Annonce

danske pengesedler colourbox

Din økonomi: Se de nye regler og satser, der kan få betydning


Vi er trådt ind i et nyt år, og det medfører, at nye regler og satser er trådt i kraft. De kan få betydning for din økonomi. Få overblikket her.

Annonce

Fra 1. januar er der blandt andet godt nyt til pensionister, hvis ægtefælle fortsat arbejder. Colourbox

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

I 2023 forhøjes børne- og ungeydelsen midlertidigt med 660 kroner pr. barn. Beløbet udbetales i januar 2023. Det var et af resultaterne af aftalen om vinterhjælp fra september sidste år.

Børne- og ungeydelsen er en skattefri ydelse, der for de 0-14-årige udbetales kvartalsvis og for de 15-17-årige udbetales månedsvis.

I 2023 er satserne 18.984 kr./år for de 0-2-årige, 15.024 kr./år for de 3-6-årige og 11.820 kr./år for de 7-17-årige.


Det midlertidige børnetilskud ophører

Mens den generelle børne- og ungeydelse midlertidigt vokser, så bortfalder det såkaldte midlertidige børnetilskud, som de seneste år er uddelt som et kontant tilskud til familier på kontanthjælp med børn under 15 år, ikke forlænget i 2023.

Regeringen og støttepartierne besluttede i sommer at forlænge tilskuddet. Men lovforslaget, som skal forlænge ydelsen til næste år, er endnu ikke fremsat, fordi alle lovforslag bortfaldt, da valget blev udskrevet.

Derfor ophører tilskuddet fra 1. januar og udbetales med forsinkelse til og med februar.

Kørselsfradraget stiger

De stigende benzinpriser og stigende omkostninger for vedligeholdelse af køretøj betyder, at satserne for kørselsfradrag hæves for 2023.

Kørselsfradraget stiger fra 2,16 kroner til 2,19 kr. pr. km for kørsel mellem 25-120 kilometer dagligt. Man kan få kørselsfradrag, hvis man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde (over 12 kilometer hver vej).


Det er Skatterådet, som fastsætter satserne, og de beregnes ved kørsel i bil, uanset om man benytter offentlig transport, kører i bil eller andet. For 2023 har man taget afsæt i en benzinpris på 15,87 kr. pr. liter.


Højere befordringsgodtgørelse

Også befordringsgodtgørelsen er blevet hævet. Her giver den nye sats 3,73 kroner per kilometer for de første 20.000 kilometer. For et år siden var beløbet 3,51 kr. pr. km.

Godtgørelsen udbetales skattefrit fra arbejdsgiveren til ansatte, der kører i egen bil under arbejdet.

Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

Forhøjet beskæftigelsesfradrag

I 2023 forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag med 2.100 kroner til 45.600 kroner.

Fradraget får du automatisk som lønmodtager. For at få det maksimale beskæftigelsesfradrag, skal du tjene mindst 428.169 kroner om året. Det svarer til godt 35.000 kroner om måneden.

Engangsbeløb til modtagere af overførselsindkomst

Hvis du har forladt arbejdsmarkedet og i marts 2022 modtog enten førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse, får du et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner.

Engangsbeløbet bliver udbetalt automatisk til din NemKonto i midten af januar 2023, hvis du er berettiget til at modtage tilskuddet.


Modregning i social pension afskaffes

En stor gruppe pensionister kan glæde sig over, at de fra årsskiftet ikke længere bliver modregnet i deres folkepension, seniorpension eller førtidspension, hvis deres ægtefælle eller samlever har et arbejde.

Beskæftigelsesministeriet forventer, at lovændringen vil komme omtrent 100.000 pensionister til gode.

Det skønnes samtidig at medføre en stigning i arbejdsudbuddet på cirka 1.650 fuldtidspersoner.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Overblik over satser

Hvis du er på offentlig forsørgelsesydelse, er der nye satser gældende fra 1. januar.

For eksempel er dagpengesatsen for fuldtidsforsikrede på 19.728 kr. pr. måned, og satsen for højeste sygedagpengebeløb er 4.550 kr. pr. uge.

Du finder alle satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Få spareråd

Prisstigninger og inflation gør indhug i privatøkonomien. Også blandt FOA-medlemmer. Derfor har vi på FOAs hjemmeside samlet en række spareråd og tips til at få styr på budgettet. Her kan du også se eller gense webinaret: Sådan får du pengene til at slå til i en økonomisk svær tid.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev