Annonce

Momna

Tema: OK24

OK24: Historisk lønløft til dig, der arbejder på døgnområdet i kommunerne


Aldrig før har vi hevet så store enkeltstående stigninger på særydelser hjem til medlemmerne, siger FOA-formand Mona Striib om arbejdstidsaftalen på døgnområdet. Men også tiltag, der skal mindske forstyrrelserne i fritiden, er en kæmpe sejr.

Annonce

Ud over markant højere tillæg på aften-, nat- og lørdagsvagter, indeholder den nye aftale også projekter om bedre beskyttelse af fritiden og mere indflydelse på egen arbejdstid. Jørgen True

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

”Det er historiske set det største løft, vi har kunnet lave på særydelser nogensinde.”

FOAs forbundsformand Mona Striib holder sig ikke tilbage i sin vurdering om den arbejdstidsaftale, der netop er landet på døgnområdet, og som gælder social- og sundhedspersonale, pædagogisk personale på døgnområdet samt i køkken og rengøring på døgnområdet i landets kommuner.

Den aftale kan man ikke kalde andet end historisk. For aldrig er der blevet brugt så store midler til løn- og arbejdstidsforbedringer i et hug. Og det kommer FOAs medlemmer på døgnområdet i den grad til at mærke på deres lønseddel.

”Aftalen honorer virkelig det at arbejde på ubekvemme tidspunkter,” siger Mona Striib om de 650 millioner kroner til FOAs grupper, der arbejder på social- og sundhedsområdet og hus-ren-området, og 260 millioner kroner til det pædagogiske døgnområde, som aftalen sikrer og som bliver implementeret trinvist over to år, da dele af stigningerne kommer i 2025 og dele i 2026.

Læs også: OK24-forlig på det statslige område i hus: Wammens ramme kridter banen op for din løn

Forbedrer lønnen for 70 procent af kommunernes sosu-personale

Det vil sige, at der med aftalen er kommet 910 millioner kroner i forbedringer til dem, der arbejder på skæve tidspunkter i kommunerne. For eksempel social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter og ufaglærte på sosu-området, husassistenter, ikke faglærte og øvrige medarbejdere i køkken- og rengøring på døgnområdet, samt pædagogisk personale som omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagoger og pædagogiske assistenter på døgnområdet.

Mona Striib er særligt glad for, at det rammer en langt, langt større gruppe end den, der oprindeligt var lagt op til, da treparten blev aftalt.  For aftalen rammer bredt, faktisk så bredt, at 70 procent af social- og sundhedspersonalet i kommunerne får del i det. Og næsten en tredjedel af FOAs medlemmer generelt. Vel at mærke ud over de generelle lønstigninger på 6,5 procent, som alle FOAs medlemmer får.

”Der var oprindeligt lagt stor vægt på især de medarbejdere, der arbejder på sygehusene, men vi har fået en langt større gruppe med, så vi kan løfte bredere. Det er jeg meget tilfreds med,” siger hun.

På en hel livsindkomst

Midlerne stammer nemlig fra trepartsaftalen, der skal hæve de offentligt ansattes løn. For ikke nok med at de tillæg, altså særydelser, der kommer oveni lønnen, når du har en aftenvagt, nattevagt eller lørdagsvagt, får et løft, der aldrig er set større. For eksempel stiger aftentillægget for social- og sundhedspersonale med seks procentpoint, når det er fuldt udmøntet.

Også pensionen på de særydelser får et nøk opad.

Især for det pædagogiske døgnpersonale, der indtil nu har fået én procent i pension på særydelserne, får fra 1. januar 2025 9,34 procent.

”At få løftet pensionen af sine særydelser er en vigtig del af medlemmernes arbejdsmarkedspensionsopsparing. Og på en livsindkomst, har det en stor betydning, når mange af dine arbejdstimer ligger på skæve tidspunkter.”

Læs også: Så landede regeringens lønløfte: Her er aftalen, der giver milliarder til offentligt ansatte

Fritiden skal beskyttes
Men også det samarbejde med kommunerne, som handler om at mindske forstyrrelserne i fritiden, er en stor sejr i den nye døgnarbejdstidsaftale. Noget, der har været et tilbagevendende krav fra FOAs medlemmer på døgnområdet.

Det er blandt andet tiltaget, der skal få flere timelønsansatte til at blive faste vikarer på månedsløn med en delvist kendt tjenesteplan, som nu bliver gjort permanent. Lige som projektet, der skal klæde vagtplanlæggerne bedre på, så de får lavet vagtplaner, der rent faktisk holder.

Også understøttelsen af vejledningen for døgnarbejdstidsaftalerne, som FOA blandt andet lavede sammen med Kommunernes Landsforening, KL, fortsætter, så både vagtplanlæggere, tillidsrepræsentanter og personale på døgnområdet bliver klædt på i forhold til, de rettigheder, man som medarbejder har. For eksempel, hvordan man planlægger beskyttede fridage, eller hvis man bliver kaldt på job uden varsel.

Parterne er også enige om at styrke den lokale dialog for at skabe mulighed for, at medarbejderne får større indflydelse på egen arbejdstid. Det skal sikre en fornuftig balance mellem arbejds- og familieliv. Og det har kommunerne sendt et stærkt signal om, at de gerne vil samarbejde om.

”Jeg er meget glad for, at vi kunne gøre det her, samtidig med at vi kunne holde arbejdsgivernes krav om forringelser væk fra det rum,” siger Mona Striib og nævner blandt andet, at man i trepartsforhandlingerne fra arbejdsgiverside havde overvejet, at man som deltidsansat ikke skulle kunne få overarbejdstillæg.

Her kan du dykke ned i det, der er vigtigt for dig i forliget om vagt og arbejdstid på døgnområdet.

Stigninger i særydelser for dig på social- og sundhedsområdet

Tillæggene på aften, nat og lørdagsvagter bliver markant større.

Aftentillæg (17-23)

Nuværende sats: 30 procent af timelønnen

Stiger pr. 1. januar 2025 til: 35,12 procent af timelønnen

Stiger pr. 1. januar 2026 til: 36 procent.

Nattillæg (23-06)

Nuværende sats: 35 procent af timelønnen

Stiger pr. 1. januar 2025 til: 39,26 procent af timelønnen

Stiger pr. 1. januar 2026 til: 40 procent af timelønnen

Lørdagstillæg  

Nuværende sats: 30 procent af timelønnen

Stiger pr. 1. januar 2025 til: 31,71 procent af timelønnen

Stiger pr. 1. januar 2026 til: 32 procent af timelønnen

Stigninger i særydelser for dig, der er medarbejder i køkken og rengøring på døgnområdet (hus-ren)

Tillæggene på aften, nat og lørdagsvagter bliver markant større.

Aftentillæg (17-23)
Nuværende sats: 30 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 35,21 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2026 til: 36 procent.

Nattillæg (23-06)
Nuværende sats: 35 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 39,26 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2026 til: 40 procent af timelønnen

Lørdagstillæg
Nuværende sats: 30 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 31,71 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2026 til: 32 procent af timelønnen

Stigninger i særydelser for dig, der er socialpædagog på døgnområdet

Tillæggene på aften, nat og lørdagsvagter bliver markant større.

Aftentillæg (17-23)
Nuværende sats: 25 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 33 procent af timelønnen

Nattillæg (23-06)
Nuværende sats: 25,5 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 32,5 procent af timelønnen

Lørdagstillæg  
Nuværende sats: 20 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 22 procent af timelønnen

Stigninger i særydelser for dig, der er omsorgs- og pædagogmedhjælper på døgnområdet

Tillæggene på aften, nat og lørdagsvagter bliver markant større.

Aftentillæg (17-23)
Nuværende sats: 27,5 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 35,5 procent af timelønnen

Nattillæg (23-06)

Nuværende sats: 28 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 35 procent af timelønnen

Lørdagstillæg  

Nuværende sats: 23 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 25 procent af timelønnen

Stigninger i særydelser for dig, der er pædagogisk assistent på døgnområdet

Tillæggene på aften, nat og lørdagsvagter bliver markant større.

Aftentillæg (17-23)
Nuværende sats: 26 procent af timelønnen 
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 34 procent af timelønnen

Nattillæg (23-06)
Nuværende sats: 26,5 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 33,5 procent af timelønnen

Lørdagstillæg  
Nuværende sats: 21 procent af timelønnen
Stiger pr. 1. januar 2025 til: 23 procent af timelønnen

Pensionen på særydelser stiger

Hvis store dele af din løn ligger i særydelser – og det gør den ofte for medarbejdere på døgnområdet – er det også vigtigt, at pensionen på de særydelser følger med. De stiger nu pr. 1. januar 2025.

Det betyder, at du som månedslønnet og pensionsberettiget medarbejder på social- og sundhedsområdet for aften- og nattillæg får 7,82 procent i stedet for seks procent i pension på udbetalte særydelser, lige som pensionen på lørdagstillæggene, søn- og helligdagstillæggene stiger fra to til 7,23 procent pr. 1. januar 2025.

Pr. 1. januar 2026 får pensionen på aften- og nattillæg yderligere et nøk opad til 8,15 procent, lige som pensionen på lørdags- søn og helligdagstillægget stiger til 8,15 procent.

For dig på hus-ren-området på døgnområdet, det vil sige f.eks.  husassistenter, ikke faglærte og erhvervsuddannede gælder samme regler som på social- og sundhedsområdet, se ovenstående.

For dig på det pædagogiske døgnområde forhøjes pensionen på særydelser for månedslønnede og pensionsberettigede ansatte fra én procent til 9,34 pr. 1. januar 2025. Lige som pensionen på lørdagstillæg, og søn- og helligdagstillægget stiger fra en procent til 9,34.

Lørdagstillægget rykkes frem

For social- og sundhedsmedarbejdere, samt medarbejdere på hus-ren-området gælder lørdagstillægget mellem klokken otte og 24. Men pr. 1. januar 2026 rykkes det frem, så tillægget allerede kommer oveni lønnen fra klokken 06 om morgenen.

For socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere og for pædagogiske assistenter rykkes lørdagstillægget også to timer frem, så det i stedet for at gælde mellem otte og 24 allerede gælder fra klokken seks om morgenen. For de tre pædagogiske faggrupper træder det i kraft fra 2025.

Fra timelønsansat til fast vikar på månedsløn

Faste vikarer har en positiv effekt på arbejdsmiljø og på kontinuitet på arbejdspladsen, da de faste vikarer kender borgere og kolleger og omvendt. Sidste gang der var overenskomstforhandling, blev der iværksat en forsøgsordning, der skulle konvertere timelønsansættelser på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske døgnområde i kommunerne til faste vikarer på månedsløn. Den ordning bliver nu gjort permanent.

Forøgelse af vagtlængde

Fremadrettet kan den daglige arbejdstid planlægges med op til 12 timer. Det er en del af trepartsforliget, lige som de ændrede regler for FEA-vagter for deltidsansatte.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev