Annonce

Tema: Coronavirus

Så kom de: Nye retningslinjer om brug af mundbind, maske og visir


Er du medarbejder på sundheds- social og ældreområdet, skal du nu bruge maske ved tæt kontakt med borgere - også selv om de ikke har corona. Også borgere og pårørende bør nu bruge mundbind, ifølge Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer. 

Annonce

Nye retningslinjer erstatter de gamle, så det nu er i alle situationer med tæt kontakt, du skal bruge mundbind, maske og/eller visir i pleje og sundhedsvæsen og ikke kun, når plejesituationen overskrider 15 minutter eller du har mange ansigt-til-ansigt-kontakter i løbet af en dag.  iStock

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Allerede for halvanden uge siden, sagde statsminister Mette Frederiksen på sit pressemøde, at der ville komme skærpede krav om mundbind og visir i sundheds- og ældrepleje. Og i dag kom de så. 

Læs også: Sosu død med corona:  Preben Kastrup levede og døde for sit arbejde

Nu anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personale, patienter og borgere bærer maske, mundbind eller visir i situationer, hvor det ikke er muligt at holde en meters afstand til patienten eller borgeren og to meter, hvis patienten eller borgeren er i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis vedkommende bliver smittet med covid-19. 

Anbefalingen om maske, mundbind og/eller visir gælder også i situationer, hvor der ikke er påvist smitte med covid-19. 

Læs også: 36 smittede: Nordjysk plejehjem presset af corona

Særligt udsatte 

Altså gælder den gamle anbefaling om, at man skal bruge maske, mundbind eller visir ved tæt kontakt over 15 minutter eller ved mange ansigt-til-ansigt-kontakter i løbet af en dag, ikke længere og er nu erstattet  af de nye anbefalinger. 

Læs også: Dagens spørgsmål: Kan min arbejdsgiver gøres ansvarlig for smitte med corona?

”Patienter og borgere på plejehjem, sygehuse, botilbud og i hjemmeplejen har ofte en større risiko for et alvorligt forløb, hvis de får covid-19. Derfor er vi meget opmærksomme på at beskytte de særligt udsatte patienter og borgere, og det gør vi ved at skærpe anbefalingen for brug af værnemidler,” siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse.

Jeg arbejder i ældreplejen – gælder de nye anbefalinger også mig?

Ja, de nye anbefalinger gælder alle medarbejdere på ældreområdet, sundhedsområdet og visse dele af socialområdet, hvor der er opgaver med tæt fysisk kontakt, og hvor borgerne kan være i øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19. 

Anbefalingerne gælder altså for dig, der arbejder på et sygehus, i en privat lægepraksis, fysioterapeutklinik, blodprøvetagningssted, tandlægeklinik, på et plejehjem, botilbud, i hjemmeplejen, i det præhospitale tilbud og lignende steder i sundheds, -ældre- og socialsektoren, hvor du i dit arbejde kommer i tæt kontakt med patienter eller borgere.  

Husk, at en maske ikke er nok til at forebygge smitte. En maske skal bruges korrekt og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand – ellers kan den give falsk tryghed og udgøre en smitterisiko i sig selv.

Skal jeg bruge mundbind hele tiden?

Nej, de nye anbefalinger betyder ikke, at alle skal bære maske hele tiden, men i de situationer, hvor man skal helt tæt på hinanden, kan det give en ekstra beskyttelse og forhindre eventuel smittespredning. 

Altså skal du bruge maske i situationer, hvor du skal helt tæt på en patient eller en borger. Det kan for eksempel være ved plejeopgaver, når du skal give omsorg, hvis du skal støtte en borger, og hvis du skal behandle eller undersøge en patient.

I udgangspunktet skal du tage maske på, hvis du skal tættere på end en meter, men hvis du ved, at personen kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, skal du tage maske på, hvis du skal tættere på end to meter. Borgere på plejehjem og i hjemmeplejen anses som borgere i risikozonen. Her gælder altså et afstandskrav på to meter. 

Du behøver ikke at bruge maske ved kort kontakt som f.eks. hvis du skal give en besked. Ved samtaler eller konsultationer behøver du heller ikke bære maske, hvis du kan holde en eller to meters afstand til patienten. 

Hvis patienten eller borgeren er smittet med covid-19, eller der er mistanke om at vedkommende er smittet, skal du anvende værnemidler i overensstemmelse med Infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum institut. 

Hvilke situationer bliver anset som 'tæt kontakt'?

Borgere på ældreområdet er som udgangspunkt i risiko for at blive alvorligt syge med covid-19. Her gælder altså et afstandskrav på to meter. 

Aktiviteter og pleje i både sundheds- og ældresektoren gør det svært at overholde kravet om to meters afstand til borgere, og derfor skal du bruge ansigtsbeskyttelse, f.eks. når borgeren eller patienten skal have hjælp til personlig hygiejne, hjælp til påklædning, spisning, medicinindtag behov for fysisk omsorg, instruktion i genoptræningsøvelser, ergoterapeutiske undersøgelser, afprøvning af hjælpemidler osv. 

Du som medarbejder bør altid overveje, om der i den konkrete situation er behov for supplerende værnemidler, herunder øjenbeskyttelse, for at beskytte dig selv tilstrækkeligt. Eksempelvis bør der være ekstra opmærksomhed på situationer, hvor der er vanskeligt at vurdere symptomer hos en patient eller borger, for eksempel i kontakt med borgere eller patienter, der har kroniske symptomer fra luftvejene, fx kronisk hoste eller kronisk vejrtrækningsbesvær, patienter og borgere der kan have svært ved at give udtryk for symptomer, fx pga. demenssygdomme eller anden kognitiv funktionsnedsættelse, stofbrugere samt ikke-visiterede patienter i ambulancer. 

Ved procedurer med risiko for stænk og sprøjt mod ansigtet skal personale altid bruge værnemidler jf. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. 

Hvornår behøver borgere ikke at bære mundbind?

Borgere i tilbud, der er eller kan betragtes som personens egen bolig behøver ikke bære ansigtsværnemiddel lige som borgere i hjemmepleje eller modtager socialstøtte i eget hjem.

Patienter, der er indlagt på sygehus, der er er testet negativ for covid-19 ved indlæggelse behøver ikke anvende ansigtsværnemiddel i konkrete pleje-og behandlingssituationer. 

Kan borgeren eller patienten bede mig om at bruge mundbind?

Hvis patienten eller borgeren er utryg i forhold til smitterisikoen fra personalet i en situation, hvor afstandskravet er overholdt, kan medarbejderen bruge en maske eller mundbind.

Patienten eller borgeren kan også selv bruge mundbind eller maske i den situation.


Hvornår skal pårørende eller patienter bruge mundbind?

Patienter eller borgere skal bruge mundbind, hvis de eksempelvis skal til lægen, til fysioterapeut, eller skal undersøges på sygehuset, og der er behov for, at sundhedspersonen kommer helt tæt på. 
Nogle steder kan der også allerede være lavet en anbefaling om, at du skal have mundbind på i venteværelset, eller når du ankommer til sygehuset.

Hvis en pårørende skal på besøg på et plejehjem eller sygehus, anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind, hvis den pårørende skal helt tæt på borgeren, for eksempel, hvis den pårørende skal holde i hånd eller hjælpe med at gå.

 

Hvilke masker skal jeg bruge?

Som personale skal du bruge engangsmaske type II eller type IIR. Du kan også anvende et heldækkende ansigtsvisir, hvis en maske ikke er egnet, for eksempel hvis du skal tale med et barn, en person med demens eller en person, der har behov for mundaflæsning. 

Du skal altid overveje i situationen, om du behøver andre værnemidler for at beskytte dig selv, for eksempel ved opgaver, hvor der kan være risiko for stænk og sprøjt fra luftveje, som for eksempel sondeanlæggelse og gastroskopi. 

For borgere og pårørende er engangsmundbind type1 eller stofmundbind tilstrækkelige. 

Hvem skal sørge for, at jeg har de masker, jeg skal bruge?

Det er arbejdsgivers ansvar og pligt at sikre, at relevante værnemidler er tilgængelige for personalet og at alt personale, der er involveret i behandling og pleje af patienter eller borgere er bekendt med anvisninger og retningslinjer for korrekt brug af værnemidler samt øvrige tiltag mod smittespredning af covid-19.

Det bør sikres gennem lokale instrukser og evt. konkrete handlingsanvisninger samt løbende tilsyn. 

Kan jeg blive bedt om at bruge maske hele tiden?

Sundhedsstyrelsen ser ikke, at der er behov for en anbefaling om generel brug af ansigtsværnemidler. Det vil sige, at man skal bruge maske i alle situationer på alle tider af døgnet og at det krav gælder for personale, patienter, borgere og besøgende på alle sygehusafdelinger, ambulante funktioner, almen praksis, ambulancer, plejehjem, botilbud osv. 

Men der kan opstå særlige situationer, hvor der bliver lavet en vurdering om en generel brug af ansigtsbeskyttelse.

Det kan for eksempel være, hvis de fysiske rammer på stedet umuliggør, at der kan holdes den fornødne afstand eller der kan være andre forhold, der øger risikoen for smittespredning. 

En sådan anbefaling om generel brug af ansigtsværnemidler vil betyde, at alle det pågældende sted skal bruge maske, mundbind eller heldækkende ansigtsvisir, uanset om man kan holde afstand i den konkrete behandlings- og plejesituation. En generel anbefaling vil også gælde fællesarealer og venteværelser osv. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev