Annonce

opgtog

Tema: OK24

OK24: Her er resultatet for lederne


Opdateret 19. marts 2024

Mere i løn og pension og projekter, der skal give styrket ledelse, er blandt resultaterne for lederne fra årets overenskomstforhandlinger.

Annonce

FOA har sammen med KL aftalt et projekt, hvor de skal se på, om de kan sammenskrive lederoverenskomsterne på FOAs områder til én samlet overenskomst. Jørgen True

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Også de offentligt ansatte ledere på FOAs områder i kommuner og regioner har fået nye overenskomster i forbindelse med OK24-forhandlingerne, og dem er man tilfredse med i FOA:

”Vores resultater for lederne afspejler det gode overenskomstforløb, vi generelt har haft. På social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område har vi ligeledes haft trepartsmidler til at hæve de lavest lønnede ledere. Det har været væsentligt, at vi har kunnet tilbyde lederne på de områder en højere løn,” siger Joan Lindskov, som er fagpolitisk ordfører for lederne i FOA.

”Og så kan vi se frem mod og glæde os over, at vi har aftalt et projekt, hvor vi sammen med Kommunernes Landsforening (KL) kommer til i perioden indtil OK26 at kigge på, om vi kan lave en fælles lederoverenskomst på FOAs område. Gennem en fælles lederoverenskomst kan vi blive stærkere på lederområdet ved at løfte små ledergrupper over i én samlet,” siger Joan Lindskov.

Her kan du se, hvad lederne har fået ud af organisationsforhandlingerne. Udover det nedenstående har lederne – ligesom alle andre – fået en generel lønstigning på 6,5 procent, hvoraf 4 procent udmøntes 1. april 2024.

Opdateret med nederste punkt om chefportører mv.

Ledere og mellemledere på ældre- og sundhedsområdet

På ældre- og sundhedsområdet har lederne været omfattet af en særlig pulje aftalt i den trepartsaftale, som arbejdsmarkedets parter indgik med regeringen sidste år om at hæve særlige grupper i løn.

Hos lederne er puljen blevet brugt til at fastholde en lønmæssig afstand til de menige medarbejdere, der også fik andel i trepartsmidlerne.

lederneObs. Tallene er i nutidskroner

Indplaceringen på ny grundløn på løntrin 39-48 – det vil sige indtil løntrin 49 – sker således, at alle centralt aftalte trin og tillæg bevares, medmindre man lokalt har aftalt reduktion af centrale ændringer.

Ledere, der i dag er indplaceret på løntrin 48, vil pr. 1. april 2025 blive indplaceret på løntrin 49. I den forbindelse vil der blive modregnet i eventuelle lokale tillæg op til værdien af løntrin 49, medmindre andet er aftalt lokalt.

Derudover får månedslønnede ledere og mellemledere, der er ansat den 1. juni 2024, et engangstillæg på 1.358 kr.

Pensionsbidraget hæves med 0,66 procent – fra 14,4 procent til 15,06 procent.

FOA og KL blev enige om at videreføre projekterne ’Veje til styrket ledelse’ og ’Veje til ledelse’.

Kantine- og rengøringsledere

Lønnen for kantine- og rengøringsledere og -chefer hæves fra 1. april 2025 med 6.104 kr. årligt.

Derudover forhøjes pensionsbidraget samme dato med 0,75 procent – fra 13,5 procent til 14,25 procent.

FOA er med KL blevet enige om at videreføre projekt om ’Veje til ledelse’, der blandt andet har til formål at fremme udviklingen af dygtige ledere til kost- og serviceområdet.

Pædagogiske ledere

Ligesom på social- og sundhedsområdet er lederne på det pædagogiske område omfattet af trepartsaftalen om lønløft, som blev indgået sidste år.

Trepartsmidlerne bliver udmøntet som en forhøjelse af pensionsprocenten med 1,2 procent – fra 17,04 procent til 18,24 procent. Forhøjelsen indgår i den hidtidige fritvalgsordning. Det sker allerede den 1. april 2024.

Året efter stiger pensionen så igen med 3,2 procent – fra 18,24 procent til 21,44 procent for overenskomstansatte ledere. Det indgår også i den hidtidige fritvalgsordning. Det vil sige, at pr. 1. april 2025 udgør det samlede pensionsbidrag:

21, 44 procent, hvis den ansatte vælger pensionsforhøjelsen
17,04 procent, hvis den ansatte vælger fritvalgsordningen.

Oveni hatten får månedslønnede ledere, der er ansat den 1. juni 2024, et engangstillæg på 1.358 kr.

Derudover er KL og FOA blevet enige om et udviklingsprojekt, der har til formål at sætte fokus på faglig ledelse og kvalitet på det pædagogiske og socialpædagogiske område. Med projektet afholdes 3-4 regionale temadage for faglige ledere.

Ledere på det tekniske serviceområde i kommunerne

Underbrandmestre og brandmestre i kommunen hæves til løntrin 30. Viceberedskabsmestre og beredskabsmestre hæves til løntrin 34.

På formandsoverenskomsten får de en stigning på grundlønnen med 6.371 kr. årligt, og så hæves pensionsbidraget med 0,94 procent op til 17 procent. 2 procent er omfattet af fritvalgsordningen.

Afdelingsledere på social- og sundhedsområdet i regionen

Fra den 1. april 2025 bliver afdelingsledere på social- og sundhedsområdet i regionerne indplaceret på overenskomsten for ledende servicepersonale og oldfrueassistenter.

Lederne får nye grundlønstillæg på i alt 28.100 kroner, der kommer fra både trepartsmidler og organisationsmidler.

Oveni kommer en pensionsforbedring, hvor de går fra 12,6 procent til 15 procent.

Afdelingsledere overgår til ingen øvre arbejdstid.

Chefportører, souschefer, servicechefer og sektionsledere i regionen

Fra den 1. april 2025 får chefportørerne, souscheferne, servicechefer og sektionsledere ved regionale sygehuse og institutioner forhøjet grundlønstillægget med 9.069 kroner. 

Det samlede pensionsbidrag stiger fra 14,7 procent til 15 procent. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev