tillidsrepræsentant eller tag kontakt til din FOA-afdeling.  

2. Hvis en nærtstående er ramt af handicap eller sygdom

Du har mulighed for at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem i en kortere periode. Enten fordi I venter på en afklaring af, hvad der er brug for på sigt. Eller fordi personen, der er ramt af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende og langvarig lidelse, har brug for særlig omsorg, for eksempel ved behandling på sygehus. Det kan også være, at vedkommende har brug for praktisk eller social støtte.  

Læs også: Ole brækkede ryggen på jobbet: Sådan fik han erstatning

Her er du ikke ansat af arbejdsgiver, men af kommunen, og lønnen er 22.999 kroner om måneden, og du vil blive ansat i seks måneder. Pasningen kan forlænges med tre måneder, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Du kan også dele ansættelsen med andre. 

3. Hvis du har et alvorligt sygt barn

Hvis dit barn under 18 år skal være indlagt på hospitalet eller derhjemme i minimum 12 dage, har du ret til op til 1 måneds tjenestefrihed med fuld løn, men du kan aftale yderligere orlov med din arbejdsgiver. Arbejdsgiver får refusion i denne situation. Hvis du er enlig forsørger, er grænsen mindre end 12 dage. 

4. Hvis du har et barn med nedsat funktionsevne eller langvarig sygdom

Hvis man er i arbejde, har man ret til hel eller delvis tjenestefrihed med kompensation fra kommunen for tabt arbejdsfortjeneste, for at passe et barn under 18 år med nedsat funktionsevne eller med langvarig sygdom. Ordningen er betinget af, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at blive passet derhjemme eller at det er den nødvendige konsekvens af funktionsnedsættelsen, at barnet passes af enten moderen eller faderen i sit eget hjem. Arbejdsgiver kan begrænse tjenestefriheden til et år, og du kan maksimalt få 31.249 kroner om måneden i tabt arbejdsfortjeneste.  

Læs også: Timeansættelser går ud over fagligheden

5. Hvis dit barn bliver indlagt

Ansatte i regioner og kommuner kan få fuld løn, hvis deres barn er indlagt i op til 10 dage, mens ansatte i Staten har ret til fem dage. Hvis indlæggelsen varer mere end 10 dage, skal du bruge bestemmelsen, der er beskrevet i punkt 3. Men tjek din overenskomst, spørg din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling. 

6. Ved ulykke og akut sygdom

Hvis der er sket en alvorlig ulykke, eller dit familiemedlem akut er blevet sygt, har du ret til fravær af kortere varighed med fuld løn. 

Kilde: Katharina Sofie Storm, konsulent i FOA Overenskomst og Sidsel Boertmann Brüel, konsulent i FOA TR

Opdateret: 

Punkt 1: I den oprindelige artikel var beløbet på 11.609 kroner om måneden. Det er ændret til 15.802 kroner (2019-tallet). Kilden er socialministeriet.dk

Punkt 2: I den oprindelige artikel var beløbet på 16.556 kroner om måneden. Det er ændret til 22.999 kroner. Kilden er Retsinformation.dk.

Punkt 3: Oprindeligt stod der i punkt 3, at arbejdsgiver ikke får refusion i denne situation. Det er ikke korrekt. Arbejdsgiver får refusion.

Punkt 4: I den oprindelige artikel var beløbet på 27.500 kroner om måneden. Det er ændret til 31.249 kroner (2019-tallet). Se også Socialministeriet.dk


Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev