Annonce

En social- og sundhedsmedarbejder støtter en ældre mand med rollator

Kommunerne hungrer efter sosu’er


Der er stadig store rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet, og antallet af jobopslag på området var på landsplan i 2019 på sit højeste niveau i flere år.

Annonce

4.539 flere stillinger var der på social- og sundhedsområdet i 2019 end i 2017. Og i mange kommuner leder de forgæves efter nye medarbejdere til at tage sig af deres ældre borgere. Ritzau/Scanpix/Finn Byrum

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

Sjældent har social- og sundhedsansatte været så eftertragtede, som de er lige nu. Kommunerne oplever store rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet, og antallet af stillingsopslag er usædvanligt højt.

I Guldborgsund Kommune kan borgmester John Brædder nikke genkendende til udfordringen. Ifølge ham er der specielt én ting, man kan gøre for at løse problemet:

”Det her bør jeg måske ikke sige som borgmester, men hvis det stod til mig, så skulle man kigge på lønniveauet. Mange vælger jobbet, fordi de gerne vil have den nære kontakt med andre mennesker, men der er jo heller ikke nogen med respekt for sig selv, der ikke skæver til lønnen. De udfører én af vores vigtigste kerneopgaver, og det burde afspejles i lønnen,” siger John Brædder.

Der blev i 2019 slået 12.757 stillinger op på social- og sundhedsområdet på landsplan, hvoraf langt størstedelen blev slået op af kommunerne. Det er 4.539 flere end i 2017, viser tal fra FH’s jobdatabase AMOS.

Kommunerne skal have synlig og sammenhængende strategi

Samtidig med at antallet af stillingsopslag er ekstraordinært højt, så ender en stor del med ikke at blive besat. 34 procent af stillingsopslagene for social- og sundhedshjælpere var i sidste halvår af 2019 forgæves, og for social- og sundhedsassistentstillinger var tallet 29 procent. Det viser den seneste rekrutteringsrapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

En forgæves rekruttering defineres som, at stillingen enten ikke blev besat, eller at den blev besat af en person, som ikke havde de ønskede kvalifikationer.

Torben Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA, mener, at der er meget kommunerne kan gøre for at tiltrække personale.

”Der er en hel vifte af initiativer, som kommunerne selv kan igangsætte. Det vigtigste er, at de sørger for at have en synlig og sammenhængende strategi for, hvordan de vil håndtere rekrutteringsudfordringen,” siger Torben Hollmann.

Arbejdspladserne skal gøres attraktive
Regeringen har sammen med KL og Danske Regioner nedsat en ’task force’, som skal drøfte konkrete initiativer, der kan tiltrække flere hænder i ældreplejen og til sundhedsvæsnet. I den forbindelse har FOA en række forslag til nye initiativer, der kan skaffe flere social- og sundhedsmedarbejdere.

”På uddannelsesområdet kan man se på ting som at give eleverne løn under grundforløbet og en styrket vejledningsindsats, så der ikke er så mange, der falder fra. I forhold til fastholdelse af de allerede uddannede, skal man gøre arbejdspladserne mere attraktive og sørge for, at der er et systematisk arbejde med udvikling af medarbejderne i form af for eksempel kompetenceudvikling og efteruddannelse,” siger Torben Hollmann.

Fagbladet FOA har ringet til tre kommuner, der sidste år havde et højt antal jobopslag, for at høre, hvordan de oplever og håndterer rekrutteringsudfordringerne.

Borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune
- Hvordan oplever I rekrutteringsudfordringerne i Guldborgsund Kommune?

”Vi har nogle medarbejdere, der skal løbe rigtig stærkt. Specielt om sommeren oplever vi et pres, da vi har et sommerhusområde, hvor der kommer flere ældre, som skal bruge hjælp. Vi trækker meget på vikarer, og det er ikke en langtidsholdbar løsning, fordi det koster mere på bundlinjen i sidste ende,” siger borgmester for Guldborgsund Kommune John Brædder.

- Hvad gør I for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne?

”Vi prøver at få talt faget op og højnet agtværdigheden af det. Vi ser på jobbet som et af de absolut vigtigste servicejob i kommunen, fordi det er medarbejdere, der sørger for at vores ældre medborgere har et værdigt liv. Vi har også snakket med vores medarbejdere om, hvordan vi kan få flere til at gå op i tid, da en del af problemet kunne løses ved at få flere på fuldtid,” siger borgmesteren.

Guldborgsund Kommune havde i 2019 206 opslåede stillinger i kommunen på social- og sundhedsområdet, og for Sjællands Regionale Arbejdsmarkedsråd, som Guldborgsund er en del af, var den forgæves rekrutteringsrate på henholdsvis 38 og 28 procent for social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Formand for omsorgsudvalget Fatma Cetinkaya fra Randers Kommune
- Hvad gør I for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne?

”Noget af det, der har været en barriere for folk over 25 år med familie for at starte på en social- og sundhedsuddannelse, har været det økonomiske i det. Så vi har startet en forsøgsordning, hvor vi giver nogle elever voksenelevløn under grundforløbet, som forhåbentligt kan få flere til både at starte på og gennemføre uddannelsen,” siger formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune Fatma Cetinkaya.

- Hvad så I gerne, der blev gjort ved udfordringerne på landsplan?

”Med de behov vi har og fremadrettet får på området, så synes jeg, man bør kigge på økonomien i det. Vi bliver ved med at have udfordringen, hvis folk langtidssygemelder sig, fordi det er for hårdt, og fordi vi mangler hænder og ressourcer. Hvis der ikke følger nogle penge med, så giver hele indsatsen ingen mening,” siger hun.

Direktør for Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen fra Esbjerg Kommune 
- Hvordan oplever I rekrutteringsudfordringerne i Esbjerg Kommune?

”Det har haft den konsekvens, at vi har måtte bruge vikarbureauerne mere, end vi havde ønsket. Så kæmper vi også en kamp med, at få flere ansatte op i tid, som kan være en af løsningerne, der også ligger i det her. Men det kan være svært, også i forhold til at vi har nogle spidsbelastningstidspunkter, så det kan være svært at omlægge driften, så vi kan få flere op i tid. Men vi er ved at kigge på nu, hvordan vi leverer ydelserne,” siger direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune Arne Nikolajsen.

- Hvad gør I for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne?

Vi har gang i en række ting. Vi ser blandt andet på, hvordan vi kan omlægge elevområdet. Før havde vi et frafald på omkring 28 procent, men nu har vi lagt om, så vi har 12 fuldtidsvejledere ansat til eleverne. Det har halveret frafaldet, og det giver os flere unge mennesker, der er ambassadører, som kan tale faget og uddannelsen op.

Esbjerg Kommune havde i 2019 363 opslåede stillinger i kommunen på social- og sundhedsområdet, og for Sydjyllands Regionale Arbejdsmarkedsråd, som Esbjerg er en del af, var den forgæves rekrutteringsrate på henholdsvis 38 og 28 procent for social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev