Annonce

sygeplejerskestrejke

Tema: OK21

Sygeplejerskestrejke: Det betyder det for dig


Opdateret 11. august 2021

Sygeplejerskerne har stemt nej til det mæglingsforslag, Forligsmanden har præsenteret, og derfor strejker de. Se her, hvad det betyder for dig som FOA-medlem, der arbejder sammen med sygeplejersker.

Annonce

I alt er nu lige under 6.500 sygeplejersker udtaget til strejke, og det gælder blandt andre ansatte på kirurgiske afdelinger, operationsafsnit og sygeplejersker på afsnit for fertilitetsbehandling. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Med et snævert flertal stemte sygeplejerskerne først nej til deres nye overenskomst ved urafstemningen i marts. Derefter fremsatte Forligsmanden et mæglingsforslag, som sygeplejerskerne også stemte nej til. I alt stemte 66,7 procent af sygeplejerskerne nej til forslaget. Det betyder, at sygeplejerskerne har været i konflikt siden natten til lørdag den 19. juni.

Onsdag den 11. august mødtes parterne, Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd, for første gang i to måneder til et ’gensidigt orienteringsmøde’ i et par timer i forsøget på at nærme sig en løsning. Men parterne forlod mødet uden resultat.

”Det ser rigtig svært ud med at forhandle en løsning,” sagde chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau efterfølgende til TV2 News, og formand for Dansk Sygeplejerskeråd, Grete Christensen, stemmer i.

”Vi skal jo have fundet en løsning, for sundhedsvæsenet kalder på det, fordi konflikten har store konsekvenser for patienter og borgere. Derfor må der findes en løsning andre steder,” siger hun i en pressemeddelelse.

Læs også: Sygeplejerskerne på vej i strejke – stemmer nej til mæglingsforslag

Sygeplejerskernes nej til mæglingsforslaget har ikke betydning for FOAs overenskomstresultat. Men hvad betyder det for de FOA-medlemmer, der er kolleger til sygeplejerskerne? Det svarer FOAs overenskomstafdeling på her.

Hvornår begynder sygeplejerskestrejken?

Cirka 10 procent af alle sygeplejersker i regioner og kommuner iværksætter en strejke med virkning fra døgnets begyndelse lørdag d. 19. juni.

Skal FOAs medlemmer også strejke?

Nej. FOAs medlemmer har stemt ja til OK21, og du har som medlem af FOA derfor fredspligt og må ikke nægte at udføre dine sædvanlige arbejdsopgaver.

Hvor mange sygeplejersker skal strejke?

Konflikten gjaldt i første omgang for cirka 5.350 sygeplejersker, men kort efter strejkevarslet blev nogle arbejdspladser undtaget fra strejken, fordi deres nødberedskab ville overstige antallet af medarbejdere i den daglige bemanding. Derfor startede i 4.750 sygeplejersker med at strejke.

Herefter har Dansk Sygeplejeråd ad fem omgange – indtil videre – udvidet strejken.

Første gang den 12. juli, hvor 702 ekstra sygeplejersker – især i den planlagte kirurgi og anæstesifunktioner – blev udtaget til at strejke fra den 10. august.

Herefter igen den 19. juli, hvor 225 ekstra sygeplejersker blev udtaget til at strejke fra den 17. august. Igen primært på afsnit for planlagte operationer, og for eksempel rammer det stort set al kirurgi i Nordjylland.

Den 27. juli varslede DSR så at udvide strejken med 215 sygeplejersker fra den 25. august, og her rammer det især fertilitetsbehandlingsområdet.

Igen 2. august føjede sygeplejerskerne endnu 315 ekstra til strejkehæren. Fra den 31. august skal kommunalt ansatte sygeplejersker, der arbejder med at sikre borgernes overgang mellem hospital og hjem, strejke.

9. august udtog DSR så 281 ekstra sygeplejersker til strejke. Primært på Region Syddanmarks kirurgiske afdelinger. Den femte og indtil videre sidste udvidelse af strejken træder i kraft fra den 7. september.

I alt står altså nu lige knap 6.500 sygeplejersker til at skulle strejke.

Hvad betyder det for mine arbejdsopgaver, at mine sygeplejerskekolleger skal strejke?

Du skal være opmærksom på, at du ikke må udføre konfliktramt arbejde. Konfliktramt arbejde er de arbejdsopgaver, som omfattes af strejkevarslet fra Dansk Sygeplejeråd.

Hvis du som medlem er i tvivl, om en arbejdsopgave kan betragtes som konfliktramt arbejde, bør du omgående kontakte din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling. Hvis din leder fastholder et krav om udførelsen af en arbejdsopgave, må du ikke nægte at udføre den, men du bør udføre arbejdet under protest og tilkalde din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling.

Kan jeg blive flyttet på grund af strejken?

Hvis den varslede konflikt indebærer, at der lukkes ned for aktiviteter eller afdelinger på en arbejdsplads, kan din ledelse vælge at flytte arbejdsopgaver fra én afdeling til en anden.

I en sådan situation må du som FOA-medlem tåle midlertidigt at blive overflyttet til en anden afdeling. Det forudsætter dog, at overflytningen ikke har karakter af en væsentlig vilkårsændring, og at du kun beskæftiger dig med opgaver, som du er ansat til at udføre.

Kan ledelsen bestemme, at jeg skal bruge min afspadsering i forbindelse med en konflikt?

Ledelsen kan under en eventuel konflikt og som følge af manglende arbejdsopgaver have behov for at varsle afspadsering overfor dig som FOA-medlem. Det kan alene ske i overensstemmelse med overenskomstens regler. Din arbejdsgiver kan dog ikke pålægge dig at afspadsere, hvis du ikke har afspadsering stående på kontoen. Du kan altså ikke gå i minus.

Kan ledelsen omlægge mine vagter i forbindelse med en konflikt?

Hvis din arbejdsgiver på grund af strejken har behov for omlægning af tjeneste, kan det alene ske under overholdelse af overenskomsternes arbejdstidsbestemmelser.

Du kan som fast aften- eller nattevagter godt få omlagt din arbejdstid til dagvagter, medmindre helt konkrete forhold berettiger dig til at afslå det. Det kunne for eksempel være problemer med børnepasning. 
Hvis du er fast aften- eller nattevagt, vil du stadig være berettiget dine tillæg, hvis dine vagter på grund af konflikten skulle blive omlagt til dagvagter.

Er FOA bare usolidariske, eller hvorfor støtter vi ikke aktivt sygeplejerskerne og varsler sympatikonflikt?

Sygeplejerskernes kamp for en retfærdig løn er de ikke ene om. Det slår Mona Striib, formand for FOA, fast. Alligevel, påpeger hun, er et fælles pres, for at sygeplejerskerne får stort et lønhop, ikke vejen at gå. Hun forklarer således i et debatindlæg:

”Pengene er der ikke hos arbejdsgiverne, og hvis der så kunne tilføres ekstra midler nu, så vil det ligge indenfor reguleringsordningen. Det kan man kun, hvis alle andre næsten 50 organisationer på deres medlemmers vegne siger ja til, at vi vil betale prisen via reguleringsordningen. Altså at fx social- og sundhedshjælperen siger ja til at betale af sin løn, for at sygeplejersken kan blive hævet.
 
Det ville så komme oveni den såkaldte ”minus-regulering”, som vi måtte indregne i overenskomstresultatet for den samlede periode, og som på det regionale område har udviklet sig yderligere i negativ retning siden forhandlingerne. Så derfor er svaret, det kan vi ikke. Det er ikke løsningen. Den form for solidaritet kan vi ikke vise.”


Kilder: Ettie Trier Petersen, chefjurist i FOA Overenskomst og Dansk Sygeplejeråd

Disse regionale arbejdspladser er udtaget til strejke

Amager Hvidovre Hospital, bl.a. ortopædkirurgisk og medicinsk ambulatorium.

Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, bl.a. Videncenter for Sårheling og kirurgisk operationsafsnit.
 
Herlev Gentofte Hospitaler, bl.a. afdeling for medicinske sygdomme: lungemedicinsk dagafsnit og afdelingen for led- og knoglekirurgi: ortopædisk ambulatorium.
 
Rigshospitalet, bl.a. afdelingen for øjensygdomme, afdeling for Kæbekirurgi og hukommelsesklinikken.
 
Bornholms Hospital, medicinsk afdeling og kirurgisk afdeling.
 
Nordsjællands Hospital, bl.a. gynækologisk obstetrisk afdeling og øre, næse og halsafdelingens operationsgang.
 
Regionshospitalet Randers, bl.a. dagkirurgisk afsnit og røntgen og skanning.
 
Hospitalsenhed Midt, bl.a. operation og intensiv dagkirurgi i Viborg og center for planlagt kirurgi, ortopædkirurgi i Silkeborg.
 
Aarhus Universitetshospital, bl.a. dagkirurgi 1, 2, 3 og 4, nyremedicinsk klinik og dagafsnit og infektionsmedicinsk klinik.
 
Hospitalsenheden Vest, bl.a. ortopædkirurgisk Sengeafsnit O i Holstebro og hjertesygdomme, flyttekoordinator i Herning.
 
Regionshospitalet Horsens, dagkirurgisk afdeling.
 
OUH, Odense Universitetshospital, bl.a. afdeling B: ambulatorium, afdeling K: kæbekirurgisk og afdeling V: COPA opvågning.

Svendborg Sygehus, bl.a. afdeling N: demensklinik Fyn og medicinsk afdeling M/FAM, lungemedicinsk ambulatorium.
 
Sygehus Lillebælt, bl.a. dagkirurgisk afdeling i Vejle og rygmedicinsk ambulatorium i Middelfart.
 
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, dagkirurgi og øjensygdomme.
 
Aalborg Universitetshospital, bl.a. gynækologisk/obstetrisk afdeling i Thisted, medicinsk ambulatorium i Hobro og røntgenafdelingen i Farsø.
 
Slagelse Sygehus, bl.a. afsnit for lungesygdomme og ambulatorie for gynækologi.
 
Næstved Sygehus, bl.a. sengeafsnit for ortopædkirurgi og sammedagskirurgisk afsnit (SDK).
 
 
OBS: Disse regionale arbejdspladser er fra inden DSR varslede yderligere udvidelser af strejken.
+

Disse kommunale arbejdspladser er udtaget til strejke

Frederiksberg Kommune
Gladsaxe Kommune
Københavns Kommune
Hillerød Kommune
Halsnæs Kommune
Aarhus Kommune
Silkeborg Kommune
Fredericia Kommune
Odense Kommune
Tønder Kommune
Aalborg Kommune
Holbæk Kommune
Ringsted Kommune

OBS: Disse kommunale arbejdspladser er fra, inden DSR varslede yderligere udvidelser af strejken.
+
Opdateret med boks om antallet af strejkende sygeplejersker og udvidelse af sygeplejerskestrejken, link til Mona Striibs debatindlæg samt tilføjelse om mødet mellem parterne onsdag den 11. august.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev