Annonce

Jesper Christensen (S) på Københavns Rådhus

Tilsyn: Pushere hærger bosted for psykisk syge

Rapporter viser, at københavnsk bosted er udfordret af kriminelle, som sælger stoffer og tæver og truer beboere og ansatte.

Annonce

"Der er ansat vagter og sket øget videoovervågning. Der er også sat skiltning op på området, hvor vi kommunikerer, at stofhandel vil føre til politianmeldelser," fortæller Jesper Christensen, socialborgmester i Københavns Kommune om de tryghedsskabende tiltag, han har været med til at indføre på bosted for at sikre psykisk syge mod overgreb fra kriminelle. Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Det socialpsykiatriske bosted Sundbyhus har flere gange siden 2016 fået kritik fra Socialtilsynet, for ikke at være i stand til at beskytte de psykisk syge beboere mod overgreb fra ‘pushere og gældsafpressere’. 
 
Et besøg i juli måned 2017 fik Socialtilsynet til at bemærke, at beboerne på Sundbyhus ‘generelt ikke trives’, samt at det er ‘bekymrende, at der ikke er taget initiativer for at sikre borgerne’.
 
“Hvis du har en misbruger, der ønsker at blive stoffri, så er det umuligt, så længe han er i kløerne på pusherne. Tilstedeværelsen af pusherne ødelægger miljøet på stedet og øger risikoen for, at dem, der ikke er misbrugere, ender med at blive det," siger Knud Kristensen, formand for SIND.

I den seneste tilsynsrapport, skriver Socialtilsynet da også, at konsekvensen af de udefrakommende kriminelle er, at nogle beboere isolerer sig på deres værelser, mens andre selv bliver misbrugere.
 

Personalet flygter

Også personalet er pressede af de kriminelle. Således fortæller ansatte, at det oftest er folk udefra, der står bag overfald og trusler på dem. 

At arbejdsmiljøet er presset afspejles i personaleomsætningen, ‘som er væsentligt højere end hos sammenlignelige tilbud’, skriver Socialtilsynet. En af de ansatte, der valgte at sige jobbet op, er 31-årige Kristina Korf Holmen, der arbejde på Sundbyhus som social- og sundhedsassistent.

"Det, at jeg måtte gå på arbejde med kriminelle og stofpåvirkede misbrugere udefra, er årsagen til, at jeg sagde op. Jeg er blevet truet på livet adskillige gange af folk udefra. Arbejdet var simpelthen for farligt," siger hun.

Helt urimeligt
Det utrygge arbejdsmiljø forarger Dennis Kristensen, formand for FOA:

"Det er jo helt urimeligt, at man som ansat på et socialpsykiatrisk bosted har folk med guldkæder, store hvide biler og muskuløse overarme som en del af arbejdsmiljøet. Det er indlysende, at det skaber usikkerhed," siger han.

Vagter og overvågning

Forholdene på Sundbyhus har medført, at bostedet ifølge en orientering til Socialudvalget den 28. august har fået fire påbud og er blevet sat under skærpet tilsyn. Blandt andet fik kommunen påbud om at 'forebygge overgreb og uvedkommendes adgang til botilbuddet'.

Socialborgmester Jesper Christensen (S) fortæller, at kommunen har imødekommet påbudene - blandt andet ved at øge sikkerheden på bostedet. Påbudene og det skærpede tilsyn blev derfor ophævet den 6. oktober.

"Der er ansat vagter og sket øget videoovervågning. Der er også sat skiltning op på området, hvor vi kommunikerer, at stofhandel vil føre til politianmeldelser. Og så har vi også øget samarbejdet med politiet," siger borgmesteren.

Svær opgave at løse

Han erkender, at det er svært at undgå stofsalg omkring bostederne, for over hele landet - herunder København - stiger andtallet af psykisk syge med misbrug.

"Vi er udfordrede, for beboernes værelser er deres bolig, som de selv råder over. Derfor er det svært for personalet at undersøge, hvem de har besøg af, og hvad der foregår," siger Jesper Christensen og fortsætter:

"Så længe der er en efterspørgsel, og så længe der er et misbrug - så vil det her problem være der. Vi er ikke glade for, at der foregår stofhandel på vores tilbud. Det er med til at skabe utryghed for beboere, medarbejdere og naboer."  

Socialtilsynet har den 12. oktober været på et nyt tilsynsbesøg på Sundbyhus. Resultatet af tilsynsbesøget forelægger ifølge tilsynet inden for den næste måned.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev