Annonce

strejke i 2008

Tema: OK21

Sygeplejerskestrejke: Det betyder det for dig

Opdateret 16. juli 2021

Sygeplejerskerne har stemt nej til det mæglingsforslag, Forligsmanden har præsenteret, og det betyder, at sygeplejerskerne går i konflikt fra natten til lørdag den 19. juni. Se her, hvad det betyder for dig som FOA-medlem, der arbejder sammen med sygeplejersker.

Annonce

Sidst sygeplejerskerne strejkede, var i 2008, hvor dette foto blev taget. Nu skal sygeplejerskerne igen strejke fra på lørdag den 19. juni.  (Arkivfoto)Brian Bergmann/Ritzau Scanpix

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Med et snævert flertal stemte sygeplejerskerne først nej til deres nye overenskomst ved urafstemningen i marts. Derefter fremsatte Forligsmanden et mæglingsforslag, som sygeplejerskerne nu også har stemt nej til. I alt stemte 66,7 procent af sygeplejerskerne nej til forslaget.  Det betyder, at sygeplejerskerne nu skal i konflikt fra natten til lørdag 19. juni.

Læs også: Sygeplejerskerne på vej i strejke - stemmer nej til mæglingsforslag

Sygeplejerskernes nej til mæglingsforslaget har ikke betydning for FOAs overenskomstresultat. 

Men hvad betyder det for de FOA-medlemmer, der er kolleger til sygeplejerskerne? Det svarer FOAs overenskomstafdeling på her.

Hvornår begynder sygeplejerskestrejken?

Cirka 10 procent af alle sygeplejersker i regioner og kommuner iværksætter en strejke med virkning fra døgnets begyndelse lørdag d. 19. juni.

Skal FOAs medlemmer også strejke?

Nej. FOAs medlemmer har stemt ja til OK21, og du har som medlem af FOA derfor fredspligt og må ikke nægte at udføre dine sædvanlige arbejdsopgaver.

Konflikten gælder for cirka 5.350 sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd har dog fra den 10. august varslet en udvidelse af strejken på 702 sygeplejersker oveni.

Hvad betyder det for mine arbejdsopgaver, at mine sygeplejerskekolleger skal strejke?

Du skal være opmærksom på, at du ikke må udføre konfliktramt arbejde. Konfliktramt arbejde er de arbejdsopgaver, som omfattes af strejkevarslet fra Dansk Sygeplejeråd.

Hvis du som medlem er i tvivl, om en arbejdsopgave kan betragtes som konfliktramt arbejde, bør du omgående kontakte din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling. Hvis din leder fastholder et krav om udførelsen af en arbejdsopgave, må du ikke nægte at udføre den, men du bør udføre arbejdet under protest og tilkalde din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling.

Kan jeg blive flyttet på grund af strejken?

Hvis den varslede konflikt indebærer, at der lukkes ned for aktiviteter eller afdelinger på en arbejdsplads, kan din ledelse vælge at flytte arbejdsopgaver fra én afdeling til en anden.

I en sådan situation må du som FOA-medlem tåle midlertidigt at blive overflyttet til en anden afdeling. Det forudsætter dog, at overflytningen ikke har karakter af en væsentlig vilkårsændring, og at du kun beskæftiger dig med opgaver, som du er ansat til at udføre.

Kan ledelsen bestemme, at jeg skal bruge min afspadsering i forbindelse med en konflikt?

Ledelsen kan under en eventuel konflikt og som følge af manglende arbejdsopgaver have behov for at varsle afspadsering overfor dig som FOA-medlem. Det kan alene ske i overensstemmelse med overenskomstens regler. Din arbejdsgiver kan dog ikke pålægge dig at afspadsere, hvis du ikke har afspadsering stående på kontoen. Du kan altså ikke gå i minus.

Kan ledelsen omlægge mine vagter i forbindelse med en konflikt?

Hvis din arbejdsgiver på grund af strejken har behov for omlægning af tjeneste, kan det alene ske under overholdelse af overenskomsternes arbejdstidsbestemmelser. 

Du kan som fast aften- eller nattevagter godt få omlagt din arbejdstid til dagvagter, medmindre helt konkrete forhold berettiger dig til at afslå det. Det kunne for eksempel være problemer med børnepasning. 
Hvis du er fast aften- eller nattevagt, vil du stadig være berettiget dine tillæg, hvis dine vagter på grund af konflikten skulle blive omlagt til dagvagter. 
Kilde: Ettie Trier Petersen, chefjurist i FOA Overenskomst

Disse regionale arbejdspladser er udtaget til strejke

Amager Hvidovre Hospital, bl.a. ortopædkirurgisk og medicinsk ambulatorium.

Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, bl.a. Videncenter for Sårheling og kirurgisk operationsafsnit. 
 
Herlev Gentofte Hospitaler, bl.a. afdeling for medicinske sygdomme: lungemedicinsk dagafsnit og afdelingen for led- og knoglekirurgi: ortopædisk ambulatorium.
 
Rigshospitalet, bl.a. afdelingen for øjensygdomme, afdeling for Kæbekirurgi og hukommelsesklinikken.
 
Bornholms Hospital, medicinsk afdeling og kirurgisk afdeling.
 
Nordsjællands Hospital, bl.a. gynækologisk obstetrisk afdeling og øre, næse og halsafdelingens operationsgang.
 
Regionshospitalet Randers, bl.a. dagkirurgisk afsnit og røntgen og skanning.
 
Hospitalsenhed Midt, bl.a. operation og intensiv dagkirurgi i Viborg og center for planlagt kirurgi, ortopædkirurgi i Silkeborg.
 
Aarhus Universitetshospital, bl.a. dagkirurgi 1, 2, 3 og 4, nyremedicinsk klinik og dagafsnit og infektionsmedicinsk klinik. 
 
Hospitalsenheden Vest, bl.a. ortopædkirurgisk Sengeafsnit O i Holstebro og hjertesygdomme, flyttekoordinator i Herning.
 
Regionshospitalet Horsens, dagkirurgisk afdeling.
 
OUH, Odense Universitetshospital, bl.a. afdeling B: ambulatorium, afdeling K: kæbekirurgisk og afdeling V: COPA opvågning.

Svendborg Sygehus, bl.a. afdeling N: demensklinik Fyn og medicinsk afdeling M/FAM, lungemedicinsk ambulatorium.
 
Sygehus Lillebælt, bl.a. dagkirurgisk afdeling i Vejle og rygmedicinsk ambulatorium i Middelfart.
 
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, dagkirurgi og øjensygdomme.
 
Aalborg Universitetshospital, bl.a. gynækologisk/obstetrisk afdeling i Thisted, medicinsk ambulatorium i Hobro og røntgenafdelingen i Farsø.
 
Slagelse Sygehus, bl.a. afsnit for lungesygdomme og ambulatorie for gynækologi.
 
Næstved Sygehus, bl.a. sengeafsnit for ortopædkirurgi og sammedagskirurgisk afsnit (SDK).
 
+

Disse kommunale arbejdspladser er udtaget til strejke

Frederiksberg Kommune
Gladsaxe Kommune
Københavns Kommune
Hillerød Kommune
Halsnæs Kommune
Aarhus Kommune
Silkeborg Kommune
Fredericia Kommune
Odense Kommune
Tønder Kommune
Aalborg Kommune
Holbæk Kommune
Ringsted Kommune

Kilde: DSR
+
Opdateret med tal om udvidelse af sygeplejerskestrejken

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev