Annonce

Søren Møllnitz har taget en ny uddannelse i at lede sine medarbejders psykiske arbejdsmiljø.

Søren gør noget ved arbejdsmiljøet: ”Det er vigtigt, at man ikke bare trykker folk på maven og siger ’yd, yd, yd’”


En ny uddannelse for kommunale og regionale ledere skal være med til at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø. Søren Møllnitz har gennemført den.

Annonce

Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø har givet Søren Møllnitz redskaber, som han kan tage med direkte fra skolebænken og ind i konkrete situationer på sin arbejdsdag. Privat

Af Pernille Magaard Bøgh
journalist

Annonce

Et godt psykisk arbejdsmiljø er grundelementet for at fastholde og udvikle medarbejdere.

Det ved Søren Møllnitz, der i efteråret har taget en ny uddannelse i at lede sine medarbejders psykiske arbejdsmiljø.

”Det er det afgørende træk. Noget, vi hele tiden har fokus på,” understreger Søren Møllnitz, der arbejder som teknisk servicechef i Brøndby Kommune.

Han har mange års erfaring, helt præcist 26 år som leder. Men da han blev præsenteret for den nye lederuddannelse ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø,’ så han sit snit til at blive klædt bedre på til, hvordan man imødekommer udfordringer og arbejdspres hos sine ansatte.

”En af de udfordringer, man hele tiden støder ind i som leder, er bevægelsen i mennesker, der kan føle sig belastet af arbejde, de mange nye skift og elementer. Alt det påvirker, hvordan arbejdslivet er. Og derfor ville jeg gerne blive klogere på, hvordan man tackler det, især på den lange bane.”

’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’ er særligt målrettet kommunale og regionale ledere med personaleansvar og er skabt i et samarbejde mellem KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. Her blandt andet ’lederens rolle i styrkelsen af psykisk arbejdsmiljø,’ ’lederens rolle i at styrke trivsel og forebygge og håndtere udfordringer’ og ’ledelse af kultur for psykisk arbejdsmiljø’ på skemaet.

Vær fysisk til stede

Og de fag har givet Søren Møllnitz redskaber, som han kan tage med direkte fra skolebænken og ind i konkrete situationer på sin arbejdsdag, blandt andet en såkaldt stresstrappe.

”Jeg har tidligere haft medarbejdere, der er gået ned med stress. Stresstrappen er et redskab, hvor man kan se, hvornår man går fra et felt til et andet, altså hvornår bliver situationen kritisk – og hvad er tingenes tilstand? Det er en måde at være på forkant på,” fortæller han.

Derudover har han fået øjnene op for ’nærværende ledelse’ gennem fysisk tilstedeværelse på de enkelte lokationer.

”Jeg har ikke nået at etablere det endnu, men har planer om at flytte mig helt fysisk rundt og være fysisk tættere på mine medarbejdere. På den måde får jeg hverdagsdialogen, 1-1-dialoger og kan bedre være med til at finde løsninger på det pres og udfordringer, de møder.”

Og ikke mindst vigtigheden i at sikre dialogen med medarbejderne.

”Jeg har nu en øget opmærksomhed på at få åbnet op for medarbejderne ved i højere grad at spørge ind til, hvordan det går. Og det har jeg fået nogle redskaber til,” siger Søren Møllnitz.

Tiltagene er kommet for at blive, fastslår han, da et sundt psykisk arbejdsmiljø samlet set bidrager til en positiv og bæredygtig arbejdsplads, der gavner både medarbejdere, ledere og organisationen som helhed.

”Det er vigtigt, at et arbejde ikke blot er et sted, hvor man trykker folk på maven og siger ’yd, yd, yd’. De ansatte skal have arbejdsglæde, for hvis man trives, så reduceres både sygefraværet, og teamarbejdet styrkes.”

Om ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’

- KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har på baggrund af OK21 udviklet uddannelsen til kommunale og regionale ledere med personaleansvar.
- Uddannelsen er skabt i samarbejde med LEAD og arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen.
Uddannelsen bygger på forskning og tager udgangspunkt i velkendte problemstillinger tæt på hverdagen.
Der er tre undervisningsdage, og mellem undervisningen er der tre halve netværksdage, hvor man kan udveksle erfaringer og sparre om konkrete udfordringer med de andre deltagere.
- Netværksdagene er faciliteret af en underviser, og de vil veksle mellem at være virtuelle og med fysisk fremmøde. Man vil undervejs få hjemmeopgaver med udgangspunkt i værktøjer og metoder, som kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
+

Lederen bliver klædt på

Fagpolitisk ordfører for lederne og FOAs Lederforening, Joan Lindskov, kalder uddannelsen ”rigtig vigtig”. Både fordi den gør en forskel for lederens og medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, men allervigtigst fordi den har fokus på forebyggelse:

”Uddannelsen tager fat på det, der er svært at få sat ord på, nemlig det psykiske arbejdsmiljø. Den klæder lederen på til, hvordan man bliver i stand til at italesætte udfordringer og får talt om det, der kan være svært.”

Joan Lindskov kalder uddannelsens metode for ”low transfer,” fordi man får helt konkrete værktøjer i hånden, man kan bruge i dialogen med medarbejdere. F.eks. hvordan man som leder kommer i øjenhøjde med medarbejdere. Og håbet er, at medarbejderne kan mærke en forskel før og efter, lederen har taget uddannelsen, fortæller hun.

”Forhåbentlig vil man kunne mærke en leder, som har sprog og redskaber til at få italesat de udfordringer, der måtte være, så medarbejderne ikke får lov til at have det dårligt. Det er måden at sikre en god arbejdsplads på,” siger Joan Lindskov.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev