Annonce

Kongres 2023 med Mona Striib på scenen

FOA skal have stærkere krop og slankere top – se, hvad det går ud på


Opdateret 01. september 2023

Et flertal har stemt ja for en ny struktur i FOA. Det skete på FOAs ekstraordinære kongres fredag. Blandt andet er der nu udsigt til færre politisk valgte og en ny forening særligt for ledere.

Annonce

542 delegerede samledes til  ekstraordinær kongres fredag for at tage stilling til et forslag om at ændre i FOAs struktur, så den ikke kommer til at stå i vejen for vigtige beslutninger og forandringer. Robert Wengler

Af Gitte Hejberg
Journalist

Annonce

Opdateret 1. september 2023 kl. 16.00 efter afstemning.
 
542 kongresdelegerede har i dag truffet en række vigtige, historiske beslutninger, som blandt andet skal gøre op med en ikke-tidssvarende sektorstruktur i FOA. Beslutningerne skal bane vejen for et øget samarbejde og fællesskab på tværs i FOA – og dermed en bedre løsning af de udfordringer, som faggrupperne står med.

Der var to afstemninger på den ekstraordinære kongres i Odense Congress Center, hvor henholdsvis 421 og 452 af de fremmødte stemte for.

Forbundsformand Mona Striib var tydelig i sin åbningstale på kongressen:
 
”Det vigtigste er ikke vores egne taburetter eller vores egne positioner i organisationen. FOA skal bringes til at virke, så vi kan opnå de bedste resultater ude på arbejdspladserne. Vi skal blive bedre til at arbejde sammen og løse udfordringer på tværs af sektorer,” sagde hun.
 
Mona Striib erkendte, at FOA ikke har været god nok til at få nye medlemmer, og det presser både muligheden for at få indflydelse og økonomien.
 
”Jeg håber virkelig, at der ikke sidder nogle, der siger nej for en sikkerheds skyld. Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer. Vi er under et økonomisk pres, og det gør, at vi skal arbejde anderledes, sagde hun.”

Under kongressen var der flere kritiske røster. Nogle ville stemme nej, fordi de oplevede, at forslagene ikke var vidtgående nok. Andre sagde nej, da de ikke brød sig om, at de ikke kunne stemme om forslagene enkeltvist. Flere talte imod, at der fremover kun skal være én ungdomsrepræsentant i FOAs hovedbestyrelse.

Derfor var det også en synligt lettet og rørt Mona Striib, der til sidst kunne glæde sig over det store flertal.
 
Her får du et overblik over beslutningerne.

Service til medlemmerne

Et afgørende element er, at FOA fremover skal blive dygtigere til at udnytte sin styrke på tværs af FOA. Derfor skal samarbejdet mellem forbundet og de 32 FOA-afdelinger øges. Det skal blandt andet ske ved at etablere fælles løsninger på områder, hvor medlemmerne kan forvente bedre service og resultater end i dag.

Samtidig skal de fælles løsninger bruge organisationens samlede ressourcer og kompetencer, så medlemmerne får mest kvalitet for pengene.

Bedre tilbud til lederne

Cirka 2.000 FOA-medlemmer er i dag ansat som ledere på offentlige og private arbejdspladser. Den gruppe skal nu have mere opmærksomhed. Derfor får lederne i FOA fremover en ny lederforening. Der igangsættes et arbejde, som skal munde ud i bedre vilkår, tilbud og redskaber til lederne. Målet er, at foreningen løbende får flere medlemmer.

Joan Lindskov skal stå i spidsen for det arbejde. Hidtil har hun været næstformand i Pædagogisk Sektor i FOA. I den nye rolle får hun titel af forbundssekretær.

”Aldrig har vi haft mere brug for dygtige offentlige ledere. Og aldrig har der været mere behov for at fokusere på ledelse af offentlig velfærd. Derfor skal FOA arbejde på at understøtte de mange dygtige velfærdsledere,” siger Joan Lindskov.

"Ved at etablere en egentlig lederforening, tager vi endnu et skridt videre i vores lederarbejde, hvor ledelse af offentlig velfærd bliver det centrale, faglige omdrejningspunkt,” siger Joan Lindskov. Robert Wengler

Eksperimenter og ’fyrtårne’

2024 bliver øremærket til at være et fagligt udviklingsår. Det skal munde ud i et forslag om, hvordan flere kan fristes til deltage i det faglige arbejde. Et mål er flere tillidsvalgte på arbejdspladserne. Et andet er at tiltrække andre kolleger, som har et særligt engagement, eller som har mod på at være faglige fyrtårne.

Der lægges også op til, at FOA i udviklingsåret 2024 afprøver nye samarbejdsformer, der går på tværs af sektorer, arbejdspladser og FOA-afdelinger. Desuden skal der tænkes i nye koncepter for de såkaldte faggruppelandsmøder.

Færre politisk valgte

Med fredagens kongres vil posterne som forbundssektor-næstformænd blive sløjfet.

En slankere forbundstop betyder et farvel til Vinni Jakobsen i rollen som sektornæstformand for Social- og Sundhedssektoren. I stedet kommer hun til at arbejde med blandt andet uddannelsesområdet i forbundshuset frem til folkepensionsalderen om nogle år.

Nuværende sektorformand i Teknik- og Servicesektoren Reiner Burgwald kommer også til at overgå til ansættelse i forbundet frem til folkepensionsalderen om nogle år. Han kommer blandt andet til at beskæftige sig med klimadagsordenen og tillidsvalgte.

Næstformanden i Kost- og Servicesektoren Berit Jakobsen stoppede den 30. august, og der er ikke udsigt til, at der kommer en afløser.

Næstformanden i Pædagogisk Sektor, Joan Lindskov, er den eneste, der fortsætter i den politiske top. Men – som nævnt ovenfor – i en ny rolle.

Ny konstitueret sektorformand

Når sektorformand i Teknik- og Servicesektoren Reiner Burgwald stopper som politisk valgt i FOA, er der brug for en ny formand for sektoren.

Her kan den nuværende næstformand i sektoren Thomas Brücker forvente at blive valgt til konstitueret formand frem til sektorens årsmøde i forbindelse med FOAs kongres i november.

Thomas Brücker har været næstformand i sektoren siden oktober 2019 og har tidligere arbejdet i Hovedstadens Beredskab.

Næstformand i Teknik- og Servicesektoren Thomas Brücker har udsigt til at blive valgt til konstitueret formand for sektoren frem til årsmødet senere i år, hvor han kan blive valgt. Robert Wengler

Fra fire til tre sektorer

I dag har FOA fire sektorer: Social- og Sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor, Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren.
Fremadrettet er det planen, at der kun skal være tre sektorer.

Hvordan den struktur skal se ud, og hvor de forskellige faggrupper kommer til at høre til, er stadig et åbent spørgsmål. I første omgang skal kongressen bemyndige FOAs hovedbestyrelse til at bruge udviklingsåret i 2024 til at komme med et forslag til tre nye sektorer. Forslaget skal så behandles på en ekstraordinær kongres i første halvår af 2025.

Hvad er en kongres

Kongressen er FOAs øverste myndighed og holdes hvert fjerde år. Der deltager knap 600 delegerede, der bl.a. fordeles efter medlemstal blandt lokale FOA-fagforeninger.

En mulighed er at holde en ekstraordinær kongres, hvis der er en særlig anledning. Det kan for eksempel være valg af ny formand i utide eller vigtige strukturændringer.

Forud for FOAs næste ordinære kongres den 20.-23. november i Aalborg, holdes denne gang en ekstraordinær kongres den 1. september 2023 i Odense. Her skal de delegerede behandle et forslag til strukturændringer fra FOAs hovedbestyrelse.

Mellem kongresserne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev