Annonce

plejepersonale colourbox

Se kortet: Her var risikoen for vold så stor, at loven var overtrådt


Sidste år reagerede Arbejdstilsynet i rekordmange tilfælde, fordi risikoen for vold mod ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen var så stor, at arbejdsmiljøloven var overtrådt. Dyk ned i de mange sager ved hjælp af kortet i artiklen.

Annonce

Alenearbejde med borgere med kendt udadreagerende adfærd er en hyppig årsag til, at Arbejdstilsynet retter kritik af arbejdsforholdene i ældreplejen. Det viser Fagbladet FOAs gennemgang af tilsynsrapporter. Colourbox

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Arbejdstilsynet slår i stigende grad ned på ringe forebyggelse af voldsrisiko i ældreplejen. Det viser Fagbladet FOAs gennemgang af tilsynets data.

I 2022 vurderede tilsynet i 51 tilfælde, at arbejdsmiljøloven var overtrådt som følge af voldsrisiko. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2019, hvor tilsynet konstaterede en lovovertrædelse i 23 tilfælde.

Mulige reaktioner fra Arbejdstilsynet ved lovovertrædelse

Afgørelse uden handlepligt
En afgørelsen uden handlepligt fastslår, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men den pålægger ikke virksomheden en handlepligt.

Påbud
Et påbud indebærer, at virksomheden kan fortsætte arbejdet, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet.

Strakspåbud
Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men faren ikke er overhængende. Faren er ikke overhængende, hvis de ansatte på konstateringstidspunktet ikke er i nærheden af faren. Faren er betydelig, hvis der er risiko for, at en person, fx ved en ulykke kan pådrage sig en alvorlig personskade. Påbuddet skal efterkommes straks.

Politianmeldelse
Virksomheden kan blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen eller hvis den ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod virksomheden. Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.

Kilde: Arbejdstilsynet

+
Ved flere tilsynsbesøg rettede Arbejdstilsynet kritik af, at ansatte arbejdede alene med borgere med kendt udadreagerende adfærd, og at personalet ikke var klædt tilstrækkeligt på til at håndtere potentielt voldsomme episoder.

”Det er Arbejdstilsynets vurdering, at den manglende oplæring og instruktion i forhold til beboer x øger risikoen for at blive fastholdt og udsat for vold,” skrev tilsynet eksempelvis i sin rapport efter besøg på plejecenter den 9. juni.

Læs også: Tilsyn slår ned på vold i ældreplejen, mens antallet af voldssager stiger markant

På det pågældende plejecenter var der op til tilsynsbesøget sket flere voldsulykker, hvor ansatte både er blevet fastholdt, slået og truet.
49%

Så mange af FOAs medlemmer på plejecentre har været udsat for fysisk vold de seneste 12 måneder.

Kilde: FOAs arbejdsmiljøundersøgelse, 2022

Tilsyn vil ikke drage konklusioner

På et andet plejecenter var der kort inden Arbejdstilsynets besøg den 16. august sidste år ligeledes sket en arbejdsulykke, hvor en ansat blev slået af en beboer med kendt udadreagerende adfærd. På tilsynsbesøget oplyste ledelsen, at hændelsen måske kunne have været forebygget, hvis man havde risikovurderet borgeren. Det fremgår af en anden af de mange tilsynsrapporter.

Læs også: Færre slag og riv: Nu kommer Gerda først i bad, når hun har lyst

Hos Arbejdstilsynet vil man ikke drage konklusioner på baggrund af tallene. Men problemer med at rekruttere og fastholde personale kombineret med et stigende antal ’tunge’ borgere øger behovet for voldsforebyggende tiltag, fortæller tilsynschef Lars Toft Pedersen.

”Et vigtigt tiltag er konsekvent at risikovurdere beboere med kendt udadreagerende adfærd flere gange dagligt og have klare procedurer for, hvilken tilgang man har på forskellige tidspunkter,” siger han.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev