Martin Peter Sørensen, pædagogisk assistent

Tema: Særregler for mænd


17 procent af mændene oplever direkte eller indirekte særlige regler for, hvordan de må omgås børnene i dagtilbud, viser en ny undersøgelse blandt FOA medlemmer.  FOA mener, at særregler rettet mod køn kan være i strid med Ligebehandlingsloven. Læs mere i temaet her.

Pædagogisk assistent Martin Peter Sørensen har som medlem af FOAs elevbestyrelse været med til at sætte særregler for mænd på dagsordenen.  Robert Attermann