Annonce

Sosu Ulla Bech Sørensen og beboer Dagmar på 94

Nyt ældretilsyn har udstedt otte påbud


Ældretilsynet kan berette om positiv modtagelse på landets plejecentre, hvor der blot er givet otte påbud, siden tilsynet blev indført.

Annonce

På Fjordly Plejehjem i Kerteminde har man ændret indsatsen efter et besøg fra Ældretilsynet. På billedet ses social- og sundhedsassistent Ulla Bech Sørensen (th.) og beboer Dagmar Nyegaard på 94. Heidi Lundsgaard

Af Jakob Kehlet
Journalist

Annonce

Otte påbud – hvoraf et er ophævet.

Sådan lyder status, siden det nye ældretilsyn trådte i kraft den 1. juli 2018 under den daværende ældreminister Thyra Frank. Årligt foretager det nye tilsyn omkring 200 besøg.

Det skriver Fagbladet FOA.

Formålet med Ældretilsynet var at få et ʽuafhængigt øje på ældreplejen’ – og tilsynet har mandat til at give både påbud og bøder og i yderste tilfælde lukke plejecentre.

Ingen bøder eller lukninger

Den første periode med det nye tilsyn har hverken afstedkommet bøder eller lukninger – og af de otte påbud, der er udstedt, er foreløbig ét fjernet igen, fordi der er gennemført forbedringer det pågældende sted. 

”Overordnet set har vi mærket, at de ældreenheder, vi har besøgt, har været velforberedte og gerne vil højne kvaliteten,” siger projektleder i Ældretilsynet Ann-Christina Dahlgaard til Fagbladet FOA.

Plejecenter: Vi blev ramt på fagligheden

Et af de otte påbud er blevet udstedt til plejecentret Fjordly i Kerteminde, som i maj 2019 fik besked på i højere grad at understøtte borgernes selvbestemmelse og trivsel. Desuden skulle centret sikre, at alle medarbejdere, vikarer og elever kender og følger ansvars- og opgavefordelingen.

“Vi blev ramt på vores faglighed og grebet af afmagt, for vi gjorde vores arbejde, så godt vi kunne inden for de rammer, der var afsat,” siger Ulla Bech Sørensen, der er social- og sundhedsassistent og arbejdsmiljørepræsentant på Fjordly.

Siden har stedet fået ny ledelse – og efter at Ældretilsynet genbesøgte Fjordly, håber plejecentret på, at påbuddet ophæves.

“Vi besluttede at smøge ærmerne op. Fjordly skulle være et dejligt sted at bo og arbejde. I dag er stemningen i top, og det har smittet af på arbejdsglæden,” siger Ulla Bech Sørensen.

Ældretilsynet hører under Styrelsen for Patientsikkerhed. Som udgangspunkt er der tale om varslede tilsynsbesøg, hvor plejecentrene vurderes ud fra 12 målepunkter, der blandt andet omfatter borgernes livskvalitet, magtanvendelse samt ansvars- og kompetencefordeling.

Om Ældretilsynet

  • 6 uger i forvejen varsles et plejecenter om Ældretilsynets forestående besøg. 
  • Et tilsynsbesøg varer seks timer og omfatter både samtaler og observationer.
  • Plejecentrene vurderes ud fra 12 målepunkter, der blandt andet omfatter borgernes livskvalitet, magtanvendelse samt ansvars- og kompetencefordeling.
  • Plejecentret modtager senere en rapport med eventuelle forbedringspunkter og mulige påbud. Et påbud ophæves, hvis Ældretilsynets konsulenter ved et genbesøg kan konstatere forbedringer.
  • Ældretilsynet udfører også såkaldte ‘reaktive tilsyn’, hvis forholdene på et plejecenter har været omtalt i medierne, eller hvis bekymrede borgere henvender sig til Ældretilsynet. Her kan varslet være helt ned til en uge.

Kilde: Ældretilsynet.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev