Annonce

Tema: Farvelfærd

Medarbejdernes nødråb: ’Situationen i kommunerne er desperat’


Et nødråb fra hovedudvalgene i mindst 70 kommuner fortæller om en desperat situation i Velfærdsdanmark. ”Tidligere skar man i forebyggelsen, nu er det kernevelfærden, der ryger,” siger en af initiativtagerne bag brevet til alle Folketingets politikere.

Annonce

Tre ud af fire kommuner kommer til at lægge et sparebudget til næste år. Derfor har hovedudvalgene i mindst 70 kommuner skrevet et nødråb til Folketingets politikere. For de kan ikke forsvare, at der bliver skåret mere i velfærden, end man allerede har gjort. Jørgen True/arkiv

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Nu er det nok. Kommunernes økonomi er så stram, at det ikke længere er muligt at løfte velfærdsopgaverne.

Sådan lyder det i et brev til Folketingets politikere fra Hoved-Med i 67 kommuner – det vil sige medarbejderne i kommunernes hovedudvalg – mens kommunalbestyrelserne i hele landet er ved at lægge sidste hånd på næste års budgetter.

”Det har været for meget i lang tid, men nu er det for meget for meget, og vi er nødt til at råbe op,” skriver medarbejderne, der samlet set repræsenterer flere end 200.000 medarbejdere i kommunerne i deres brev, og konkluderer:

”Vi frygter, at de pressede arbejdsvilkår skal gå endnu mere ud over den velfærd, vi er sat i verden for at levere. Det ender med at gå ud over børnene, de syge, de plejekrævende, de ældre – alle dem, der har berøring med vores velfærdsydelser. Det er ikke i orden.”

Læs også: Slagelses krisebudget vedtaget: ”Folk er begyndt at søge væk nu”

Først forebyggelse – nu kernevelfærd

”Der er noget på alle områder i alle kommuner,” siger Therese Holgersen, der er social- og sundhedsassistent, tillidsrepræsentant og medlem i Greve Kommunes Hoved-Med, og nævner nogle af de mange spareforslag, der lige nu figurerer i kommunernes sparekataloger.

For eksempel at det et sted er en forudsætning for rengøringen i hjemmeplejen, at de ældre selv har købt en robotstøvsuger. Andre steder vil man skære i dagtilbuddenes åbningstider. Skoler skal i en periode ikke benytte sig af vikarer – i stedet skal én lærer i stedet undervise to klasser samtidig.

”Så er det ældreområdet, så er det børneområdet, så er det det specialiserede socialområde. Det er ikke nyt. Men essensen lige nu er, at man har udhulet økonomien i kommunerne igennem en årrække. Først har man sparet på forebyggelsen, men nu skærer man i kernevelfærden,” siger hun og nævner åbningstider og egenbetaling for borgere.

Læs også: Vildt spareforslag: Er 30 procent uddannede i daginstitutionerne nok?

Velfærd underfinansieret med 22,5 milliarder

Hun bliver bakket op af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at velfærden bare siden 2015 har fået 22,5 milliarder for lidt set i forhold til demografien, det vil sige i forhold til, hvor mange flere ældre og børn der er kommet. Velfærdsniveauet er altså faldet dramatisk, og antallet af medarbejdere pr. kernebruger er faldet.

”Det er ved at være en desperat situation, og det er ikke i orden,” siger Therese Holgersen og understreger, at man i Greve allerede har haft en sparerunde tilbage i februar, hvor man måtte spare 20 millioner. Nu skal man så til det igen.

”Og vi er ikke alene. Sådan er det mange steder.”

Læs også: Tjek din kommune: Så meget er overarbejde steget i ældreplejen

Tre ud af fire kommuner

Ifølge mediet tjekdet.dk står tre ud af fire kommuner til at skulle spare næste år.

De 650 millioner kroner ekstra, regeringen for nylig gav kommunerne, gør, at besparelserne i kommunernes budgetter for næste år ligger på omtrent samme niveau som sidste år, vurderer Arne Ullum, chefredaktør i NB Økonomi, der monitorerer kommunernes økonomi.

”Men fordi der er blevet sparet år efter år, så bliver det sværere, simpelthen fordi de besparelser, du ikke ville gennemføre sidste år, bliver de første, du skal gennemføre i år,” siger Arne Ullum, der sammenligner det med vores egen privatøkonomi, hvor du i en periode kan beslutte dig for ikke at købe tøj.

”Men på et tidspunkt skal du købe tøj. Det er samme situation, kommunerne er i nu, hvor de i mange år ikke har hævet servicerammen i takt med udgiftspresset. Det sker altså en langsom nedslidning.”

Læs hele brevet her:

Nødråb fra de kommunalt ansatte i Danmark

Til alle politikere i Folketinget

Kære politikere

Det går hamrende godt i Danmark. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav og statskassen bugner. Så meget desto mere undrer det os – et flertal af alle medarbejdere på tværs af det kommunale landskab i Danmark, at kommunernes økonomi skal være så stram, at det slet og ret ikke er muligt at løfte de velfærdsopgaver, der – paradoksalt nok – er opstået som følge af, at kommunerne i årevis har været underlagt besparelser.

Vi ser nu, hvordan udgifterne til det specialiserede socialområder er eksploderet. Hvorfor mon? Kunne det hænge sammen med, at skiftende regeringer har tvunget kommunerne til at presse citronen til det ukendelige år efter år? Vi rider, som I sadler, men nu må I sadle om!

Det har været for meget i lang tid, men nu er det for meget for meget, og vi er nødt til at råbe op. På tværs af de kommunale faggrupper har vi en fælles bekymring; vi frygter for vores kollegers ve og vel, og vi frygter, at de pressede arbejdsvilkår skal gå endnu mere ud over den velfærd, vi er sat i verden for at levere. Det ender med at gå ud over børnene, de syge, de plejekrævende, de ældre – alle dem, der har berøring med vores velfærdsydelser. Det er ikke i orden.

Der er sjældent grænser for, hvor flotte ord der kan sendes ud fra Christiansborg. Men jeres manglende handling er vores virkelighed. Det er os, der må gå på kompromis med vores faglighed, og det er os, der må gå hjem fra arbejde med ondt i maven, fordi vilkårene for at levere vores bedste ikke har været til stede.

Vi tror sådan set, at I er helt klar over, hvor presset velfærden er. Vi håber, at I også er klar over, at ansvaret for det hviler på jeres skuldre. Men hvis vi også skal have et velfærdssamfund i morgen, er I nødt til at tage ansvar i dag.

Vi – medarbejderne – ER velfærden, men hvis vi bukker under for arbejdspresset og de manglende ressourcer, er det slut med det, der har gjort Danmark til noget, vi kan være stolte af: Et ægte velfærdssamfund.

På vegne af medarbejderne i HovedMed i blandt andet:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Brønderslev, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Hørsholm, Ikast-Brande, Ishøj, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, København BUF, København KFF, København SOF, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Middelfart, Norddjurs, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Solrød, Sorø, Stevns, Svendborg, Sønderborg, Tårnby, Vallensbæk, Varde, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg
+

Tynde skiver bliver til tykke skiver

For der er færre penge til rådighed på det enkelte plejehjem, dagtilbud og skole, lyder hans vurdering. Og fordi man allerede har skåret der, hvor det var nemmest, må man skære mere ind nu.

”Man kan simpelthen ikke lave så store effektiviseringer, så det opvejer for opdriften i udgifterne. En del kommuner er gået i gang med større reformer og prioriteringer, for eksempel at man ikke har et plejecenter i enhver mellemstor by. Det, tror jeg, er bedre, end at skære tynde skiver af velfærden hele tiden. For de ender med at blive til tykke skiver.”

Fagbladet FOA laver her nogle nedslag over nogle af de mest bemærkelsesværdige spareforslag, kommunerne lige nu behandler i deres kataloger.

Alle budgetforlig skal være indgået inden den 15. oktober.

Udfasning af dagplejen i Køge Kommune

Lige nu er der 45 kommunale dagplejere og 145 børn i den kommunale dagpleje i Køge Kommune. Men i sparekataloget for 2024-27 foreslås den udfaset i en periode på fire år – noget, der vil give kommunen en besparelse på godt 2,5 millioner kroner fra 2027. Dagplejerne har sat en underskriftsindsamling i gang mod nedlæggelsen, der indtil videre har fået 1.000 underskrifter.

”Det gør mig sur og ked af det, at man som forælder får frataget det frie valg. Vi kender barnet bedst og ved, hvad de har brug for,” siger forælder Caroline Andersen til Kosmopol. Hun har selv skrevet et brev til politikerne om dagplejens betydning for hendes familie.

Yderligere forslag går ud på: Reduceret åbningstid i dagtilbud, reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet, fjernelse af gæstedagpleje, reduktion i SFO-åbningstid, hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere, mindre rengøring på ældreområdet, reduceret klippekort i hjemmeplejen, afskaffelse af klippekort på plejecentre og reduktion af hygiejneindsats.

Budgettet andenbehandles og dermed vedtages 10. oktober.

Vikartimer på skoler i Rødovre sløjfes

I hele Rødovre Kommune, hvor man står over for at skulle spare 172 millioner kroner næste år, er der resten af året ansættelsesstop, stop for brug af vikarer og generel økonomisk tilbageholdenhed. Forældrene til folkeskolebørn har fået et brev om kommunens vanskelige økonomisk situation, og at der resten af året er ansættelsesstop, vikarstop og stop for ture ud af huset.

På Hendriksholm Skole har lederen, ifølge Politiken, skrevet til forældrene, at det vil betyde, at der vil ’være situationer, hvor en lærer skal holde tilsyn med en naboklasse, der arbejder selv’. I ydertimerne kan de ældste elever blive sendt hjem med en opgave, mens de mindste børn i 0-5 klasse ikke får vikar i timer med to lærere. En ledig pædagogstilling hos de mindste bliver ikke genbesat.

Andre forslag i sparekataloget er: Øget forældrebetaling for kost i vuggestuer, en uges ekstra sampasning i sommerferien, ophør af naturvejlederfunktion, øget forældrebetaling i klubtilbud for over 14-årige, ændringer i ældreplejen som f.eks. ændring af fritvalgsordning, effektivisering af ydelser i samme besøg, reduktion i medarbejderstab i Dagcenteret, ændring af rengøringsniveauer fra fire til tre.

Mindre personlig pleje i Slagelse Kommune

Slagelse var igennem en stor sparerunde sidste år, hvor man vedtog, at man i 2023 skulle spare 323 millioner kroner, hvorefter ældrechefen sagde op. I år har man derudover sparet 20 millioner mere, men alligevel undgår man ikke at spare yderligere til næste år. Derfor har man blandt andet foreslået i et så kaldt prioriteringsforslag, at den personlige pleje i hjemmeplejen reduceres, så borgerne på daglig basis kun kan visiteres til den mest nødvendige personlige pleje.

For eksempel vil negleklipning, børstning af hår, samt hudpleje i forbindelse med bad ikke længere være muligt eller kun muligt med lange mellemrum, hvis forslaget bliver gennemført. Konsekvensen bliver, som man skriver i kataloget, at det for nogle medarbejdere vil betyde, at man vil føle sig presset på både faglighed og empati. Besparelsen ved at gennemføre forslaget er 3,1 millioner kroner fra 2025.

Yderligere foreslås der, at kommunens to demensdaghjem lukkes, lige som kommunens tilbageværende aktivitetscentre lukkes.

Budgettet andenbehandles og vedtages 9. oktober.

Robotstøvsugere i Gladsaxe

I fremtiden skal det være obligatorisk for borgere, der får hjemmehjælp, at eje en robotstøvsuger. Desuden bliver rengøring i plejeboliger ændret fra ugentligt til hver anden uge, lige som hjemmeplejemodtagere får det i dag.

Derudover skal egenbetalingen for madserviceordningen i plejeboliger og i eget hjem øges. Der skal højere egenbetaling på senioridræt, og puljen til ensomhed bliver reduceret. Der understreges, at besparelserne på området er omprioriteringer inden for rammen.

Budgettet andenbehandles og vedtages 11. oktober.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev