Annonce

"Det er en historisk finanslov. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at så mange partier har været med," lyder det fra  Nicolai Wammen, Socialdemokratiet. (foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Finansloven er landet: Det betyder den for velfærden


Finanslovsforliget for 2024 er på plads med fokus på ældre, sundhed og PPR. Men den tager ikke fat i at kommuners og regioners pressede økonomi, lyder dommen fra FOAs forbundsformand. 

Annonce

11 ud af 12 folketingspartier står bag finanslovsforliget for 2024. Kun Enhedslisten har meldt sig ud af aftalen. På den måde var den historisk, udtalte finansminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, mens dommen fra analytikere har lydt, at den er neutral og akkurat 'holder hånden under dansk økonomi'.   Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Faste teams i ældreplejen, demensalliancen og regionernes akutberedskaber.

Det er nogle af de områder, der med det finanslovsforlig for 2024, 11 ud af 12 folketingspartier netop har indgået, får flere penge i det nye år. Det er altså en meget bred aftale, hvor kun Enhedslisten står uden for.

”Men det vigtigste er ikke, hvem der er med i finansloven, men hvad den betyder for danskerne,” sagde den socialdemokratiske finansminister Nicolai Wammen og understregede, at finanslovsaftalen betyder øgede midler til både psykiatrien, ældreplejen og sundhedsområdet.

Læs også: Historisk stram: Det skal du vide om årets finanslovsudspil

Genopretning her og nu

Og det er godt at se, at man prioriterer de områder ud over de midler, der allerede blev præsenteret i regeringens finanslovsudspil, mener FOAs formand Mona Striib.

”Når det er sagt er det skuffende, at regeringen og forligspartierne ikke for alvor tager fat i de problemer der plager vores fælles velfærd helt akut”, siger Mona Striib og referer til kommuners og regioners meget pressede økonomi. I både kommuner og regioner har man præsenteret drastiske spareforslag ovenpå flere år med stigende priser og dramatiske udgifter i kommunerne til det specialiserede socialområde.

Læs også: Beskidte beslutninger på vej: Hver tredje kommune vil skære i rengøringen hos ældre

”Det er godt med penge til fremtiden, men der er desværre brug for genopretning her og nu,” mener Mona Striib.

Fagbladet FOA har her lavet et overblik over de centrale punkter, der gælder omsorg, ældre, sundhed, samt børn og unge. 

Du kan læse hele aftalen ved at gå ind på finansministeriets hjemmeside

Pulje til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbuds- og folkeskoleområdet bliver styrket med en pulje til flere medarbejdere i PPR, hvor der afsættes 50 millioner kroner i 2024 og 80 millioner kroner årligt fra 2025-27.

Det skal understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen skriver man. Det bliver de cirka 10 procent af kommunerne med det største behov for flere hænder.

Værdig ældrepleje med faste teams og velfærdsteknologi

Aftalen betyder også, at der bliver givet en ramme til ’Værdig ældrepleje’, Rammen skal gå til initiativer og tiltag, som skal understøtte netop det. For eksempel kan midlerne gå til udbredelse af faste teams og velfærdsteknologi i ældreplejen.

Her afsættes der 50 millioner kroner i 2024, 70 millioner kroner i 2025, 75 millioner kroner i 2026 og 100 millioner kroner i 2027 til en ramme til værdig ældrepleje.

Pulje til udsatte ældre

Der er afsat en reserve til at styrke indsatsen for udsatte ældre på 100 millioner kroner om året fra 2024 til 2027.

Akutberedskab

Regionernes akutberedskaber skal styrkes med blandt andet flere akutlægebiler og andre præhospitale tiltag. Derfor er der blevet afsat ekstra midler, der udvider den pulje, der allerede er afsat, så akutberedskabet bliver styrket og fastholdt i de områder af landet, hvor behovet er størst.

Konkret betyder det 50 millioner kroner ekstra i 2024, og 70 millioner årligt fra 2025 og frem.

Demensalliancen

Demensalliancens arbejde med at indsamle og formidle viden om demens i samfundet, samt at understøtte et demensvenligt samfundet bliver understøttet med 4 millioner kroner fra 2024 til 2027.

Center for Hjerneskade

Der afsættes 10 millioner kroner årligt fra 2024 til 2027 til Center for Hjerneskade, der skal sikre borgere med hjerneskade, som en udvidelse af den nuværende økonomiske ramme.

Patientrådgivning

Der bliver oprettet en privat patientrådgivning, der skal styrke patienters adgang til patientrådgivning, for eksempel patientrettigheder, som supplement til de eksisterende patientkontorer.  Til det formål afsættes der 10 millioner kroner i 2024 og 20 millioner årligt fra 2025-27.

Besparelser på fysiske undervisningsmidler sløjfes

Der skulle have været besparelser på fysiske undervisningsmidler i grundskolen, eksempelvis skolebøger. Men den besparelse er nu sløjfet, så der i stedet afsættes 41,8 millioner kroner i 2024.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev