Annonce

tanja

Tema: OK24

OK24: Det skal du vide om de nye forlig på sosu-området i kommunerne


FOA har indgået forlig med Kommunernes Landsforening om nye overenskomster for social- og sundhedspersonalet i kommunerne.

Annonce

Formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Tanja Nielsen, er tilfreds med de nye overenskomstaftaler. Rasmus Hargaard Breum

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Højere løn fra både organisationsmidler og trepartsmidler, en ny arbejdstidsaftale, et nyt lønforløb, et lavtlønsprojekt, der hæver voksenelever og ikke-uddannede og to nye områder, der er blevet overenskomstdækket.

Det er blandt nogle af de resultater, som FOA har forhandlet hjem for medlemmerne på social- og sundhedsområdet i landets kommuner.

Og det er en glad og træt sektorformand, der fremhæver især to ting ved årets overenskomstforhandlinger: 

”I og med at vi har treparten sammen med vores organisationsmidler, så har vi nogle faggrupper, der kommer til at stige i løn, så de virkelig kan mærke det,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.   

”Social- og sundhedsassistenterne og -hjælperne får også et nyt lønforløb med en lønstigning på syvende anciennitetsår, hvor de stiger fem løntrin sammenlignet med i dag, når det er fuldt indfaset i 2026. Det er en rigtig stor sejr. Startniveauet bliver noget højere, end det er i dag, og sluttrinnet bliver noget højere. Det er blandt andet nogle af de ændringer, der er værd at hæfte sig ved,” siger hun.

FOA har også forhandlet med Danske Regioner på vegne af de FOA-medlemmer, der arbejder på landets hospitaler. Fagbladet FOA bringer inden længe også en artikel med de resultater.

Herunder kan du se, hvad der er aftalt for medarbejdere på social- og sundhedsområdet i kommunerne.

Lønstigninger til alle

Den økonomiske ramme blev i alt 8,8 procent i de generelle forlig, hvoraf to procent blev afsat til organisationsforhandlinger. De 6,5 procent går til de generelle lønstigninger over de næste to år til alle kommunalt og regionalt ansatte.
 
Allerede 1. april 2024 stiger lønnen med fire procent.


Du kan læse mere om, hvad de generelle forlig indeholder i kommunerne og i regionerne.

Hvad der er kommet ud af 
organisationsforhandlingerne i social- og sundhedssektoren i FOA, kan du se herunder. 

Nyt lønforløb for social- og sundhedshjælpere og -assistenter

Både social- og sundhedshjælpere og -assistenter får nye lønforløb, hvor de udover lønstigninger får endnu et trin ind på det syvende anciennitetsår.

Se det nye lønforløb her:


wqdsa
Derudover får begge faggrupper et engangstillæg fra trepartsmidlerne den 1. juli i år på 2.018 kr. for social- og sundhedsassistenter og 1.887 kr. for social- og sundhedshjælpere.

Treparten giver store lønstigning

Udover de generelle lønstigninger og organisationsmidler får social- og sundhedshjælpere og -assistenter del i de trepartsmidler, der blev aftalt sidste år, og som nu bliver udmøntet med overenskomsten.
 
I alt er der afsat 1,1 milliarder kroner til løn. 

Derudover er der landet en ny aftale om arbejdstid på døgnområdet i kommunerne. Den forbedrer lønnen for 70 procent af social- og sundhedspersonalet.

FOA-formand Mona Striib kalder det "det største løft, vi har kunnet lave på særydelser nogensinde".

Du kan læse mere i denne artikel om, hvad du får ud af den nye døgnarbejdstidsaftale. 
 

Styrket fokus på social- og sundhedshjælpere

Social- og sundhedshjælperne spiller en vigtig rolle i ældreplejen, og der stilles større krav til deres faglighed.

Derfor er FOA og KL blevet enige om forskellige initiativer for øge social- og sundhedshjælpernes kompetencer, herunder et særlig tilskud i Den Kommunale Kompetencefond afsat til social- og sundhedshjælperne, større fokus på at informere social- og sundhedshjælpere om muligheden for kurser og øget opmærksomhed på hjælpernes faglighed. 

Lønstigninger til andre grupper

Voksenelever og ikke-uddannet personale hæves fra løntrin 11 til løntrin 13.
 
Praksisnær udviklingsstilling hæves fra løntrin 34 til løntrin 37. 
 
Derudover får en lang række faggrupper, herunder blandt andre hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og plejehjemsassistenter hævet grundlønstillægget med 6.400 kroner årligt.

Også elever under 25 år stiger i løn, assistentelever med 271 kroner om måneden. Hjælperelever med 227 kroner om måneden.

Spireordning gøres permanent

Spireordningen, hvor unge mennesker mellem 14 og 17 år kan ansættes i fritidsjob på landets plejehjem, gøres permanent.

Mere pension

Alle faggrupper på overenskomsten for social- og sundhedspersonale undtagen de 'lukkede grupper' – sygehjælpere og beskæftigelsesvejledere med flere –  stiger 1 procent i pension.

De lukkede grupper får i stedet midlerne som rene lønstigninger. Det gælder fra 1. april 2025.

Pensionskarensen i overenskomsten nedsættes fra fem til tre måneder.

Forbedringer for handicapledsagere og ledende værkstedspersonale

Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede forhøjes med 1 procent – fra 15 til 16 procent.

Honorering på lørdage mellem kl. 11 og kl. 24 fremrykkes til kl. 6 og 24.

Honorering på lørdage forhøjes med to procentpoint – fra 30 procent af timelønnen til 32 procent af timelønnen.

For det ledende værkstedspersonale bliver næsten alle midler lagt oveni den eksisterende fritvalgsordning.

Nye overenskomster

Fra 1. september 2024 har FOA med Kommunernes Landsforening tegnet en ny overenskomst for selvudpegede hjælpere (§94). Det er typisk familiemedlemmer til en syg borger, der ansættes til at pleje og passe. De får som udgangspunkt samme løn og pension som en ufaglært på social- og sundhedsoverenskomsten.

Og som man kender det fra det regionale område, har FOA tegnet overenskomst for peers – medarbejdere med brugererfaring. Den træder også i kraft 1. september 2024. 

Mulighed for højere arbejdstid

Som en forsøgsordning kan arbejdsgiveren og den enkelte ansatte aftale at øge arbejdstiden til maksimalt 42 timer ugentligt. Ordningen er frivillig, og man skal have været ansat tre måneder på fuldtid, før aftalen kan iværksættes.

Lønnen forhøjes forholdsmæssig på grundlag af det aftalte timetal, og der indbetales pensionsbidrag af den forhøjede løn.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev