Annonce

Råd: Giv dagplejerne mere uddannelse

Rådet for Børns Læring anbefaler en national politik for dagtilbuddene, fokus på kvalitet og højere uddannelsesniveau hos dagplejerne. 

Annonce

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Dagplejen bør have regeringens særlige opmærksomhed, fordi en del medarbejdere her er helt uden uddannelse.

Det mener Formandsskabet for Rådet for Børns Læring, der netop har udsendt sin første årsberetning med anbefalinger til de ansvarlige ministre på børneområdet.

”Vi siger ikke, at kvaliteten generelt ikke er god nok i dagplejen, men forskningen viser, at veluddannet personale betyder meget for kvaliteten. Og uddannelsesmæssigt har dagplejerne et efterslæb i forhold til pædagogerne,” siger Agi Csonka til Fagbladet FOA. Hun er formand for rådet og direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

National børne-strategi 

Rådet ønsker en national politik for dagtilbuddene med fokus på kvalitet, gode rammer og kompetenceudvikling. Politikerne skal lægge nogle overordnede strategiske retningslinjer for området, som udtrykker inspirerende ambitioner for, hvad de vil med området.

”Dagtilbudsloven beskriver det, der altid skal gøres i et dagtilbud. De nationale mål skal udpege det, der er særlig vigtigt, det, der ikke sker af sig selv,” siger Agi Csonka.

Hun mener, at målene skal tilgodese alle sider af det enkelte barns udvikling: Dets naturlige modning (”being”), dets medleven i fællesskaber (”belonging”), og ikke bare dets læring, altså hvad barnet skal rustes til at kunne, når det bliver voksen (”becoming”).

Vigtigt med gode normeringer

Gode normeringer har stor indflydelse på kvaliteten i dagtilbuddene, fastslår rådet. Men det forholder sig ikke til den aktuelle politiske diskussion om minimumsnormeringer. Det er en politisk afgørelse, mener Agi Csonka.

”Forskningen kan sige, at nogle bestemte gennemsnitlige normeringer typisk understøtter god kvalitet, og det bør politikerne lytte til. Men normeringen er ikke en mekanisk sikring af kvaliteten. Gruppestørrelser og den enkelte ansatte har også stor betydning,” siger hun.

Rådet har udpeget 0-2-års området som fokusområde i 2015, blandt andet fordi forskningen viser, at indsatser tidligt i børns liv har den største effekt. Det er i denne sammenhæng, at dagplejernes uddannelsesbehov også sættes til debat i rådet. 

Fakta:

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven. Rådet blev nedsat i marts 2014 og har 25 medlemmer med praktisk og teoretisk viden på børneområdet.

Læs hele årsberetningen fra Rådet for Børns Læring

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev