Annonce

Ledelsen i Børnehuset Skovbrynet har behandlet sine medarbejdere så dårligt, at det har fået flere medarbejdere til at skynde sig væk. Det fortæller flere tidligere medarbejdere til Fagbladet FOA.

Efter påbud til udskældt børnehus: Nyborg Kommune har kendt til problemer i ni år


Problemer med arbejdsmiljø, der risikerer at gøre medarbejdere syge, har været et problem siden Skovbrynets Børnehus’ opstart i 2013. Nyborg Kommune var blevet advaret om forholdene fra begyndelsen, lyder det fra tidligere medarbejdere.

Annonce

Ledelsen i Børnehuset Skovbrynet risikerer at behandle sine medarbejdere så dårligt, at de bliver syge og flygter fra stedet. Et påbud fra Arbejdstilsynet bekræfter de oplevelser, som flere medarbejdere fortæller om til Fagbladet FOA. De sidder alle tre i dag med en undren over kommunens manglende handlinger. Illustration: Lauge Eilsøe Madsen

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Nyborg Kommune har løbende fået henvendelser om udfordringerne i Skovbrynets Børnehus.

Sådan lyder det fra en række tidligere medarbejdere og fra FOA-afdelingen PMF Fyn i kølvandet på kritikken af det private børnehus, der netop har fået et påbud fra Arbejdstilsynet for ikke at kunne sikre ansattes sundhed og sikkerhed i arbejdet.

”Der har løbende været sager om sygemeldinger og stress på baggrund af et problematisk arbejdsmiljø,” siger faglig sekretær Anette Friis Christensen i PMF Fyn, der har haft omkring fem sager med medarbejdere i børnehuset igennem de seneste otte år.

Læs også: Sexchikane-sag slår fast: Ansvaret for handicaphjælperes arbejdsmiljø ligger ét sted

”De har især handlet om den dialog, der var med ledelsen. Altså at man pludselig kunne få voksenskældud, tonen, der blev talt med og uforudsigelighed i arbejdet. Mødetider og arbejdsopgaver kunne skifte meget hurtigt,” siger hun.

Nogle af sagerne har været længerevarende med lange sygdomsforløb. Og derfor har PMF Fyn da også henvendt sig til kommunen flere gange.

”Vi har rettet mundtlig henvendelse til Nyborg Kommune flere gange, da vi har ment, at sagerne har peget på et stærkt belastet arbejdsmiljø. Vi har også kunnet følge, de handlinger, det har ført til, blandt andet i form af besøg fra Arbejdstilsynet. Det har ført til bedring af forholdene – men desværre kun midlertidigt, har det vist sig. Så det er ikke ukendt for kommunen.”

Læs også: Mobning, bortvisning, overfald: Arbejdsgivere dømt for ikke at sikre det psykiske arbejdsmiljø

Voksenskældud og dårlig samvittighed
Det bakker flere tidligere medarbejdere, som Fagbladet FOA har talt med op om, hvoraf nogle har rettet henvendelse til kommunen ovenpå deres ansættelser, som de alle samstemmende beskriver som ”én til én med de beskrivelser, der står i Arbejdstilsynets påbud” og den efterfølgende dækning, som TV 2 Fyn har lavet.

Lige som pædagogernes fagforbund BUPL kan genkende den måde, arbejdsforholdene er blevet beskrevet på. Her har man også haft en række medlemshenvendelser, men som Pernille Isaksen, næstformand i BUPL Fyn, siger, så er det vanskeligt at have tæt kontakt med private dagtilbud, der hverken har overenskomst eller tillidsrepræsentanter.

”Vi har haft henvendelser fra medlemmer, så den måde, det kører på i Skovbrynet, er på ingen måde ny,” siger Pernille Isaksen.

I påbuddet bliver det beskrevet, at lederen i børnehuset i nogle situationer kan have en adfærd og kommunikationsform, som ansatte oplever som krænkende, skaber utryghed, kan være nedværdigende eller overfusende. Nogle gange dagligt, nogle gange ugentligt. For eksempel at der er en hård tone, og at medarbejderne føler, de bliver skældt ud foran kollegaer og børn, der efterfølgende spørger, om de ansatte er ok, hvilket igen giver de ansatte dårlig samvittighed over for de børn, de tager vare på.

Læs også: Historisk dom: Heidi vinder sag om mobning på job – udsigt til millionerstatning

Begrænsede handlemuligheder
I Nyborg Kommune mener man dog, at man har handlet, som man skal.

”Ja, det synes jeg. Indtil nu, har vi håndteret sagen, som vi skal,” siger børne- og skolechef i Nyborg Kommune Lars Kofoed, der erkender, at man har fået henvendelser, men at de har været få, og nogle af dem har formentlig været mundtlige, så de er ikke registrerede. Andre har været anonyme og uden afsender, som har gjort det svært at handle på. Der er således kun få henvendelser, som kommunen har registreret fra både forældre i Skovbrynets Børnehus og fra tidligere medarbejdere.

Kommunen har ikke indsigt i Arbejdstilsynets påbud, da der er tale om et privat børnehus, og de årlige anmeldte eller uanmeldte pædagogiske tilsynsbesøg har ikke givet anledning til bekymring, understreger han.

”Vi skal udvide vores tilsyn, hvis der er forhold, vi finder bekymrende. Det har vi hidtil ikke haft anledning til. Vi har været i god dialog med Skovbrynet på de henvendelser, vi har fået igennem tiden, lige som vi er i god dialog med alle vores tilbud, om de er kommunale, selvejende eller private,” siger Lars Kofoed.

Møde ovenpå uro

- Men hvornår vil I gribe ind?

”Det ville vi gøre i en situation, hvor vi tænker, at der er bekymring for det pædagogiske miljø, altså med omsorg og trivsel for børn. Det er der, vi har vores interesse og det, vi fører vores tilsyn på. Det er i hverdagen for børnene.”

Arbejdsmiljøet i et privat dagtilbud er først noget, man som kommune ville gå ind i, hvis det går ud over børnene, netop fordi kommunen i det her tilfælde ikke har arbejdsgiveransvaret og derfor hverken bliver orienteret eller får påbud fra Arbejdstilsynet tilsendt, præciserer Lars Kofoed.

”Her skal vi vurdere, om arbejdsmiljøet går ud over børnene. Vi har et langt mindre handlerum, når det gælder et privat tilbud, end når det gælder selvejende eller kommunale institutioner,” siger han.

Ovenpå den seneste tids uro, har man fra kommunens side iværksat et møde med Skovbrynets leder og bestyrelsesformanden i næste uge.

”Når der har været så meget uro, som der har været i den seneste tid, har vi vurderet, at det er på tide at sætte os ned med ledelsen og tager en snak om, hvad der er op og ned i denne sag.”

Læs også: Suzanne fik PTSD: Jeg er blevet slået, sparket og forsøgt stranguleret

Kan være svært at se
At de pædagogiske tilsyn er vanskelige at reagere på, bakker docent Unni Lind ved Københavns Professionshøjskole, der har forsket i tilsyn, op om.

”For både private, selvejende og kommunale tilbud gælder det, at de skal overholde serviceloven. Det pædagogiske tilsyn går altså på, om børnene er i trivsel og udvikling, det har fokus på samspillet med børnene,” siger hun og understreger, at det ikke kigger på de pædagogiske medarbejderes samspil med hinanden, også selv om hun netop mener, at et dårligt arbejdsmiljø for de pædagogiske medarbejdere ikke kan undgå at gå ud over børnene.

”Men lige præcis det, kan være rigtig svært at se på et tilsynsbesøg. Selv om tilsynskonsulenterne er dygtige og har stort indblik, så peger interviewede leder på, at det kan være en dårlig dag eller en heldig dag, som bliver toneangivende for tilsynsrapporten.”

Og fordi det er et privat børnehus, kan kommunen ikke reagere på hverken påbud fra Arbejdstilsynet eller APV’er.

”Så er det forældrene, der skal stemme med fødderne.”

Skærmede børnene

Og lige præcis det, håber tre tidligere medarbejdere, at der kommer til at ske nu. Blandt andet pædagog Annette Jørgensen, der var ansat i børnehuset fra 2017 til 2019.

”Jeg håber bare, at det kan få en ende, men det kræver jo, at forældrene melder deres børn ud af det eksperiment. Og at de ansatte kommer væk derfra. Tilsynet i Skovbrynet vil aldrig bone ud, for der er styr på læringsmiljøet og pædagogikken, når tilsynet kommer,” siger Annette Jørgensen, der selv besluttede at stoppe fra den ene dag til den anden. I dag er hun godt videre i en anden institution i Nyborg.

”Det er et kæmpe arbejde at komme fagligt 
ovenpå igen, fordi man har givet sin stiltiende accept af, at det, der foregår derude, er ok. Der er mange dygtige mennesker, der er blevet nedbrudt i Skovbrynet,” siger hun og peger på, at hun selv var en del af det, hun kalder A-holdet. Det var den del af medarbejdergruppen, der havde privilegier og blev behandlet nogenlunde.

”Men jeg kiggede jo på kollegerne på B-holdet, og det gik langt over grænsen. Det,
der står i artiklerne fra TV 2 Fyn er spot on. Det var en konstant nedgørelse foran kolleger, forældre, eksterne samarbejdspartnere og børn. Jeg har ikke været til et personalemøde, hvor folk ikke er brudt grædende sammen.”

Hvordan hun kunne arbejde der så længe, som hun gjorde, er et mysterium for hende selv, understreger hun.

”Hun (lederen, red.) får en til at føle sig dårlig og inkompetent. Som om man selv tager fejl og er uduelig. Det er vanvittigt. De fleste af os arbejder rundt omkring i Nyborgs institutioner, så helt uduelige kan vi jo ikke være,” siger Annette Jørgensen, der har overværet alt for mange situationer, der også gik ud over børnene.

”Vi brændte for det og gjorde alt for at skærme børnene fra lederen, som kunne være meget hårdhændet. Hun kunne for eksempel tage et barn hårdt op af barnevognen, samt bruge en grov tone. Så vi gjorde alt for, at hun ikke skulle have meget med børnene at gøre. Men nogle gange kunne vi jo ikke undgå det. Og der var ingen, der turde sige hende imod.”

Selv har Annette Jørgensen brugt tid på at tilgive sig selv.

”Det er virkelig dejligt at være kommet ud af det og være landet et rigtig godt sted i Nyborg kommune. Men der er en ting, der stadig sidder dybt i mig, og det er, at jeg ofte lader være med at drikke særligt meget i løbet af en dag, fordi man ofte ikke havde tid til at gå på toilettet. Det er virkelig vildt, det stadig sidder i mig,” siger hun.

Duft af nybagte boller

En anden pædagog, der gerne vil være anonym, men hvis identitet Fagbladet FOA kender til, er forundret over, at institutionen stadig eksisterer. For problemerne var der allerede, da hun var med til at starte Skovbrynets Børnehus i 2013.

”Det kommer bag på mig. Jeg forstår ikke, at forældrene stadig har deres børn der,” siger pædagogen, der efter 11 måneder i børnehuset henvendte sig skriftligt til Nyborg Kommune sammen med to kolleger, der stoppede sammen med hende, hvorefter de tre blev inviteret op på kommunen til et møde.

Fagbladet FOA har set den skriftlige henvendelse, der er fra 2014.

”Men derefter skete der ingenting. Det var en underlig afslutning for os,” siger hun, der selv døjede med stresssymptomer og et øget alarmberedskab ovenpå de 11 måneder i børnehuset, som var præget af utryghed og uforudsigelighed. På den måde genkender hun alt, der står i TV 2 Fyns dækning af børnehuset.

”Man vidste aldrig, hvad man mødte ind til, og man kunne blive kaldt ind til samtaler med få minutters varsel, fordi man brugte for mange gummihandsker. Det kunne være alt, vi kunne ikke vide det,” siger pædagogen, der brugte sin energi på at beskytte børnene.

”Børnene er det vigtigste, og dem prøvede vi at skærme og passe på.”

Og alt så da også godt ud udefra, mener pædagogen, der husker, at der skulle dufte af nybagte boller, når der var tilsyn.

”Det var nøje planlagt. De børn, der kunne finde på at græde, blev sendt på tur eller i skoven med en pædagog. Den ene gang blev der bestilt rengøring inden.”

Sidder stadig i hende

Og det var ofte pædagog Signe Thyregod, der arbejdede i Skovbrynets Børnehus fra 2017 til 2019, der blev sendt ud af huset. Også hun endte med en sygemelding, inden hun gik på restbarsel, hvorefter hun fik nyt job kort efter, at hun var tilbage.

”Det er godt, at det, der foregår derude, endelig er kommet frem,” siger Signe Thyregod, der selv mener, at hun var på B-holdet. Altså en af de medarbejdere, det oftest gik ud over.

”Jeg var en af dem, der blev udstillet foran kollegerne og børnene. Så da jeg var kommet væk, så ville jeg ikke længere koncentrere mig om det,” siger Signe Thyregod, der nævnte den måde, det kørte på i Børnehuset, over for en medarbejder i kommunen, men lukkede sagen for sig selv efter det.

”Jeg kan sagtens mærke, at det sidder i mig den dag i dag, når jeg for eksempel skal have møde med min leder. De møgfald, jeg fik, når jeg med kort varsel blev kaldt ind, sidder dybt i mig. Jeg er forundret over, at der ikke kan blive gjort mere. At kommunen ikke kan gribe ind og tage vare på sine borgere, fordi hun ejer institutionen.”

Vil ikke udtale sig

Fagbladet FOA har forsøgt at få en kommentar fra leder Ulla Nielsen i Skovbrynets Børnehus på de anklager, der er kommet frem. Hun vil ikke selv udtale sig, men henviser til formand i Skovbrynets bestyrelse, Jess Aagaard. Han er fortrøstningsfuld i forhold til at få løst børnehusets udfordringer.

”Vi har nedsat et AMO (arbejdsmiljøorganisation, red.), vi er ved at lave klare retningslinjer for, hvordan man behandler det, når nogen oplever en krænkelse, så der er klare retningslinjer for håndteringen. Det var de to ting, påbuddet indeholder, og det har vi sat i gang.”

Derudover har de fremskyndet at lave en APV med særlig fokus på tone og dialog, og de har antaget en ekstern konsulent til at hjælpe med processen.

Jess Aagaard har stor tillid til, at børnehusets ledelse formår at løse problemerne.

”Jeg er fortrøstningsfuld og har stor tillid til, at de udfordringer, der er, dem løser ledelsen i samarbejde med personalet.”

Jess Aagaard har ingen kommentarer til anklagerne, der vedrører Ulla Nielsens ledelse.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet skal være efterkommet 1. juni 2024.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev