Annonce

koy nielsen vold på plejecenter foto heidi lundsgaard

Tilsyn slår ned på vold i ældreplejen, mens antallet af voldssager stiger markant


Mere end hvert 10. plejecenter, som Arbejdstilsynet besøgte i 2022, svigtede ansvaret for at beskytte sine medarbejdere mod vold.

Annonce

Social- og sundhedsassistent Koy Nielsens blev både sparket og slået af en beboer på et plejecenter. Hendes sag er én af i alt 409 anmeldte arbejdsskader sidste år i ældreplejen som følge af vold og traumatiske hændelser. Heidi Lundsgaard

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Slag, spark, riv og verbale krænkelser. Risikoen for at blive udsat for fysisk og psykisk vold som ansat i ældreplejen er overhængende og ser desværre ud til at vokse.

Sidste år vurderede Arbejdstilsynet i rekordmange tilfælde, at arbejdsmiljøloven var overtrådt, fordi risikoen for vold ikke var tilstrækkeligt forebygget på plejehjem og i hjemmeplejen.

Værst stod det til på plejecentre, hvor 41 ud af 393 tilsynsbesøg førte til kritik fra Arbejdstilsynet. Det svarer til lidt mere end hvert 10. besøgte plejecenter. Det viser data, som tilsynet har sendt til Fagbladet FOA.

Hos Arbejdstilsynet vil man ikke drage konklusioner på baggrund af tallene. Men problemer med at rekruttere og fastholde personale kombineret med et stigende antal ’tunge’ borgere øger behovet for voldsforebyggende tiltag, fortæller tilsynschef Lars Toft Pedersen.

”Et vigtigt tiltag er konsekvent at risikovurdere beboere med kendt udadreagerende adfærd flere gange dagligt og have klare procedurer for, hvilken tilgang man har på forskellige tidspunkter,” siger han.
409

arbejdsulykker forårsaget af vold og psykisk overbelastning i ældreplejen blev anmeldt i 2022. Det er en stigning på 41 procent på fem år.

Kilde: Arbejdstilsynet

Knap så overraskende

Netop manglende risikovurderinger og klare retningslinjer skaber farlige situationer i ældreplejen, viser Fagbladets FOAs gennemgang af tilsynsrapporterne. I flere tilfælde rapporteres der om alvorlige ulykker.

Læs også: Se kortet: Her var risikoen for vold så stor, at loven var overtrådt

”Der er sket flere voldsulykker, hvor ansatte er blevet fastholdt, udsat for slag og truet. Beboer x har en pludselig og uforudsigelig adfærd, hvilket gør, at de ansatte er nødt til at være i konstant beredskab, da de ikke kan forudse, hvornår den udadreagerende adfærd sker,” står der eksempelvis i en af tilsynsrapporterne.

Udviklingen er ’dybt bekymrende’, men knap så overraskende, siger sektorformand i FOA, Tanja Nielsen, og peger på et stort vikarforbrug og en stigende andel af ufaglærte medarbejdere.

”En ufaglært afløser har ikke nødvendigvis værktøjerne til at nedtrappe en konflikt. Det kan også være svært for det faste personale, fordi der ikke er tid til at holde en utryg borger i hånden, eller fordi man bliver nødt til at stoppe én på vej ud fra plejecentret i stedet for at følge borgeren,” siger Tanja Nielsen og konstaterer:

”Så risikerer konflikter at opstå, og derfor skriger det her på flere ressourcer, så personalet kan møde borgerne i den demensfase, de nu engang er i.”

KL vil have klare retningslinjer

Spørger man KL, skal der ikke herske tvivl om, at medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø er afgørende, hvis kommunerne skal kunne tilbyde borgerne en service og omsorg af høj kvalitet. Det understreger Steffen Jensen, næstformand for KL’s Løn og Personaleudvalg, i en skriftlig kommentar.

”Derfor tager vi det selvsagt meget alvorligt, når Arbejdstilsynet på baggrund af deres besøg konstaterer, at voldsrisikoen nogle steder ikke er tilstrækkeligt forebygget. Derfor er det også nødvendigt, hvis vi skal forebygge og minimere risikoen for vold, at den enkelte arbejdsplads har klare retningslinjer for håndtering af vold og trusler,” siger han.

Steffen Jensen tilføjer, at KL senest har været med til at udbyde en ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø, ligesom der for nylig blev indgået en ny national arbejdsmiljøaftale, der blandt andet fokuserer på vold og trusler i ældreplejen.

I Arbejdstilsynet bemærker Lars Toft Pedersen, at mange steder heldigvis er gode til at forebygge vold.

”Og så er der andre, der øver sig. Her er det vigtigt, at vi også hjælper virksomhederne til at blive bedre, og derfor har vi øget fokus på at komme hurtigt ud efter ulykker, så den næste forhåbentlig forebygges,” siger tilsynschefen.

5 råd til at håndtere en voldsom episode

Skal håndteres hurtigt

Det er vigtigt, at en voldsom episode aktivt bliver håndteret umiddelbart efter for at mindske eftervirkningerne hos både borger og medarbejdere.

Genetabler tryghed for borgeren

Medarbejderne kan genetablere tryghed for borgeren ved at tilbyde aktiviteter for at berolige borgeren, for eksempel gennem terapeutiske og socialpædagogiske indsatser.

Have blik for adfærd

Det er vigtigt at have blik for borgerens adfærd for at kunne iværksætte indsatser, der forebygger yderligere utryghed og eventuel forværring af symptomer.

Ansatte skal tilbyde førstehjælp

Umiddelbart efter en voldsepisode skal ledelsen tilbyde medarbejdere, der har været direkte involveret, og vidner adgang til fysisk og psykisk førstehjælp. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke overlades til sig selv.

Lav en faglig vurdering

Efter en voldsom episode bør der ske en faglig vurdering af, om der for eksempel af hensyn til borgerens tryghed og medarbejdernes sikkerhed er behov for at ændre medarbejdersammensætningen omkring en borger.

Kilde: Sundhedsstyrelsens anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev