Annonce

Billede af personale fra Blomstergården

Ansatte efter shitstorm: Medierne fortalte kun den halve sandhed

TV ØST lavede flere fejl og undlod at høre alle parter, da de skrev om svigt på et plejehjem. Nu står de ansatte frem og fortæller om konsekvenserne, når man bliver hængt ud i pressen.

Annonce

Både ansatte og ledelse på plejehjemmet Blomstergården føler sig hængt ud i pressen af journalister, der havde så travlt med at fokusere på enkelte kollegaers fejl, at de glemte de bagvedliggende årsager - og den presseetik de selv er bundet af.  Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Opdateret den 11.9.2018 med Pressenævnets afgørelse.
 
De ansatte på plejehjemmet Blomstergården i Dianalund oplevede i slutningen af juli at blive genstand for en række kritiske historier i TV ØST, en del af TV2-regionerne i Vordingborg. Historierne blev herefter taget op af en række andre medier. 

Historierne handlede om svigt af en ældre, dement kvinde og er baseret på uddrag fra skjulte lydoptagelser fra flere måneders overvågning, som de pårørende havde lavet. De sekvenser, der blev afspillet i TV ØST, viser to ansatte, der taler grimt til den ældre kvinde. 
 
 
På optagelserne siger en af de to - nu fyrede - medarbejdere blandt andet 'skal du snart have et klap i røven?' og 'skal jeg også sætte kløerne i dig'. Derudover baserede historierne sig på familiens egne oplevelser af sagen.
 

Ansatte blev overfaldet

Men ifølge de ansatte er der flere svagheder ved TV ØST's historier. Dels undlod journalisterne at forholde sig kritisk til den rolle, som de pårørende havde spillet i sagen. 
 
De har eksempelvis truet og slået en ansat. TV ØST undlod ligeledes at give ansatte og kommunen, der driver plejehjemmet, mulighed for at fortælle deres version af sagen i flere af historierne. Eksempelvis er flere ansatte, der medvirker på lydfilerne ikke blevet kontaktet, og derudover fremskaffede TV ØST ikke den fuldmagt, der er afgørende for, at ledelsen på plejehjemmet og Sorø Kommune kan frisættes af den tavshedspligt, som følger med jobbet. 
 
“Vi kan ikke kende det billede, der bliver tegnet af vores arbejdsplads. Historierne har påvirket os dybt, fordi de er blevet fortalt så ensidigt og ukritisk. Vi har bare kunne stå på sidelinjen og tage imod tæsk,” siger Majbrith Jørgensen, social- og sundhedsassistent på Blomstergården.
 

Læs også: Overvågning fører til hård kritik af plejecenter

 Hun understreger, at både hun og resten af personalegruppen tager skarp afstand fra den måde, som hendes to tidligere kollegaer har talt til den ældre, demente kvinde på.
 
"Sådan må man helt åbenlyst ikke tale. Men med udgangspunkt i de fejl, der bliver begået på lydoptagelserne, tegner TV ØST et billede af et helt plejehjem, der ikke passer på deres ældre borgere. Det gør meget ondt på mig og mine kollegaer, som hver dag arbejder hårdt for at give de ældre borgere en god hverdag," siger Majbrith Jørgensen.
 

Truet med rockere

Det største svaghed ved pressens dækning af historien er ifølge de ansatte og Sorø Kommune, at TV ØST og alle de medier, der efterfølgende hoppede med på historien, undlod at beskrive familiens rolle. Eksempelvis nævner medierne intet om den utryghed, som familien ifølge de ansatte har skabt på Blomstergården. 
 
En af de pårørende har eksempelvis truet de ansatte med rockere og slået en ansat i brystet. Fagbladet FOA har set dokumentationen for knytnæveslaget. 
 
I et brev fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skriver politiet om episoden, at de anser den pårørende ‘for skyldig i vold på baggrund af Deres forklaring til politiet samt hans egen erkendelse til politiet’. Alligevel endte tiltalen med at frafalde på grund af den pårørendes ‘personlige forhold’. 
 
 

Familien flyttede med ind  

Ifølge kilder tæt på Blomstergården, der ønsker at være anonyme, gik de ansatte og familien allerede skævt af hinanden, da den demente kvinde flyttede ind på plejehjemmet. Her flyttede flere familiemedlemmer i dagene efter med ind på værelset og ville ikke lade de ansatte komme ind - et forhold datteren til den demente kvinde erkender over for Fagbladet FOA.
 
Kort efter fik nogle af de ansatte mistanke om, at de blev overvåget, da familien gav udtryk for, familien havde kendskab til fortrolige oplysninger om de ansatte og andre borgere. 
 
Mistanken blev bekræftet, da familien gik til medierne med lydoptagelser. Overvågningen har skabt utryghed. 
 
“Jeg er nervøs, når jeg skal hjælpe borgere i nærheden af stuen, fordi jeg ved, at alt, jeg siger, bliver optaget og kan ende i medierne. Jeg tænker derfor meget over formuleringerne, så jeg ikke siger noget, der kan drejes mod mig. Helt uundgåeligt betyder det, at min tilgang til borgerne bliver unaturlig og mindre hjertelig,” siger Marianne Flyger, der arbejder på Blomstergården som social- og sundhedsassistent.
 
FOA har, efter historien kørte i TV ØST, meldt familien til politiet, da FOAs jurist mener, at den langvarige overvågning af de ansatte og de beboere, som har boet tæt på den demente kvindes værelse, er et brud på straffelovens paragraf 263 om ulovlig overvågning.   
 

Kommune: Stærkt unuanceret dækning

Hos Sorø Kommune, der driver Blomstergården, mener socialchef Søren Wollesen ligesom de ansatte, at dækning af plejehjemmet har været stærkt unuanceret.
 
“Det er, hvad jeg opfatter som et partsindlæg, altså en historie fra en side, med den subjektivitet, der kan ligge i, at familien har en særlig historie, de ønsker at fortælle. Historien udelader rigtigt mange elementer, der kunne brede perspektivet ud,” siger han.
 
Ligesom de ansatte påpeger han, at der er en anden side af sagen:
 
“Jeg mener faktisk, at der er nogle ganske særlige udfordringer i forhold til et par pårørende i den her situation, som har undermineret medarbejdernes arbejdsmiljø og deres tro på, at det, de gør, er i orden, og at de gør et godt stykke arbejde,” siger han.
 

Politianmeldelser om vold

Flere ansatte på Blomstergården kan fremvise politianmeldelser mod nogle af familiemedlemmerne for vold og trusler. Fagbladet FOA har talt med Kirsten Andersen, datter til den demente kvinde og familiens primære talsperson, om anmeldelserne, som hun ser som et forsøg på at miskreditere familien.

“Alle kan jo anmelde noget til politiet, men det er jo ikke ensbetydende med, at anmeldelsen holder,” siger hun.

Kirsten Andersen henviser til, at flertallet af anmeldelserne ikke har medført sigtelser. Hun erkender dog, at der har været en enkelt episode, hvor hendes bror har optrådt voldeligt, men hun mener selv, at den ansatte fremprovokerede episoden. Hun  gengiver episoden, som den ifølge hende forløb:

“Min mor sidder pisvåd i sin stol, og min bror går ud til de ansatte og beder om hjælp. Så kommer der en, der siger noget overfrisk, til en der er halvfuld (broren, red.). Så kan du godt se, der er en konflikt, der bliver optrappet. Det skulle personalet meget gerne rumme,” siger Kirsten Andersen og fortsætter:

“Så siger min bror, ‘du kan godt pille af, jeg kender rockere’. Jeg siger ikke, det er pænt, men han var fuld, og den anden var ædru og skal kunne rumme de pårørende,” siger hun.

Hun tilføjer i en opfølgende mail, da Fagbladet FOA sender citater og kontekst til gennemsyn, at broren kun har være på Blomstergården den ene gang. Et besøg hende bror ifølge Kirsten Andersen havde haft meget svært ved. Derfor var han ekstra følsom, og det mener hun, at personalet burde have taget hensyn til.

Afviser at lægge sagen frem

Hun fortæller videre, at broren selv fik ødelagt sine briller ved episoden, og der ifølge hende ikke skete nogen skade med den ansatte, der blev slået - blandt andet på grund af brorens fysik.

“Min bror vejer måske 52 kilo og den person, han har slået, er måske 40 centimeter højere end min bror,” forklarer hun.

Hvad der præcist står journaliseret om familiens ophold på Blomstergården hos Sorø Kommune er uvist. Dokumenterne er nemlig beskyttet af tavshedspligt.

Fagbladet FOA har flere gange spurgt Kirsten Andersen, om hun ville give fuldmagt, så fagbladet kunne få indsigt i sagen. Det har hun afvist.
 

Medier undlader nuancer

Både de ansatte og Sorø Kommune har på fornemmelsen af, at medierne har fokuseret enøjet på to medarbejderes fejl, mens de helt har undladt at beskrive familiens rolle, da historien spredte sig gennem det danske medielandskab.
 
“Havde medierne lyttet hele overvågningen igennem, ville de kunne høre, at der har været mange måneder med kærlig pleje mellem de enkelte fejl. De ville også kunne høre, at familien har spillet en stor rolle. Men den historie er der ikke nogen, der er interesseret i,” siger Marianne Flyger, social- og sundhedsassistent på Blomstergården.
 
Hun mener ikke, at TV ØST, der bragte de første historier om Blomstergården, har forsøgt at efterprøve familiens rolle i sagen. 
 
Mediet har da heller ikke selv fået fuldmagt i sagen fra familien. Den manglende fuldmagt har sat TV ØST skakmat i deres research. Uden fuldmagten har journalisterne ikke haft mulighed for at få aktindsigt i sagens dokumenter hos Sorø Kommune og dermed efterprøve mulige svagheder i deres egne kilders forklaringer.
  

Kommune bundet af tavshedspligt

Det manglende samtykke betyder, at de ansatte og Sorø Kommune har været bundet af tavshedspligt over for TV ØST og har haft svært ved at fortælle deres version,  da flere væsentlige oplysninger i sagen er omfattet af tavshedspligten. I en anden sag har pressenævnet da også problematiseret, at journalister har undladt at indhente samtykke, så modparten kunne komme til orde.
 
De ansatte er nu i gang med at udfærdige en klage til Pressenævnet over den behandling, de har fået af TV ØST. Ifølge deres advokat Mogens Dyhr Vestergaard fra advokatfirmaet  Bird & Bird, har de en god sag. 
 
 
"Jeg synes, de ansatte har en sag. De ansatte, der optræder på lydoptagelserne, er ikke blevet forholdt det (lydfilerne, red.), og det foreligger der praksis på, at man skal. Så den, mener jeg, er stærk,"siger Mogens Dyhr Vestergaard.
 
 
Han fortæller videre, at der muligvis kan tilføjes andre kritikpunkter til klagen. 
 
 
"Vi har også overvejet, om vi kan kritisere andre ting, eksempelvis pligten til at få sagen ordentligt belyst. Som historien blev fortalt, har man udelukkende hørt familiens version. Det, at de har forsømt at få en fuldmagt fra beboeren eller dennes pårørende, kommer inde i forlængelse heraf. For at få sagen belyst fra begge sider, så skal man have en fuldmagt, så medarbejderne, ledelsen og kommunen kan udtale sig," Mogens Dyhr Vestergaard.
 
 
Han anerkender, at der muligvis kan ligge flere sager, der omhandler TV ØSTs behandling af Sorø Kommune - fx den manglende indhentelse af fuldmagt - men han understreger, at han i den konkrete sag repræsenterer medarbejderne på plejehjemmet.
 
Hos Sorø Kommune bekræfter socialchef Søren Wollesen, at det manglende samtykke fra de pårørende ligeledes har gjort det svært at fortælle om sagens nuancer. 
 
"Det har ikke været og er ikke i min eller Sorø kommunes interesse at udstille familien. Men en fuldmagt ville have gjort det muligt at brede perspektivet ud og dermed synliggøre, at der var en anden side af sagen,” siger han.
 

Medie lavede flere fejl

Fagbladet FOA ville meget gerne have talt med Jesper Friis, der er chefredaktør for TV ØST. Han har ikke ønsket at deltage i et mundtligt interview, men sender en række skriftlige svar på en mail. Her skriver han, at Sorø Kommune ikke bad om en fuldmagt - havde de bedt om det, ville de ifølge ham have fået det fra familien.
 
 
Han mener ikke, at fuldmagten ville have gjort nogen forskel, for ifølge ham ville kommunen ikke udtale sig i sagen.
 
“Både Blomstergårdens ledelse samt tillidsrepræsentanten er blevet kontaktet i forbindelse med artiklen. De ønskede ikke at udtale sig, men henviste til social- og sundhedschef Søren Wollesen, Sorø Kommune. Søren Wollesen ønskede heller ikke at udtale sig, men svarede efterfølgende på mail, da han fik forelagt lydfilerne,” skriver Jesper Friis og fortsætter:
 
“Det burde naturligvis have fremgået af artiklen om bleskiftet, at hverken ledelse, tillidsmand eller chefen på området ønskede at udtale sig. Jeg beklager, at det ikke fremgik – det er en klar fejl, som vi retter op på,” skriver Jesper Friis i en mail til Fagbladet FOA den 18. august.
 

Medie undlad at undersøge begge sider

Han henviser til, at TV ØST i en artikel fra den 31. juli  har undladt at sætte Sorø Kommunes reaktion ind i en kritisk artikel om Blomstergården - noget som ellers er god presseskik. Samme fejl har TV ØST lavet i en artikel om Blomstergården fra den 1. august
 
Artiklerne er efterfølgende blevet opdateret. 
 
 
I den første opdatering skriver TV ØST, at de ‘flere gange har været i kontakt med både Blomstergårdens ledelse og Sorø Kommune om Inger Lises sag (den ældre, demente kvinde, red.), og at de ikke har ønsket at udtale sig’.
 

Socialchef: Ukorrekt at vi ikke vil udtale os

Fagbladet FOA har efterfølgende fået aktindsigt i Sorø Kommunes korrespondance med TV ØST. Aktindsigten viser, at Søren Wollesen ud over sine interviews har sendt flere skriftlige kommentarer til de lydfiler, som TV ØST har fremsendt.
 
 
Mediet's opdatering undrer da også socialchef Søren Wollesen. Allerede den 30. juli, da historien breakede, stod han frem på TV ØST. Den 1. august stod borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen (K) ligeledes frem på kanalen og svarede på spørgsmål. 
 

“Det med, at vi ikke vil udtale os, er ikke rigtigt. Jeg stod jo frem på tv om søndagen (den 30. juli) samt ligeledes dagen efter på TV 2 landsdækkende. Derudover har jeg i løbet af juli måned givet flere skriftlige svar på de spørgsmål, de (TV ØST, red.) har sendt mig. Hvis de citerer mig for det, vil jeg gerne se dokumentationen,” siger Søren Wollesen til Fagbladet FOA.

 

TV manglede kommentar

Fagbladet FOA har spurgt Chefredaktør Jesper Friis om, hvordan hans udlægning stemmer overens med, at Søren Wollesens har sendt flere skriftlige kommentarer og medvirket i et tv-interview den 30. juli på TV ØST.  Han svarer igen på mail:

"I interviewet med Søren Wollesen 30. juli i vores nyhedsudsendelse forholder han sig jo ikke til forholdene omkring bleskift af den pågældende borger men til spørgsmålet om den hårde tone i dialogen mellem personale og borger," skriver Jesper Friis, chefredaktør på TV ØST.
 
Med 'forholdene omkring bleskift' henviser chefredaktøren til en påstand i artiklen om, at der kan gå meget langt tid - helt op til 36 timer - mellem hvert bleskifte af den ældre kvinde. 
 
Men i mailkorrespondancen mellem Sorø Kommune og TV ØST fremgår det, at socialchef Søren Wollesen allerede i en mail den 25. juni har forholdt sig til anklagen om de manglende bleskifte. Her skriver han blandet andet, at 'enhver borger skal tilbydes hjælp til skift, når det vurderes, at der er behov for at blive skiftet'.
 
Historien om de angiveligt manglende bleskift blev i øvrigt først publiceret på TV ØST den 31. juli. I nyhedsudsendelsen den 30. juli forholder TV ØST's journalist ikke Søren Wollesen til forholdene omkring bleskift.
 
Efter historierne kørte på TV ØST krævede familien, at de skulle overtage plejen af deres demente mor og mormor, der på det tidspunkt var meget syg. Den ældre kvinde er siden gået bort.
 
De ansatte valgte efter artiklen udkom at klage til Pressenævnet over TV ØST havde afspillet skjulte lydoptagelser fra den demente kvindes bolig. De ansatte klagede ligeledes over, at TV ØST ikke var tilstrækkelig kritiske over for den demente kvindes pårørende. Pressenævnet afgjorde sagen den 6. september 2018 og gav ikke de ansatte medhold i deres klager. Konklusionen på Pressenævnets afgørelse kan læses her
 
Sorø Kommune har oplyst, at kommunen af hensyn til den demente kvindes pårørende har undladt at klage over TV ØSTs dækning af sagen.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies