Annonce

Tema: Profit på velfærd

Bosted forhindrede bevidst tilsyn i at tale med anbragte unge

Privat bosteds samarbejde med myndighederne har været mangelfuldt og bekymrende, konkluderer Socialtilsynet.  

Annonce

Fagbladet FOA har adskillige gange forsøgt at få en kommentar i sagen fra leder af Hjorthøjgård Lars Andreasen. Både over telefon, mail og ved personligt fremmøde.  Johnny Frederiksen

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Ved du noget om Hjorthøjgård eller de underliggende botilbud Gården, Nordlien, Myagergård eller Akut/MMS, kontakt da Fagbladet FOAs journalist på anee@foa.dk.

Da Socialtilsynet kom på tilsynsbesøg på bostedet Gården i Fjerritslev, fik de ikke mulighed for at tale med nogle af de unge beboere. Om hændelsen skriver Socialtilsynet, "at ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøg bevidst har forhindret, at Socialtilsynet kunne tale med de unge."
 
Bostedet har også undladt at oplyse den anbringende kommune om et angiveligt sexovergreb mod et mindreårigt barn, skriver Socialtilsyn Nord på Tilbudsportalen - tilbuddenes salgsvindue til landets kommuner. 
 

Læs også: Bosted undlod at fortælle om angiveligt sexovergreb på barn

Det får blandt andet tilsynet til at konkludere, at "ledelsens tilgang til samarbejde med Socialtilsynet har været mangelfuld og bekymrende". 

Svigt bør få konsekvenser

Fagbladet FOA har fremlagt oplysningerne for Bodil Dichow, psykolog og leder af Thora Center, der arbejder med misbrugte børn og unge. Hun mener, at der er tale om svigt, som bør få konsekvenser:
 
"Som samfund kan vi ikke være bekendt at anbringe sårbare børn og unge på et bosted, som ikke varetager børnenes interesser. Jeg mener, at Socialtilsynet skal overveje at fratage godkendelsen til Bosteder som vælger at arbejde uprofessionelt med børn og unge," siger hun.
 

Forpligtet til at beskytte børnene

Hos Institut for Menneskerettigheder påpeger man, at myndighederne har en særlig forpligtigelse til at sikre, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, behandles ordentligt.
 

Læs også: Tilsyn: Bosted lod krænker alene med børn uden opsyn

"Som voksne og især som myndighed er vi forpligtet til at beskytte børn. Det står i serviceloven, og det står i Børnekonventionen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Sårbare børn skal sikres en særlig opmærksomhed på det her område. Derfor er det også virkelig problematisk, hvis man tilbageholder oplysninger for tilsynsmyndighederne," siger Anette Faye Jacobsen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. 
 

Bostedsejer: Tal med min advokat

Lars Andreasen, der er leder af den private bostedskæde Hjorthøjgård, som Gården er en del af, har ikke svaret på Fagbladet FOAs telefoniske henvendelser. Fagbladet FOA har også besøgt Lars Andreasen på virksomhedens hovedkontor i Fjerritslev i Nordjylland. Da den udsendte journalist bankede på, rullede Lars Andreasen persiennerne for vinduerne og henviste gennem et lukket vindue til sin advokat. 

Fagbladet FOA har også fremsendt en række skriftlige spørgsmål på mail til Lars Andreasen, forinden journalisten opsøgte hovedkontoret. Lars Andreasen har heller ikke svaret på de fremsendte spørgsmål. I stedet har han lagt udvalgte mails fra journalisten ud på Hjorthøjgårds hjemmeside og skrevet sine bemærkninger under spørgsmålene. De offentliggjorte mails fra Fagbladet FOA med Hjorthøjgårds bemærkninger kan læses her. (Note 20/07-2020: Hjorthøjgårds hjemmeside er lukket og dokumentet kan derfor ikke længere tilgås.)
 

Læs også: Tilsyn: Pushere hærger bosted for psykisk syge

Lars Andreasens advokat, Bjarke Vejby, har ikke svaret Fagbladet FOAs spørgsmål i den konkrete sag. I stedet sender han en kommentar, hvor han blandt andet skriver:

 

”Fagbladet FOA ved, at tilsynssagen var en høringsproces, hvor kritik blev forelagt af tilsynet til kommentar, hvor kritikken så blev besvaret af bostedet, og hvor tilsynet herefter traf den afgørelse, at der ikke blev givet påbud eller indført udvidet tilsyn,” skriver Bjarke Vejby i en mail.

 

Læs også: Kommune: Tilsyn med plejefirmaer skal forbedres

Advokat Bjarke Vejby skriver videre, at Gården er underkastet tavshedspligt.


Fakta om Hjorthøjgård

Hjorthøjgård er en privat kæde af botilbud. I Nordjylland ejer virksomheden de underliggende Gården, Myagergård, Akut/MMS og Nordlien. På Sjælland har de botilbuddet Langebjerggaard , fremgår det af Hjorthøjgårds egen hjemmeside.

Fagbladet FOA har særligt undersøgt forholdene på de fire botilbud i Nordjylland. Ifølge Tilbudsportalen - bostedernes udstillingsvindue til landets kommuner - er Gården, Myagergård og Akut/MMS godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 til 23 år. Nordlien er ifølge oplysninger på Tilbudsportalen godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 til 18 år samt voksne i alderen 18 til 30 år.

De fire botilbud modtager tilsammen borgere inden for Servicelovens § 107, § 103 og § 66, fremgår det af stedernes profiler på Tilbudsportalen. Målgruppen er personer med psykiatriske diagnoser, nedsat psykisk funktionsevne og/ eller særlige sociale problemer, skriver Hjorthøjgård på sin hjemmeside.

Kilde: Tilsynsportalen og Hjorthojgaard.dk 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev