Annonce

Ældre kvinde masserer ømt håndled

Dit postnummer afgør muligheden for seniorpension


Den nye seniorpension er kommet godt fra start. Men
antallet af tildelinger svinger voldsomt fra kommune til kommune. Beregninger fra FOA tyder på, at kommuner, der fedter med almindelig førtidspension, typisk også gør det med seniorpension.

Annonce

Seniorpension er et godt tilbud til ældre, der har fået slidskader på jobbet eller af andre grunde har ringere arbejdsevne. Problemet er bare, at muligheden for at få seniorpension afhænger en del af, hvor man har sin adresse. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 1.682 personer har fået seniorpension i løbet af de første fire måneder, ordningen har fungeret. Bare 69 har fået afslag, og det udløser tilfredshed i FOA.

”Det er meget positivt, at seniorpensionen bliver brugt, og antallet af tilkendelser viser jo, at der virkelig er behov for den ordning,” siger forbundssekretær Maria Melchiorsen.

Hun hæfter sig dog ved, at der er temmelig store forskelle i kommunernes tildeling, og det bekymrer FOA.

På Bornholm har for eksempel 50 personer fået seniorpension, mens København, der har 16 gange flere indbyggere, har bevilget seniorpension til 165 personer. I andre store kommuner som Odense og Århus har henholdsvis 28 og 19 personer foreløbig fået seniorpension. Nogle sager kan dog være uafsluttede eller endnu ikke registreret hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Registrering).

Læs også: Se om du har ret til seniorpension

”Postnummeret må ikke blive afgørende. Det er uretfærdigt over for vores medlemmer, for behovet afgøres jo ikke af bopælen,” siger Maria Melchiorsen.

Mangelfulde afgørelser

Beregninger fra FOA tyder endvidere på, at kommuner, der er tilbageholdende med at bevilge almindelig førtidspension, også fedter med seniorpensionen.

”Socialområdet er præget af love, der giver mulighed for skøn og fortolkning, men det er alligevel beskæmmende, at der er SÅ store variationer mellem kommunerne. Og vi ser desværre mangelfulde afgørelser også på andre områder end seniorpension,” siger Nanna Mørch, socialpolitisk konsulent i FOA.

Hun understreger dog, at FOA også oplever kommuner, der gør det rigtig godt.

”Men tallene også for den almindelige førtidspension bekræfter jo det lidt tilfældige i tildelingerne. Nogle kommuner er meget barske, mens andre er mere omhyggelige.”

Kommuner svigter med vejledning

Nanna Mørch mener, at flere forskellige faktorer kan forklare forskellene.

”Nogle steder kan det handle om håndfaste udmeldinger fra ledelsen om økonomi, eller om bestemte værdisæt, der siver ned i rækkerne og styrer tilgangen til borgerne. Andre steder kan der være forskelle mellem sagsbehandlerne.”

Læs også: Susanne fik ny seniorpension: Gik glat igennem på tre uger

Nanna Mørch mener, at kommuner med forholdsvis få tildelinger af seniorpension ofte svigter deres vejledningsforpligtelse over for borgerne. Det kan betyde, at færre søger seniorpension i de kommuner.

”Kommunerne har jo mange borgere for eksempel på sygedagpenge eller i ressourceforløb, som er i målgruppen for seniorpension. Men vores erfaring er, at mange sagsbehandlere ikke kender ordningen. Det er blandt andet derfor, at vi selv informerer meget ihærdigt om den.”

ATP overtager i 2021

Fra næste år overtager en myndighed under ATP behandlingen af sager om seniorpension.

Det er FOA – ikke mindst i lyset af de store forskelle på kommunerne – meget tilfreds med.

”Jeg har stor tiltro til, at ATP kan løse den opgave, så afgørelserne bliver mere ensartede. På den måde kan vi bryde det mønster, vi lige nu ser i kommunerne,” siger Maria Melchiorsen.

Kommunerne afviser kritikken

Kommunernes Landsforening (KL) mener, at der er gode forklaringer på forskellene mellem kommunerne.

Læs også: Elisabeth fik seniorpension efter kræftsygdom

”De skyldes, at der er mange sager, der ikke er afgjort, da ordningen stadig er ny, og at coronakrisen har forsinket nogle sager. Med det in mente er det faktisk imponerende, at kommunerne allerede har nået at tildele så mange seniorpensioner,” skriver Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg i et mailsvar til Fagbladet FOA.

Han oplyser, at i kommunerne er erfaringen, at stort set alle ansøgere får tildelt seniorpension.

”De få, der får afslag, opfylder typisk ikke objektive kriterier som for eksempel 25 års beskæftigelse. Derfor er det også vigtigt, at alle parter sikrer, at borgerne bliver bedst muligt vejledt om deres muligheder for at søge ordningen. Det gælder ikke mindst fagforeningerne, som ofte er borgerens indgang til at søge råd og vejledning, hvis man er nedslidt,” skriver Thomas Kastrup-Larsen.

Se antallet af godkendte seniorpensioner fordelt på kommuner.

Læs FOAs analyse af senior- og førtidspension.

Fakta om seniorpension

Kravene til seniorpension er, at

du har højst seks år til folkepensionsalderen
din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen
du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension. I 2021 overgår administrationen til en ny myndighed under ATP.

Det månedlige beløb for seniorpension er før skat:

hvis du er enlig: 19.092 kroner (2020)
hvis du er gift/samlevende 16.229 kroner (2020)

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.


Kilde: borger.dk/STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev